Prohlášení br. patriarchy ThDr. Butty a br. biskupa pražského ThDr. Tonzara k povodním v ČR

Kategorie: Aktuality
Zveřejněno 3. 6. 2013 18:08

povodeňSestry a bratři, milí spoluobčané,

vyjadřuji jménem svým i jménem celé Církve československé husitské soucit s oběťmi povodní a s těmi, kteří byli zasaženi vodou ve svých domovech i ve svých srdcích. Upřímně se modlíme za Vás, aby Vám Bůh dal vnitřní sílu k překonání současných obtíží a naději do budoucích dnů.

Obracím se především na duchovní naší církve, aby pomáhali, kde je třeba a to jak materiálně, tak duchovně. Kéž jsou naše fary střediskem podpory všem těm, kteří jsou nešťastnými událostmi zasaženi. Dejte se k dispozici orgánům krizového řízení a pomáhejte jim především psychickou podporou. Pokud je to třeba, vytvořte ve svých náboženských obcích vzájemnou podporu pro ty, kteří potřebují pomoc.

Sestry a bratři, podporujte se navzájem a „neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův". (Gal 6,2)

Vyprošuji Vám Boží pomoc, posilu a požehnání do nadcházejících dnů

Váš bratr patriarcha
ThDr. Tomáš Butta

Jménem Pražské diecéze Církve československé husitské i jménem svým se připojuji k vyjádření soucitu bratra patriarchy se všemi, kteří byli zasaženi letošními povodněmi a k výzvě duchovním k účinné pomoci modlitbou, slovem i činem. Pomáhejme si navzájem a pomáhejme v tuto chvíli všem, kteří to potřebují. Nezůstávejme lhostejní k osudu druhých, ale přispějme každý dle svých možností s podporou našeho Pána. "V konání dobra neumdlévejme." (Gal 6,9a)

V modlitbách a v prosbách s Vámi
David Tonzar,
biskup pražský

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 3.75 (4 hlasů)
Krátký odkaz na článek (shURL): http://www.ccshpraha.cz/