PD CCSH

Praktické informace pro osoby v nouzi

MATERIÁLNÍ POMOC

  • Naděje o.s., Středisko Naděje, Bolzanova – nízkoprahové denní centrum pro mladé lidi od 18 do 26 let – Bolzanova 1604/7, Praha 1. Tel.: 775 868 841. Služby – poskytnutí stravy, ošacení, možnost hygieny, sociální poradenství. Provozní doba – Po, St 7,30-15,30 (přestávka 11,30-12,30), Út, Čt 12-19,30 (přestávka 15,30-16,30).
  • Naděje o.s. – Středisko Naděje Praha – U Bulhara nízkoprahové denní centrum, U Bulhara 46 (pod severojižní magistrálou), Praha 2. Tel.: 775 868 860. Služby – poskytnutí stravy, možnost hygieny, sociální poradenství. Provozní doba – Po, St 7,30-15,30 (přestávka 11,30-12,30), Út, Čt 12-19,30 (přestávka 15,30-16,30).
  • Food not Bombs – každou sobotu od 16 hod na Nádraží Holešovice (mezi vlakovým nádražím a vstupem do metra), každou středu od 16 hod na Náměstí Republiky. Služby – poskytování veganské teplé stravy, služba je zdarma, od října do června.
  • Centrum sociálních služeb Praha – Terénní programy pro osoby bez přístřeší, Chelčického 39/842, Praha 3. Tel.: 605 351 332, 608 774 066. Služby – sociální poradenství, ošetřovatelská péče v upraveném sanitním voze.

 

ZÁVISLOSTI

 

  • AT poradna a psychiatrická ambulance pro závislosti, Palackého 720/5, Praha 1. Tel.: 224 947 711. Služby – ochranná léčba, první záchyt toxikomanů, individuální a rodinná psychoterapie.
  • Drop In, o.p.s nízkoprahové středisko, Karolíny Světlé 286/18, Praha 1. Tel.: 222 221 124, nonstop linka 602 317 173, 602 317 174. Provozní doba Po-Čt 9-17,30, Pá 9-16. Služby – výměna injekčního materiálu (kus za kus), poskytování harm reduction materiálu, do 12 hodin polévka, drobná zdravotní ošetření, konzultace a poradenství (vhodné se předem objednat), pomoc při kontaktování úřadů, sociálního kurátora, lékaře, hledání ubytování či brigád. Možnost anonymního využití služby. Evidence je podmínkou pro vstup do Centra metadonové substituce, pro získání doporučení k lékaři. Služby jsou bezplatné.
  • Sananim o.s. K-centrum, Na Skalce 819/15, Praha 5. Tel.: 283 872 186. Provozní doba Po 13-20, Út, St, Čt, Pá 9-20, víkendy a svátky 13-20.Služby – výměna injekčních stříkaček, poradenství (předléčebné, rodinné, právní, pracovní a sociální), testování na infekční choroby, zdravotní ošetření, telefonní poradenská linka pro uživatele, jejich blízké a odbornou veřejnost.. Platba – hrazeno zdravotní pojišťovnou.

POMOC Z BIBLE

Izajáš 43, 1-7 Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.
Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.
Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kúš a Sebu dal jsem místo tebe.
Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život.
Neboj se, já budu s tebou. Tvé potomstvo přivedu od východu, shromáždím tě od západu.
Severu poručím: ‚Vydej!' a jihu: ‚Nezadržuj!' Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery od končin země, každého, kdo se nazývá mým jménem a koho jsem stvořil ke své slávě, koho jsem vytvořil a učinil."

Matouš 11,28-30
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.
Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží."

Žalm 17
Hospodine, slyš při spravedlivou, věnuj pozornost mému bědování, dopřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů. Ty sám vynes nade mnou rozsudek; tvoje oči vidí, kde je právo. Zkoumal jsi mé srdce, dozíral jsi v noci, tříbil jsi mě, nic ti neuniklo, ani úmysl, jenž nepřešel mi přes rty.
Pokud jde o lidské činy, slovu tvých rtů věren vyvaroval jsem se stezek rozvratníka. Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly. K tobě volám a ty odpovíš mi, Bože, nakloň ke mně ucho, slyš, co říkám.
Ukaž divy svého milosrdenství, spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají.
Ochraňuj mě jako zřítelnici oka, skryj mě ve stínu svých křídel
před svévolníky, kteří zahubit mě chtějí, úhlavními nepřáteli, když mě obkličují. Tukem obrostlo jim srdce , jejich ústa mluví zpupně.
Kruhem svírají mě při každičkém kroku, slídí zrakem, jak mě dostat k zemi.
Můj nepřítel podobá se lvu, jenž lační po kořisti, je jak lvíče, které číhá vskrytu. Povstaň, Hospodine, předejdi jej, sraz ho! Kéž mi dá tvůj meč vyváznout z moci svévolníka a tvá ruka, Hospodine, z moci lidí, lidí věku tohoto, jejichž podílem je pouze život. Ty jim ze svých zásob plníš břicho, sytí se i synové a zbytek nechávají nemluvňatům.
Já však ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář, až procitnu, budu se sytit tvým zjevem.

Jako informativní leták vytiskla Církev československá husitská, NO Praha 1 – Staré Město, kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Letáček ke stažení: pdfInformace pro potřebné(63.05 KB)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 3.19 (8 hlasů)
Share

Nejnovější zprávy z Aktuálně

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

09.prosinec 2021, čt, 17:00
Večer poezie Votice
09.prosinec 2021, čt, 17:00
Adventní varhanní koncert v kostele sv. Mikuláše

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

Nově ve fotogalerii

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde