PD CCSH

Kdo jsme, jací jsme a kam jdeme

Sváteční slovo biskupa Církve československé husitské Davida Tonzara, odvysíláno v České televizi 19.8.2012.

Kdo jsme, jací jsme a kam jdeme

Stojíme u Památníku Jana Žižky z Trocnova – hejtmana husitských vojsk, zemana, kterého jedni milují a druzí dehonestují. Pro jedny je Jan Žižka hrdý český vojevůdce, pro druhé lapka válčící za peníze. Žižku je však potřeba v první řadě vidět jako člověka, který uslyšel Slovo Boží a rozhodl se hájit pravdu Boží i se zbraní v ruce. Toto stanovisko nakonec přijala i Univerzita Karlova. Den před výročím 21. srpna 1968 a před obsazením Československa „spřátelenými" armádami mi hlavou běží myšlenka ze zpráv Československého rozhlasu: „Včera 20. 8. 1968 ve 23.00 hod. překročila vojska SSSR, NDR, PLR, MLR a BLR státní hranice ČSSR". Byla svolána Rada bezpečnosti OSN, ale Češi zůstali sami. Češi byli mnohokrát napadeni. Několikrát přijali agresora, několikrát se také bránili. Je vždy na rozhodnutí každého člověka, aby věděl, co udělat v pravou chvíli. Zda přijmout nebo postavit se proti agresorovi.

Číst dál...

Zjevení Páně a znovuzrození novodobých husitů

Sváteční slovo biskupa Církve československé husitské Davida Tonzara, odvysíláno v České televizi 8.1.2013.

Zjevení Páně a znovuzrození novodobých husitů

Jsme na počátku kalendářního roku. Před více než měsícem jsme také zahájili liturgický rok. Prožili jsme advent. Čas příchodu a příprav na narození Ježíše z Nazareta. V našich domácnostech se rozsvítily postupně jednotlivé svíce na adventních věncích, které symbolizovaly vítězství světla nad tmou, nad tmou v nás samých. Prožili jsme společně Vánoce a radost z narození našeho Pána Ježíše z Nazareta, který se narodil v Betlémě. A nyní stojíme na prahu dalšího svátku z vánočního okruhu.

Číst dál...

Řeč na svátek Svatých Cyrila a Metoděje

Dobrý den, zdravím všechny příznivce Cyrila a Metoděje. Když jsem přemýšlel, jakou oslavnou řeč tu mám dnes o Cyrilu a Metodějovi pronést, co z jejich odkazu připomenout, nejprve jsem poněkud znejistěl, o čem vlastně dnes můžu s čistým svědomím mluvit? Vezměme si zkraje vynález slovanského Písma, které Cyril vytvořil speciálně pro zachycení slovanského jazyka. To byl mimořádný výkon, kterému se ještě dnes obdivují jazykovědci. Ale ruku na srdce, nejsme nakonec rádi, že dnes používáme latinku namísto azbuky? Pokud jde o literární dílo bratří, téměř nic z něho jsme na našem území nedochovali. Jak říká nedávno zesnulý historik D. Třeštík, na Moravě se nenašlo jediné písmenko. V Praze se můžeme pochlubit Pražskými hlaholskými zlomky, které v polovině 19. st. nalezl Prof. Konstantin von Hoefler, politický i odborný protivník Fr. Palackého. Dnes se v čítankách setkáváme s  Proglasem a studenti právnických fakult čtou v rámci předmětu Dějiny státu a práva „Zakon sudnyj ljudem“.

Číst dál...

Výklad žalmu 14

  1. Pro předního zpěváka, Davidův. Bloud si v srdci říká: „Bůh tu není." Všichni kazí, zohavují, na co sáhnou, nikdo nic dobrého neudělá.
  2. Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli.
  3. Zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo.
  4. Což nevědí všichni, kdo páchají ničemnosti, kdo jedí můj lid, jako by jedli chleba, ti, kdo Hospodina nevzývají,
  5. že se jednou třást budou strachem? S pokolením spravedlivého je Bůh.
  6. Radu poníženého ostouzíte, ale Hospodin je jeho útočiště.
  7. Kéž už přijde Izraeli ze Sijónu spása! Až Hospodin změní úděl svého lidu, bude Jákob jásat, Izrael se zaraduje.

V dnešní době se mnoho lidí ztotožňuje se slovy na počátku Ž 14. Často slyšíme říkat: „Kdyby byl Bůh, nikdy by se nemohla na světě stát taková nespravedlnost nebo takové zločiny“. Každý kdo je denodenním svědkem nespravedlnosti, do nebe volajícího zla plynoucího byť jen z neexistence pravidel, nedokonalosti zákonů nebo právních mezer, jichž mnozí směle a beze strachu využívají, musí se znovu a znovu ptát, zda se Bůh skutečně o své věrné stará, zda snad nespí. Odtud je již jen krůček k myšlence ještě skeptičtější, zda vůbec nějaký Bůh je. Celé své dějiny se židovský národ musí znovu a znovu vyrovnávat s otázkou, proč Bůh svůj lid bezvýhradně nechrání, proč dopustil tu či onu katastrofu, proč dopouští, aby se rozvinulo zlo a trpěli spravedliví stejně jako nespravedliví, či dokonce, bezbožní, jak o tom často čteme v žalmech, nespravedlivě a beztrestně ubližovali zbožným.

Číst dál...

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější komentáře

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

14.prosinec 2019, so, 18:00
Koncert skupiny Matiné
21.prosinec 2019, so, 18:00
Koncert J. J. Ryby
22.prosinec 2019, ne, 19:00
Večerní bohoslužba na Zderaze
24.prosinec 2019, út, 14:00
Štědrý den v Roztokách

                          -- reklama --

r pisne

125x125

psyche


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde