PD CCSH

Pozvání na koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů

Číst dál...Červencové sváteční dny v Praze s PSMU

V pondělí 5.7.2021 od 17:00 srdečně zveme do kostela sv. Václva Na Zderaze na sváteční koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů. 

V programu zazní výběr ukázek sborových děl českých i světových skladatelů od renesanční polyfonie až k soudobým kompozicím. Vstupné dobrovolné.

Číst dál...

Slavnostní bohoslužba s připomenutím husitské bitvy u Chabařovic

Číst dál...Náboženská obec Ústí nad Labem ve spolupráci s městem Chabařovice srdečně zvou na slavnostní bohoslužbu k připomenutí bitvy, kterou svedlo husitské vojsko dne 16. června 1426 a k připomenutí husitských tradic 2. ročník


PAMÁTNÍK BITVY NA BĚHÁNÍ CHABAŘOVICE
neděle 20.6.2020 od 15:00

Program:
  15:00 Úvodní slovo
  15:15 Bohoslužba s vysloužením Večeře Páně + křest
  17:00 Vystoupení ZUŠ Chabařovice
  17:30 Společné posezení, rozhovory

Bohoslužbu povede biskup pražský doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., který během bohoslužby udělí čtyři svátosti křtu.

pdfPozvánka ke stažení

Pietní shromáždění 21.6.2021 v kotele sv. Mikuláše

mt_ignore

Pod záštitou primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba, ve spolupráci s Městskou částí Praha 1 a Městem Mnichovo Hradiště se koná v pondělí 21. června 2021 od 17:00

PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ K UCTĚNÍ PAMÁTKY 27 POPRAVENÝCH PŘEDSTAVITELŮ STAVOVSKÉHO ODBOJE

v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.

Program:

 • Představení potomků představitelů stavovského odboje popravených 21. června 1621
 • Slovo hostů
 • Varhanní koncert

Číst dál...

Nový youtube kanál Pražské diecéze

Otevíráme pro vás nové vysílání na YouTube kanálu Pražské diecéze CČSH, kde budeme představovat aktivity náboženských obcí i diecéze. Věříme, že se vám toto vysílání bude líbit.

První příspěvek je propagační video vyšší odborné školy Husův institut teologických studií

Těšíme se na vaše připomínky, náměty i komentáře.

Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Církevní základní školy mistra Jana Husa

Číst dál...Koho hledáme? Kreativního člověka, který se s chutí zapojí do řízení naší církevní základní školy, která kombinuje různé inovativní způsoby výuky.

Co požadujeme?

 • předpoklady a odbornou kvalifikaci pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění
 • znalost školské problematiky a předpisů
 • organizační a řídící schopnosti
 • komunikační dovednosti
 • kladný vztah k Církvi československé husitské

Číst dál...

Dětské centrum Srdíčko v Žebráku obnovilo po pandemii svoji činnost

Číst dál...Dětského centra Srdíčko v Žebráku, obnovilo svoji činnost 17. května. S dětmi jsme jsme uskutečnili výlety, oslavili jsme dětský den, kreslili jsme si v přírodě, věnovali jsme se pohybovým hrám, tanci s šátky, ale také jsme realizovali naučné stezky pohádkové, zvířátkové a na počest Jeronýma, jemuž jsme u jeho portálu pod Točníkem položili kytici.

Vedli jsme též děti k péči o zvířátka a venčení pejsků ve zvířecím centru Pohoda a seznámili je s křesťanskou skutečností prostřednictvím našeho tzv. křesťanského kruhu, kdy děti sedí kolem svíčky, naslouchají příběhům, ale též se samy zapojují.

Kateřina Ortmanová

Číst dál...

Pražská diecéze zvolila biskupa

Číst dál...Na dnešním volebním shromáždění Pražská diecéze zvolila nového biskupa na nastávající sedmileté funkční období 2022-2029. Zvolen byl bratr David Tonzar.

Ze 129 rozhodujících hlasů bylo 103 hlasů pro, 13 hlasů proti, 10 hlasů bylo neplatných a 3 volební lístky nebyly do urny vhozeny.

Ekumenická bohoslužba za krajinu.

Číst dál...Již 14. ročník Ekumenické bohoslužby za krajinu se konal v sobotu 22. května na ostrohu zahrady na Sedleckých skalách u Suchdola. Každoročně se účastní duchovní několika církví, letos měl zamyšlení kazatel Církve bratrské z Benátek n. Jizerou Miloš Hejzlar.

Následovala beseda s hydrobiologem Davidem Pithartem „Kdo vládne naší přírodě? Účastníci jsou mimo duchovního zážitku odměněni také nádherným výhledem na Prahu z jižní strany.

sestra Ranata Wesleyová

Číst dál...

Bitva u Lipan

Číst dál...V sobotu 22. května 2021 jsme uctili památku padlých v bitvě u Lipan, která byla rozhodující a závěrečnou bitvou husitských válek. Dne 30. května 1434 se na Lipanské hoře rozkládající se mezi městy Českým Brodem a Kouřimí střetla ultrakvisticko – katolická koalice s polními vojsky táborského a sirotčího svazu tedy radikálním křídlem husitského hnutí.

V nastalé bitvě pak polní vojska utrpěla drtivou porážku, ze které se již nikdy nevzpamatovala. V průběhu bitvy zahynul spolu s mnohými významnými osobnostmi husitského hnutí i vůdce radikálů Prokop Holý, do té doby nejvlivnější husitský politik, na jehož vůli před rokem 1434 do značné míry závisel osud revolučních Čech.

