Dopis duchovním a diecézi III.

Kategorie: Aktuality
Zveřejněno 20. 3. 2020 16:21

Ž 57, 2: "Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se utíká duše moje. Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí."

Vážené sestry a vážení bratři, moji milí,

biskup pražskýpátý den je celá země pro každodenní pohyb až na výjimky uzavřena. Jsme na farách, v kostelích i zde na diecézním úřadu a přemýšlíme, jak aktuálně pomoci. Díky vinohradskému sboru můžeme sledovat bohoslužby on-line, někteří z vás se pustili do šití roušek (u nás na úřadu jsme vybaveni od roztocké náboženské obce), jiní pomáhají s nákupy starým a osamoceným členům sboru i dalším. Telefonujeme těm, kteří jsou opuštěni a sami, snažíme se otevírat webové rozhovory, modlíme se za uzdravení celé země a se slovy žalmisty... utíkáme se do stínu Hospodinových křídel.

Milé sestry a milí bratři, chci Vám v tomto dopise sdělit, že od dnešního dne spustilo vedení církve nové webové stránky aktualne.ccsh.cz, na kterých jsou uváděny nové informace z života církve, ekumeny i světa v čase nouze. Pokud můžete, rozdejte, rozpošlete členům sborů kontakt na tyto stránky, aby nezůstali izolovaní a mohli se společně propojit se bratry a sestrami z církve alespoň touto formou.

Držte se dobrého, Pán Vás opatruj a ochraňuj i nadále!
David Tonzar
biskup

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Krátký odkaz na článek (shURL): http://www.ccshpraha.cz/