Kázání na 5. neděli postní - Judica

Kategorie: Kázání a promluvy
Zveřejněno 3. 4. 2022 0:05

bonnevaux w5Fp 3, 3-11

Pavlovo slovo je vzácným osobním svědectvím o jeho životní proměně, kterou způsobilo setkání s Kristem. Apoštol se křesťanům ve Filipech představuje jako poctivý účetní, který předkládá bilanci. Překvapivě se netýká jeho hospodaření s prostředky, které mu Filipští poskytli (Fp 4,15). Je to bilance životní. Co v ní patří na stranu zisků, co naopak odepsat jako ztrátu?

V Pavlově účetnictví před Kristem je ziskem to, na čem si můžeme zakládat, na co můžeme spoléhat. Ačkoli apoštol myslí zejména na to, co z nás obstojí před Bohem, neuděláme chybu, když k takovým ziskům připočítáme vše, čím se vykazujeme před druhými a na čem si budujeme svoji pověst mezi nimi (srov. Mt 6,1.5). Vše, čím si chceme najít a získat pro sebe místo pod sluncem, naše cesta sebepotvrzení (via afirmativa). Snad jsou to úspěchy, dovednosti a znalosti (kulturní kapitál), užitečné známosti (sociální kapitál), bezúhonnost ...

Takové zisky patří k našemu životu, podílejí se na našich představách o sobě samých a ceně, kterou máme ve vlastních očích. Jsou natolik společensky sdílené, že jejich odepsání Pavlem jako ztráty po setkání s Kristem zaráží. To, že je pokládá za ztrátu či „škodu na životě“, by nebylo ještě tak zlé. Vždyť „ztráta“ znamená „přijít o něco cenného“ (v. 7). Ale apoštol jde dál, pro to, co pokládal dříve za zisk, volí nyní velmi expresivní slovo „odpad“ (v. 8), které znamená „hnůj, odpad z kuchyně, vnitřnosti, exkrementy“.

Z ekonomického oddělení společnosti Ručímsámsebou na jatka, to je strmá cesta dolů, kterou Pavel představuje Filipským. Je to svébytná cesta k tomu, čím nebýt (via negativa). Pavel Filipské přesvědčuje, že k tomu má velmi dobrý důvod: „Že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nadevšecko“ (v. 8). Už nejde o to, abychom žili „ze sebe“, ale byli spíše ztraceni pro tento svět a „nalezeni v Kristu“. Je důležité slyšet, že apoštol se všeho, co dosud pokládal za dobré, zřekl „pro Krista“. Nevede k pohrdání těmi, pro které takové věci zůstávají důležité. Nepíše o jejich všeobecné pokleslosti a marnosti. Důvodem, proč je ve SVÉM životě odepisuje jako ztrátu (něčeho cenného), či dokonce odpad (již dále nepoužitelný), je vzácné poznání Ježíše Krista (via eminentiae).

S růstem poznání víry utvářené láskou se mnoho věcí dosud pokládaných za nezbytné pro to, jak se vidíme a v čem si sami sebe ceníme, může stát ztrátou, kterou je dobré odepsat, či dokonce odpadem, který je třeba dobře uložit, aby nezamořil život náš i druhých.

Mgr. Pavel Kolář Td.D., M.T.S. - NO Praha 4 - Nusle

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)