Zjevení Páně a znovuzrození novodobých husitů

Kategorie: Bohoslužby, kázání, projevy
Zveřejněno 5. 9. 2013 13:32

Sváteční slovo biskupa Církve československé husitské Davida Tonzara, odvysíláno v České televizi 8.1.2013.

Zjevení Páně a znovuzrození novodobých husitů

Jsme na počátku kalendářního roku. Před více než měsícem jsme také zahájili liturgický rok. Prožili jsme advent. Čas příchodu a příprav na narození Ježíše z Nazareta. V našich domácnostech se rozsvítily postupně jednotlivé svíce na adventních věncích, které symbolizovaly vítězství světla nad tmou, nad tmou v nás samých. Prožili jsme společně Vánoce a radost z narození našeho Pána Ježíše z Nazareta, který se narodil v Betlémě. A nyní stojíme na prahu dalšího svátku z vánočního okruhu.

Dnešní den slaví křesťané, nepatří-li do rodiny pravoslavných církví, které dnes slaví Vánoce, svátek Epifanie – svátek Zjevení Páně. Tento svátek je slaven křesťany již od třetího století a je tedy starší, než svátek Narození Páně, tedy 25. prosinec. Svátek Tří králů, o kterém dnes poměrně často slyšíme, je svátek mladšího data. Na něm můžeme vidět, jak postupem času historie a života jeden svátek zastiňuje druhý. Tak tomu ale být nemusí. Tři králové, nebo spíše mudrci přinášejí Ježíši dary. My si dnes můžeme společně položit otázku, co my přinášíme tomuto světu, co my dáváme lidem kolem nás. Je lidem kolem nás s námi dobře nebo přinášíme jen nenávist, nelásku, zlo a lidem je s námi špatně, vyhýbají se nám. Mudrcové vzdávají holt. I my dnes můžeme takový holt vzdát. Jsme-li věřící, vzdáváme holt našemu Bohu. Nejsme-li, můžeme ho vzdát všem lidem kolem nás. Našim nejbližším i našim příbuzným, známým, prostě všem. A tím můžeme proměnit život lidí kolem nás. Tak jako ho před dvěma tisíci lety proměnil Ježíš při svém zjevení.

Za několik hodin bude v tomto chrámu svatého Mikuláše probíhat slavnostní bohoslužba Církev československé husitské k 93. výročí jejího zrodu. Církev československá husitská vznikla z touhy lidí po obnově společnosti, po mravní a náboženské reformě lidí v tomto státě. Lze si jen přát, aby ona touha, která byla v této první zakladatelské generaci, také oslovila nás, aby i my jsme toužili po tom, proměnit tuto společnost v rámci Husova mluvení pravdy, držení pravdy, bránění pravdy.

Odkaz do archivu České televize je zde.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (3 hlasů)
Krátký odkaz na článek (shURL): http://www.ccshpraha.cz/