Archiv

Přiďte s námi slavit 600. výroční vysluhování podobojí

Zveřejněno 5. 9. 2014 12:21

pdobojí12. října 2014 v praze proběne oslava 600 let obnoveného vysluhování podobojí.

Oslavy se konají za finanční podpory ministerstva kultury ČR, Hlavího města Prahy, Městské části Praha 1, Evangelické zemské církve v Bádensku, Evangelické církve v Porýní, Evagelicko-luterské církve v Bavorsku, Českobraterské církve evangelické a Pražské diecéze Církve československé husitské; pod záštitou ministra kultury Daniela hermana, Hlvaního města Prahy, starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého.

Je připraven bohatý program v Dominikánském klášteře, v Betlkémské kapli, kostele sv. Mikuláše, kostele sv. Martina ve Zdi, v kostele sv. Michala, na Ovocném trhu, na Evangelické fakultě UK. Jste srdečně zvání, součástí oslav je také bohatý doprovodný program.

pdfProgram akce

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)