Den válečných veteránů 2013, videozáznam

Kategorie: Bohoslužby, kázání, projevy
Zveřejněno 25. 11. 2013 13:06

DSC 5326Tradiční slavnostní shromáždění, které pořádá naše Církev (CČSH) vždy u příležitosti Dne válečných veteránů (11. listopadu) v Chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze, se tentokrát konalo v předvečer Dne, v neděli 10. listopadu 2013. Liturgickým základem slavnosti byla opět zvolena Pobožnost podle Františka Kalouse. Vedení liturgie se ujali br. patriarcha ThDr. Tomáš Butta, Th. D., a br. pražský biskup Doc. ThDr. David Tonzar, Th. D. Kázáním (na Žalm 127, na První list Korintským 12, 4-11, na Evangelium podle Lukáše 9, 23-25) posloužil br. Mgr. MUDr. Rudolf Göbel, biskup olomoucký.

Pozdravné projevy přednesli zástupci Ministerstva obrany, Armády ČR, Společnosti generála M. R. Štefánika, Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí. Kromě vzpomínky na hrdiny a na oběti obou světových válek, národního odboje, totalitních režimů (nacistického i komunistického) zazněla i slova doceňující význam těch, kdo ve své aktivní službě pomáhají naplňovat a rozvíjet tradici i dnes, v zahraničních misích, díky jimž se daří udržet naši vlast jako součást svobodného světa. Vždyť 68 let života v míru v Evropě nelze brát jako samozřejmost, nýbrž jako hodnotu, kterou je nutno stále připomínat, posilovat a hájit, navzdory tendencím k nervozitě a nevraživosti. Dar míru a pokoje, dar svobody – ty nás zavazují a vyžadují od nás aktivní postoj.

(BK)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)