PD CCSH

Kázání na Zelený čtvrtek

cvecereBiblické texty: Ex 12,1-4.11-14 1K 11,23-26 L 22,14-30

„Toto je mé tělo, které se za vás vydává. Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“ To jsou zásadní Ježíšova slova pro naši víru. Skutečně věřím a z celého srdce vyznávám, že Kristus se vydal na kříž i za mě? Že Spasitelova krev byla prolita i za mé hříchy? Za hříchy světa, ale zcela osobně i za mé provinění? Dokud toto bytostně neprožijeme, dokud si to neuvědomíme, nemůžeme plně prožít pašijový týden ani radost ze vzkříšení.

Ježíšova krev zpečeťuje novou smlouvu. Co to znamená? Už ve Starém zákoně Hospodin uzavírá smlouvu. S Noemem (Gn 9,8-17), s Abrahamem (Gn 17,1-8) a dalšími praotci, s Izraelem skrze Mojžíše (Ex 24,3-8) i skrze Josua (Joz 24,15-18). Kvalitativně novou smlouvu oznamuje prorok Jeremjáš (Jr 31,31-34). Smlouvu, která bude založena na vnitřním pochopení a souhlasu ze strany člověka a na milosti a odpuštění ze strany Boha. Jádrem této smlouvy jsou Hospodinova slova: „Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.“ (Jr 31,33b)
Ježíšovou smrtí se zpečeťuje NOVÁ SMLOUVA mezi Bohem a člověkem. Na Zelený čtvrtek, kdy Ježíš zasedl naposledy v lidském těle se svými apoštoly k jídlu, přeznačuje pesachovou večeři a dává jí nový význam: Tak jako nekvašený chléb a krev beránka (víno) symbolizuje vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví (Ex 12), tak Ježíšovo tělo přibité na kříž a jeho prolitá krev symbolizuje vysvobození od otroctví hříchu a jsou nadějí věčného života pro ty, kdo Ježíše přijmou. Ve Starém zákoně se smlouva mezi dvěma stranami zpečeťovala krví zvířete. Novou smlouvu mezi Bohem a člověkem zpečetil svou krví sám Ježíš Kristus. Tato smlouva je navždy platná! Platí i pro nás dnes. „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (J 3,16)

Pán Ježíš trpěl a zemřel za hříchy celého světa. Za hříchy moje i tvoje. Tak nás smířil s Bohem. Díky jeho oběti máme opět naději. Naději pro tento život i život za hranicí tělesné smrti.
Skutečnost svého sebeobětování Pán Ježíš svazuje s nejvšednějšími, ale nejvzácnějšími dary země – s chlebem a vínem. Těmito živly smí být v církvi zpřítomňován Kristus a jeho dílo dodnes. „To čiňte na mou památku.“ (L 22,19b)

Hle, tělo Kristovo za nás vydané a krev Kristova za nás prolitá. Díky, Pane. Amen.

Libuše Kopřivová, farářka v NO Mladá Boleslav

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Share

love uk

Nejnovější zprávy z Aktuálně

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde