Pravidla publikování na webu

Kategorie: Literární příspěvky
Zveřejněno 23. 4. 2014 17:43

Na diecézním webu s radostí očekáváme veškeré vaše příspěvky, které vždy rádi zveřejníme! Abychom zjednodušili naši vzájemnou komunikaci, připravili jsme pro vás doporučení ohledně formy zasílaných příspěvků, které zajistí, že vámi odeslaný příspěvek bude zveřejněn obratem a bez komunikačních obtíží.

Příspěvky, či žádosti o zveřejnění, posílejte ideálně pouze na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Jinak se může stát, že článek bude zveřejněn vícekrát nebo ani jednou.

Máme k dispozici několik forem, jak vaši informaci prezentovat:

 Článek

Klasický článek samozřejmě může obsahovat také fotografie, obrázky, video (nebo odkazy na zveřejněná videa na youtube či podobných místech) nebo audio záznamy. Vlastní texty ke zveřejnění posílejte nejlépe v následujících formátech:

a to pravopisně v pořádku a s kompletní diakritikou.

Každý článek má pevnou strukturu a měl by obsahovat:

Pozn: členění na perex a text lze vynechat v případě, že celé sdělení není delší než 2-4 věty.

Dále by měl příspěvek, či žádost o zveřejnění obsahovat:

Za články se nevyplácejí peníze. Za obsah článku ručí jeho autor. Obsahovou stránku webu spravuje redakční rada.

Pokud je zaslaný článek již zveřejněn jinde na internetu či v tisku, je odpovědností autora, že zveřejněním článku na diecézním webu nedojde k porušení autorských či nakladatelských práv. Zároveň je více než vhodné uvést místo či médium, kde byl článek publikován poprvé. Zároveň autor odpovídá za to, že články jsou původní a nevznikly např. kopií nebo překladem jiného příspěvku. V případě, že článek není originální, a přesto je z nějakého důvodu hoden zveřejnění, musí autor tuto skutečnost uvést předem, v článku pak udat původní zdroj a přiložit případně souhlas původního autora se zveřejněním.

Veškerý obsah webu je zveřejňován pod licencí creative commons licence. Pokud autor nevyžaduje změnu, předpokládáme verzi licence CC BY-NC-ND. Obsah pokrytý jinou licencí nemůžeme na webu zveřejnit (vyjma jeho Intranetové části).

Kalendář akcí

Má-li být informace zveřejněna jako termín v kalendáři (či jako kombinace článek + termín) je třeba, aby informace o termínu do kalendáře akcí obsahovala:

Fotogalerie

Máte-li k dispozici ke zveřejněné informaci více než 3-4 fotografie, je možné prezentovat je jako samostatnou fotogalerii. V tom případě je ovšem třeba poslat fotografie očíslované či jinak jednoznačně pojmenované (e-mailem, přes uschovna.cz či jakkoli jinak) a kromě samotných fotografií přiložit v doprovodném textu:

Jakýkoli článek lze také hromadně rozeslat pomocí e-mailů na registrované uživatele našeho diecézního webu. (Rozeslat lze pouze informaci, která je zároveň zveřejněna na webu jako článek - buď ve veřejně přístupné nebo v Intranetové části webu). Přejete-li si tedy oslovit hromadně e-mailem naše čtenáře, připravte informaci určenou pro rozeslání ve formě článku a připojte k němu jen informaci, že si přejete článek zároveň rozeslat hromadným e-mailem a případný termín tohoto rozesílání.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Krátký odkaz na článek (shURL): http://www.ccshpraha.cz/