Noc kostelů ve sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra

Kategorie: Aktivity NO
Zveřejněno 6. 6. 2013 8:32

IMG 0716Již potřetí se příbramská náboženská obec CČSH připojila k projektu Noc kostelů. V 16.00 hodin jsme zahájili programem pro děti, kterých se k našemu milému překvapení sešlo skoro třicet; nechyběly mezi nimi ani děti z dětského domova Husita v Dubenci. Po společném zvonění chrámů přivítala návštěvníky místní duchovní Jana Skořepová. Následovala komentovaná prohlídka sboru včetně kostelní 30 m věže s rozhlednou, kterou již tradičně připravil Martin Jindra.

Noc kostelů v našem chrámu Páně si nedovedeme představit bez účinkování komorního pěveckého sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra vedeného Hankou Tonzarovou. Jeho vystoupení byla v letošním roce obohacena nokturny v podání Dominiky Pilecké a René Eichenmanna. O Svatodušních svátcích a židovském svátku Šavu'ot nám vyprávěla Hanka Tonzarová. Nechyběly ani výstavy věnované našemu pěveckému sboru (připravil Petr Čížek) a CČSH v době nacistické okupace (připravil Martin Jindra). Modlitební ztišení nám bylo příležitostí k uvědomění si potřeby horlivěji a věrněji sloužit církvi na modlitbách, abychom tak činili více pro návrat dob Ducha svatého, pro jeho plnost v církvi, pro stálé udělování jeho darů, abychom nesli jeho ovoce. Do života s Kristem nás provázelo závěrečné požehnání

Fotogalerie z akce je k dipozici zde

Martin Jindra

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Krátký odkaz na článek (shURL): http://www.ccshpraha.cz/