Pátá mezinárodní konference Křivoklát - slovo biskupa

Kategorie: Aktuality
Zveřejněno 31. 12. 2019 7:42

Kaz 11, 6:“Rozsévej své símě zrána, nedopřej svým rukám klidu do večera,
neboť nevíš, zda se zdaří to, či ono, či zda obojí je stejně dobré“.

Honorabiles,
vážení účastníci 5. mezinárodní konference,

je mi velkou ctí, že Vás mohu alespoň tímto způsobem oslovit a pozdravit Vás při již 5. setkání na hradě Křivoklát. Prozatím dvakrát jsem Vás mohl i osobně navštívit a vždy jsem odjížděl obohacen o nové znalosti.

Jsem rád, že se jako církev můžeme spolupodílet na pořádání kastellologické konference a každoročně vzpomenout na život a dílo nám blízkého profesora Durdíka.

Věřím, že jste včera slyšeli zajímavé příspěvky a i dnes se dozvíte něco nového z bádání Vašich kolegů a kolegyň. Již v knize Kazatel je výzva k neumdlévající práci. I vy ji někdy zažíváte, a tak mi dovolte Vám všem popřát, aby se Vám práce na Vašem díle dařila, abyste nebyli unaveni, a aby Vám Bůh dal i dostatek síly pro život rodinný a osobní.

Moc Vás pozdravuji a těším se, jak věřím, na setkání s Vámi na 6. konferenci v příštím roce

V Českých Budějovicích, 2. listopadu 2019

Doc. ThDr. David Tonzar, Th. D., Dr. h. c., v. r.
biskup pražský CČSH

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Krátký odkaz na článek (shURL): http://www.ccshpraha.cz/