V Praze proběhlo diecézní shromáždění PD CČSH

Kategorie: Aktuality
Zveřejněno 13. 5. 2016 13:35

IMG 7511V sobotu dne 30. 4. 2016 se na půdě Husova sboru v Praze na Vinohradech uskutečnilo diecézní shromáždění, které se koná vždy jednou do roka za účelem projednání a schválení všech potřebných duchovních, ekonomických a organizačních záležitostí diecéze. Na diecézní shromáždění se sešlo 136 osob s hlasem rozhodujícím, 8 osob s hlasem poradním a 8 hostů. Řízením schůze byl pověřen br. RNDr. Jan Jandus.

Úvodní bohoslužbu vedl pražský biskup doc. David Tonzar, v rámci které vykonal jáhenské svěcení bratra Bc. Filipa Sedláka a bratra JUDr. Jiřího Sedláka. Dále br. biskup poděkoval za potlesku všech zúčastněných za službu v DRFV ses. Věře Pohlové. Poté již byly předkládány zpráva bratra biskupa, zpráva tajemníka diecéze a zpráva o hospodaření diecéze za rok 2015 s výhledem na roky 2016-2017.

Jako další vystoupil br. Brejtr, který hovořil o projektu Směrovka a o plánu vybudovat malotřídní základní školu, která by na Směrovku plynule navazovala. Diecézní shromáždění následně záměr podpořilo a zřízení základní školy schválilo, stejně tak změnu názvu mateřské a základní školy.

Diecézní shromáždění pražské diecéze je nejen pracovní, ale především přátelské setkání duchovních a zástupců náboženských obcí, kde se všichni na chvíli v modlitbě zastavíme a společně sdílíme radost ze shledání na slunečné terase vinohradského sboru. Už nyní se těšíme, že se opět shledáme ve stejně hojném počtu na synodě duchovenstva pražské diecéze ve dnech 17. - 18. května 2016 v nádherném prostředí zámeckého areálu Loučeň.

Za PD CČSH
Maja Murínová

IMG 7507 IMG 7555 IMG 7692

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 4.25 (2 hlasů)
Krátký odkaz na článek (shURL): http://www.ccshpraha.cz/