VŠEM PADLÝM V BITVĚ U LIPAN VĚČNÁ PAMĚŤ.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka v Úvalech a Uhlířských Janovicích

Číst dál... Číst dál...

Pandemická opatření platná od 24. května 2021

Číst dál...Opatření týkající se bohoslužeb a dalších aktivit CČSH platná od 24. května 2021 – aktualizace z 22. května 2021

Na základě mimořádného opatření MZ ČR, které je přílohou č. 1 usnesení vlády ČR č. 471 ze dne 17. května 2021, a mimořádného opatření MZ ČR č. j.: MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN ze dne 22. května 2021 dochází s účinností od pondělí 24. května 2021 do odvolání k těmto změnám:

1. Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech není omezen za dodržení následujících podmínek: Mezi účastníky (s výjimkou členů jedné domácnosti) musí být dodrženy rozestupy 2 metry, při vstupu si každý vydezinfikuje ruce a používá respirátor nebo chirurgickou roušku. Společný zpěv není zakázán.

2. Tyto podmínky se vztahují na všechny akce na základě zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím. Pokud se jedná o shromáždění dle tohoto zákona, organizovaného ve vnějších prostorách, účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách maximálně po 20 osobách s tím, že rozestupy mezi skupinami musí být alespoň 2 metry.

3. Jiná veřejná či soukromá shromáždění osob, než výše uvedená, jsou povolena v počtu maximálně 10 osob nebo až 50 osob ve vnitřních a 100 osob ve venkovních prostorách za dodržení podmínek uvedených v bodě 5 (negativní test/očkování/doklad o prodělání nemoci + respirátor). Výjimkou je účast na svatbě nebo pohřbu – uvedené podmínky je nutno splnit v případě, že je účastníků více než 30.

4. Zvláštní úprava platí pro koncertní, divadelní a filmová představení – všichni diváci musí být usazeni, splňovat podmínky uvedené v bodě 5 (negativní test/očkování/doklad o prodělání nemoci + respirátor), mezi diváky musí být alespoň jedno místo volné (nejde-li o členy společné domácnosti) a musí být zaplněno max. 50 % kapacity sálu. Za těchto podmínek je možná účast až 500 osob ve vnitřních prostorách nebo 1000 osob ve vnějších prostorách.

5. Co se týče zasedání orgánů právnické osoby, není omezen počet účastníků. V případě účasti více než 10 osob platí povinnost nosit respirátor, dodržovat rozestupy minimálně 2 metry a předložit potvrzení o negativním antigenním testu ne starší než 3 dny nebo PCR testu ne starší než 7 dní; případně potvrzení o aplikaci první dávky očkování, od níž uplynulo alespoň 22 dní a ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka; nebo potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19, kdy uplynula doba povinné izolace a od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 180 dnů.

6. Obdobné výjimky jako v bodě 5 platí i pro povinné testování zaměstnanců.

Uvedená opatření budou aktualizována a měněna podle vývoje situace.

Příloha: Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 17. května 2021 – příloha č. 1 usnesení vlády č. 471 a mimořádné opatření MZ ČR č. j.: MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN ze dne 22. května 2021

Mgr. Jana Krajčiříková; tajemnice ústřední rady CČSH 
ThDr. Tomáš Butta; patriarcha-správce církve

Svatodušní bohoslužba s varhanní hudbou

Číst dál...24. května od 18 hodin NO CČSH Praha 1 - Staré město zve do kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí na svatodušní bohoslužbu s vrahanní hudbou.

Na bohoslužbě se podílejí Tomáš Butta patriarcha - správce církve, Libiše Roytová, farářka a Tomáš Novák, duchovní pro studenty, který poslouží kázáním.

Na varhany hraje Michal Hanzal. Sólové vstupy varhan zazní tentokrát z Varhanní mše (tzv. Dogmatické chorály) J. S. Bacha:

 • J. S. Bach: Preludium pro Organo pleno BWV 552/I
 • J. S. Bach: Kyrie. Gott Vater in Ewigkeit BWV 669
 • J. S. Bach: Diess sind die heil'gen zehn Gebot' BWV 678
 • J. S. Bach: Fuga a 5 con pedale pro Organo pleno BWV 552/II

pdfPlakátek ke stažení

Pán povolal br. PhDr. Borise Kobrleho k sobě

Číst dál...Vážené sestry a vážení bratři v Ježíši Kristu,

se smutkem v srdci ze ztráty blízkého člověka a spolupracovníka v diecézní radě a v literárně-historickém odboru Vám oznamuji, že Pán povolal k sobě br. PhDr. Borise Kobrleho.

Ještě minulé pondělí jsme s ním zasedali při společném jednání diecézní rady, kterou jsme zahájili jeho promluvou a úvahou nad Písmem a naším životem, abychom v neděli přijali zprávu o jeho odchodu k Hospodinu. Bůh mu buď milostiv na jeho poslední cestě!

Boris byl s námi v pražské diecézi více než 15 let jako vedoucí Literárně historického odboru diecézní rady, člen diecézní rady, jako skvělý člověk a přítel. Pán rozhodl a on Jeho zavolání vyslyšel.

Sestry a bratři, věnujme br. Borisovi tichou vzpomínku a v neděli připomeňme při bohoslužbě o Letnicích jeho život. Mysleme také v posilující modlitbě na jeho ženu Janu, modleme se za ní, aby tak náhlou ztrátu nejbližšího člověka jejího života zvládla a unesla.

Moc na vás všechny myslím, Bůh vás provázej a opatruj

David Tonzar
biskup pražský

Číst dál...

Podkategorie

love uk

Nejnovější zprávy z Aktuálně

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

Nově ve fotogalerii

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde