Sbírka Pražská diecéze na pomoc náboženským obcím i jednotlivcům, které zasáhla povodeň

Kategorie: Diecéze
Zveřejněno 6. 6. 2013 15:42

Své dobrovolné příspěvky můžete posílat na č. účtu : 6025780004/6000 s uvedením variabilního symbolu vaší náboženské obce s připojením čísla 1111. Jednotliví dárci nechť do variabilního symbolu uvedou jen číslo 1111.

Gal 6,9a : „V konání dobra neumdlévejme..."

Vážené sestry a vážení bratři v Kristu Ježíši,

na žádost mnohých náboženských obcí i jednotlivců církve, kteří kromě celocírkevní pomoci D a M CČSH, žádali o vyhlášení vlastní diecézní pomoci, vyhlašuje Pražská diecéze CČSH sbírku na pomoc náboženským obcím i jednotlivcům, které zasáhla povodeň.

Své dobrovolné příspěvky můžete posílat na č. účtu : 6025780004/6000 s uvedením variabilního symbolu vaší náboženské obce s připojením čísla 1111. Jednotliví dárci nechť do variabilního symbolu uvedou jen číslo 1111.

Předem děkujeme za vaši pomoc a přejeme všem Boží požehnání

Doc. ThDr. David Tonzar, Th. D.
biskup pražský CČSH

pdfOriginál dopisu br. biskupa (207.58 KB)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Krátký odkaz na článek (shURL): http://www.ccshpraha.cz/