Oprava Mírového kostela v Lovosicích

Kategorie: Aktivity NO
Zveřejněno 5. 11. 2014 14:53

k2Rozdíl mezi oběma snímky, na kterých je zachycen Mírový kostel v Lovosicích před a po opravě, je výmluvný a nepotřeboval by slovní doprovod. Několik slov komentáře pro nezasvěcené má za úkol připomenout, kolik práce a jaké se v tom rozdílu skrývá. Kostel postavili němečtí evangelíci roku 1905 a naše církev ho užívala od druhé světové války. Zápis vlastnictví do Katastru nemovitostí však byl proveden až v roce 2008, získání všech dokladů, které Katastrální úřad vyžadoval, trvalo celé desetiletí. Teprve potom mohla naše náboženská obec jako vlastník kostela počítat pro jeho opravu s finanční pomocí města Lovosic. Postupně jsme dostali formou ročních dotací celkem milion korun. Jednání se státní správou ale neskončilo, protože dalším krokem byl požadavek na vyhlášení kostela za kulturní památku. V souladu s pozitivním stanoviskem Památkového ústavu ministerstvo kultury svým výnosem náš požadavek schválilo, na jeho rozhodnutí jsme však museli čekat až do roku 2012. Občané Lovosic mohli mezitím s uspokojením sledovat, jak jedna z jejich městských památek přestala chátrat a začíná vystupovat její někdejší půvab.

 k1       k2 

Finančně se na opravách podílela také Diecézní rada v Praze a samotná Náboženská obec Lovosice. Poděkování tedy patří Městu Lovosice a celé Diecézní radě, jmenovité poděkování pak patří nejenom referentu památkové péče panu Paťhovi v Lovosicích, ale též bratru tajemníkovi Velíškovi za všechnu starost a pomoc při zajišťování potřebných dokumentů. A nelze též nevzpomenout pana ing. Křivohlavého, jehož stavební firma Renesance od počátku celou vnější opravu zabezpečovala a jak doufáme, příštího roku dovede do zdárného konce.

Libuše Mikušková
duchovní Církve československé husitské v Litoměřicích a Lovosicích
www.mkccsh.cz
www.husiti-litomerice.cz

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Krátký odkaz na článek (shURL): http://www.ccshpraha.cz/