Aktivity NO Žebrák a DC Srdíčko mezi dětmi a mládeží 2018-2019

Kategorie: Aktuality
Zveřejněno 30. 9. 2019 8:54

srdickoZatím co v letech 2015-2018 DC (Dětské centrum) Srdíčko při NO CČSH v Žebráku vstupovalo do škol s připomínkami kulatých výročí významných historických událostí a osobností, ve školním roce 2018-2019 se zaměřilo zvláště na aktuální potřeby a problémy dětí a mládeže. Tak vyústil Projekt ČESKO V PROMĚNÁCH ČASU v Projekt PAVUČINA (témata: šikana, nebezpeční lidé, závislosti – omamné látky, alkohol, cigarety, drogy).

Pro křesťanské centrum to byla velká příležitost presentovat hodnoty a priority křesťanské morálky, křesťanských životních postojů (přemáhat zlo dobrem, a tak zlu čelit), v prostředí převážně ateistickém či nábožensky vlažném a indiferentním. Po přednáškách, besedách a dotazníkových akcích došlo i na samostatné aktivity (literární práce: Kolik tváří má odvaha? Jak se bránit šikaně?), dotýkající se účinnosti právní ochrany a možností a schopností pedagogů i dalších pracovníků ve školství poskytovat dětem pomoc a oporu. Od září 2018 do února 2019 prošlo projektem 525 dětí (věk 12-15 let), závěrečnou část (jaro 2019) absolvovalo 462 dětí (1. stupeň ZŠ) plus 418 dětí (2. stupeň ZŠ) plus 22 dětí (DC Srdíčko).

Ocenit a poděkovat je třeba jak školám a jejich vedení (Cerhovice, Tlustice, Žebrák, Hořovice, Hostomice, Zdice), tak starostům a zastupitelům měst a obcí, i šiřitelům positivních informací o dobrém úsilí v místních a regionálních médiích v okruhu Vikariátu Beroun.

(NO Žebrák)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Krátký odkaz na článek (shURL): http://www.ccshpraha.cz/