Celonárodní čtení Bible 2021

Kategorie: Aktivity NO
Zveřejněno 30. 3. 2021 12:49

cteni 21Do letošního ročníku se zapojili také duchovní i laici berounského vikariátu, aby lidem přinesli Boží slovo ze svých sborů, ale i z různých zajímavých míst, kam se lidé v současné době nemohou dostat nebo se nemohou shromáždit ve větším počtu. Děkujeme všem organizátorům za krásnou akci, kdy v době velikonoční můžeme Božím Slovem potěšit mnoho bratří a sester na stránkách Celonárodního čtení Bible.

Slovo organizátorů: Od roku 2009 se zúčastnilo této veřejné akce desítky měst z celé České republiky. Hlavním cílem čtení je připomenout smysl Velikonoc a upozornit na Bibli jako naše společné kulturní a duchovní dědictví. V letošním roce se nemůžeme setkávat, proto se Celonárodní čtení Bible 2021 přesunulo do online prostoru. Na YouTube můžete sledovat poslední příspěvky zde.

Letošního on-line ročník nese heslo: Dávka Božího slova. Chceme přinést dávku radosti, naděje a povzbuzení. Přihlásit se s videem může každý, kdo by chtěl svůj oblíbený text předat dalším lidem. Video vkládejte ještě do 2. 4. 2021 na YouTube nebo FB přidáte-li #ctenibible2021 a sdílejte. Celonárodní čtení Bible Facebook Naše vlastní videa přikládáme...


Květná neděle (28.3.2021)
Alžběta Šmardová; Všeradický husitský sbor CČSH - bývalá synagogaKvětná neděle (28.3.2021)
Jana Šmardová Koulová - farářka NO CČSH Tmaň; Všeradický husitský sbor CČSH - bývalá synagoga

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)