Archiv

Operní večer v Kutné Hoře - listopad 2017

Zveřejněno 10. 10. 2017 18:45

Metropolitní opera v objetí Luciana Pavarottiho

Jsem rád, že - byť s jistou časovou prodlevou - budeme moci v novém prostředí zahájit v pořadí již 28. sezónu našich tradičních kutnohorským operních večerů. Prioritně bych proto i touto formou poděkoval vedení Střední průmyslové školy v Kutné Hoře, jmenovitě pak panu Ing. Jaroslavovi Načeradskému za nabídku možnosti konat tyto kulturní aktivity v technicky dokonalém zázemí školy. Věřím, že v tomto příjemném prostředí budeme moci společně zažívat hlubinně inspirující a duchovně nás obohacující umělecké prožitky.

Pro úvodní setkání jsem zvolil jistě aktuální vzpomínku na jednoho z nejprestižnějších reprezentantů brilantního vokálního umění, jakým bezesporu stále v naší mysli zůstává legendární italský tenorista Luciano Pavarotii ( 1935 - 2017 ), od jehož úmrtí uplynulo 6. září letošního roku již celých 10 let. Tento rodák z podmanivě romantického města Modeny debutoval v roce 1961 v roli Rudolfa ( opus G. Pucciniho " Bohéma ", Teatro Reggio Emilia ), aby v následujících desetiletích zcela originálním pojetím obohacoval svým multidimenzionálním vokálně-dramatickým projevem všechny prestižní operní scény v Evropy a USA. Stal se tak vpravdě nezastupitelným představitelem prioritně opusů italské provenience, zejména v partiturách G. Verdiho, G. Pucciniho, R. Leoncavalla, G. Donizettiho, ovšem s typickou osobní i uměleckou invencí přejímá role i v operách G. Bizeta, J. Masseneta či W.A. Mozarta. Jedinečným a spontánním způsobem prezentuje svým posluchačům rovněž jímavou melodiku italských canzonett či ryze muzikálových hitů.

Jakousi domovskou záštitou byla pro celý umělecký život L. Pavarottiho především Metropolitní opera v New Yorku. Na jejím jevišti vytváří celé spektrum osobitě ztvárněných operních postav a v dokonalé emocionální empatii transponuje notový part do konkrétní podoby dramaticky vypjatých osudových peripetií jednajících postav. Umělecká symbióza Metropolitní opery a Luciana Pavarottiho je tak nesmazatelně vepsána do bohaté historie této renomované scény.

Pro úvodní setkání nově zahajované sezóny našich operních večerů jsem proto logicky zvolil DVD velkoplošnou projekci zcela výjimečných ukázek z bohatého repertoáru, jímž L. Pavarotti obohatil programovou nabídku Metropolitní opery v letech 1977 - 1992. Budeme tak svědky výrazných proměň, jimiž pěvec postupně procházel a dotvářel tak svůj umělecký profil. Připomeneme si jeho stěžejní party z opusů G. Verdiho, G. Pucciniho, G. Donizettiho a W.A. Mozarta, které uvedl pod dirigentskou taktovkou J. Levina, N. Rescigniho a R. Bonyngeho a spoluúčasti svých pěveckých partnerů J. Sutherland, L.Nucciho, F. Furlanetta, E. Marton aj.

Rád vás všechny, milí přátelé , uvítám v úterý 14. listopadu 2017 ( od 18, OO hod. ) v prostorách kutnohorské Střední průmyslové školy, Masarykova 197/1 ( vstup hlavním vchodem do suterénu budovy ) a věřím, že společně prožijeme příjemný umělecký zážitek.

K. Bican

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)