Listopadový operní večer - Žižkov

Kategorie: Aktivity NO
Zveřejněno 26. 10. 2018 13:52

Verismus - vpravdě revoluční vklad do historického komplexu operní tvorby  -  vstupuje v celé své dynamice prioritně na jeviště italských scén, aby na počátku devadesátých let 19. století postupně hlubinně  pronikal do partitur komponistů napříč celým spektrem tohoto hudebního žánru. Snaha o realistický vhled do konkrétnosti lidského bytí, touha mnohdy expresivně vyjádřit emocionálně variabilní interakce prostých lidských individualit, tedy mixace pozitivně i negativně osnovaných vztahů, jimiž je bytí každého člověka vědomě či nevědomě motivováno, konvenující s literárním směrem - naturalismem - inspiruje skladatele ve snaze oslovit publikum takovým umělecky vypracovaným akcentem, který je srozumitelně vnímatelný v syrovosti všedního života.

Giacomo Puccini ( 1858 - 1924 ), Pietro Mascagni (1863 - 1945 ), Umberto Giordani ( 1867 - 1948 ), ovšem i např. Bedřich Smetana ( 1824 - 1884 ) byli excelentními představiteli operního verismu ( veritas, verita - pravda ), jejichž originální umělecký profil je ve své dominanci aktuálně respektován i novodobou kritikou a nadšeně aplaudován vděčným publikem.

Ovšem primární autoritou verismu se stává italský skladatel Ruggiero Leoncavallo ( 1857 - 1919 ), a to svým dějově strhujícím opusem Komedianti  ( Pagliacci, premiéra 1892, Teatro dal Verme, Milán ). Tragicky propojené osudy stěžejních postav - Cania, Neddy a Tonia - zřetelně evokují kontrast lásky a nenávisti, citové věrnosti i citu zbavené zrady či bolestné pravdy a falešné lži - a v melodické plastičnosti, strhující vokalizaci i silového temperamentu mocně oslovují vnímavého příjemce tohoto skvostného hudebního impulsu.

S nadějným očekáváním společně prožívaného uměleckého zážitku bych rád pozval naše příznivce na velkoplošnou DVD projekci Leoncavallových Komediantů, která nás zprostředkovaně přenese do hlediště monumentální  veronské Arény ( 2006 ), abychom byli svědky výjimečných vokálně-dramatických výkonů tenoristy Roberta Alagniho ( Canio ), sopranistky Svetly Vassillevy a barytonisty Alberta Mastromarina ( Tonia ). Tradičně se sejdeme v aule Husova institutu teologických studíí, Roháčova 66,  Praha 3 - Žižkov, a to ve středu 21. listopadu 2018 ( 18, 00 hod. ). Věřím, že ani tentokrát nebudeme zklamáni.

Karel Bican

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Krátký odkaz na článek (shURL): http://www.ccshpraha.cz/