Zamyšlení 6. neděle po Duchu sv.

Kategorie: Bohoslužby, kázání, projevy
Zveřejněno 12. 7. 2020 0:00

Mt 10, 26 – 31

NEBOJTE SE !

Pán Ježíš nás v evangelním textu učí, čeho se máme a nemáme bát . Bát se, mít strach a naopak, o tom všichni něco víme. Bojíme se méně či více každý podle své povahy, fantazie, obrazotvornosti, zkušenosti ...Strach není vždy jen hloupost nebo zbabělost. Je strach i oprávněný neboť člověk v tomto dnešním světě se má čeho bát. Dítě se může bát tmy, být samotné, ale kde nikdo není, tam není třeba se bát. Bát se může člověk člověka, neboť člověk člověku dokáže škodit, ubližovat , osočovat, pomlouvat, psychicky i fyzicky týrat až zabít... Toho se nelze nebát. V dnešním evangelním textu čteme volání Pána Ježíše: „Nebojte se jich,... Nebojte se těch, kdo zabíjí tělo, ale duši zabít nemohou,...

Ježíš věděl, o čem mluví, znal osud proroků, znal i strach, vždyť byl ve všem člověk jako my – kromě hříchu. A věděl, že to bude i s jeho učedníky a nakonec i s námi. V dějinách církve šlo Kristovým učedníkům často přímo o život. Byli mnozí, kterým byli křesťané trnem v oku, a proto se je pokoušeli ze světa vymýtit, omezit jejich svobodu, zúžit jejich životní prostor, aby se jejich řady nerozrůstaly. I dnes jsou lidé, kterým se křesťanství zajídá, kterým se nehodí křesťanská pokora před Bohem a úsilí o pravdu a spravedlnost ve světě. Ježíš znal člověka - proto jeho výzva, která je aktuální pro nás a pro všechny časy: „NEBOJTE SE !“

Jako křesťané jsme osvobozeni od strachu z lidí k bázni před Bohem. Nikoho a ničeho jiného se bát nemusíme. Ať si o nás lidé myslí, co chtějí, ať o nás vynášejí jakékoli úsudky, pro křesťana je rozhodující úsudek Boží...“ Bojte se pouze a jen toho, komu se budete zodpovídat ze svých životů, říká Pán“. Před tím jediným, který rozhoduje nejen o těle, ale také o duši, mějme bázeň. Bát se Boha, tedy mít k němu respekt a hlubokou důvěru, znamená být osvobozen od strachu. Křesťan, který se sklání před Bohem a doufá v něho, se nemusí bát nikoho a ničeho jiného.

Máme velké zaslíbení od Krista, že každý, kdo se k němu přizná před lidmi, k tomu se i on přizná před svým Otcem v nebi... Kristus tedy bude jednat s těmi, kdo jsou jeho, tak, jako se oni chovají k němu. A v tom je ohromná milost. My zastupujeme jeho věc pouze před lidmi, ale on zastupuje naši věc před nebeským Otcem. Proto se nestyďme za evangelium, nebojme otevřeně se přiznat k našemu Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu. Stejně tak ON se jednou přizná i k nám. Amen.

Jitka Pokorná

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Krátký odkaz na článek (shURL): http://www.ccshpraha.cz/