PD CCSH

České schizma - 100 let církve československé

Číst dál...Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci ČESKÉ SCHIZMA - 100 LET CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ, která se uskuteční 14. - 15. května 2020 v Lánech. Konferenci společně pořádají Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv Rakovník, Muzeum T. G. Masaryka Rakovník a Ústřední archiv a muzeum Církve československé husitské.

V roce 2020 si připomínáme sto let od události, která výrazným způsobem ovlivnila náboženské poměry první republiky. Bouřlivá atmosféra provázející zrod nového státu se přenesla i do prostředí katolické církve a zaktivizovala reformní hnutí duchovenstva. Otevřela se tak řada palčivých otázek dotýkající se podoby církve i běžného života kněží. Naděje na možnou změnu církve se však ukázaly liché, což vedlo část duchovních k rozhodnutí vytvořit 8. ledna 1920 nové křesťanské společenství. Církev československá vstupovala do života s ambicemi stát se největší konfesí a proměnit duchovní tvář naší země, což pochopitelně přineslo ostré střety s dominantní katolickou církví.

Česko-romské bohoslužby na Žižkově

Číst dál...V rámci Žižkova sboru probíhají vždy první čtvrtek v měsíci od pěti hodin (s výjimkou prázdnin) česko-romské bohoslužby. V romské komunitě jsou na ně stále pozitivní ohlasy a zájem o ně stoupá také mezi lidmi, kteří si přejí romskou komunitu blíže poznat. Charismatem našich setkávání je ekumenický rozměr bohoslužeb, který vyplývá nejen z ekumenického farářského týmu, se kterým spolupracujeme ve složení Mikuláš Vymětal, Pavel Sivák (CČE), Zdeněk Břeň a Martin Chadima (CČSH) nebo třeba jeden z našich významných hostů Zdenko Žiga z Církve Bratrské. Mimo to přichází Romové z různých míst a církví, včetně charismatických, a na atmosféře bohoslužby je to dále znát.

Číst dál...

Charlotta Garrique Masaryková Kulturní pořad ke 100. výročí CČSH a obnově života Náboženské obce CČSH v Říčanech

Číst dál...Náboženská obec Církve československé husitské v Říčanech pořádá ve spolupráci s Městem Říčany a skupinou Česká duše kulturní pořad ke 100. výročí Církve československé husitské a a k obnově života v Náboženské obci CČSH Říčany.

Srdečně zveme na komponovaný pořad v úterý 8. září 2020 od 17:00 do Koncertního sálu na Staré radnici, Masarykovo nám. 83, Říčany. VSTUP ZDARMA - rezervace vstupenek v infocentru ve Staré radnici

Komponovaný pořad z příběhů a dopisů Charlotty a Alice Masarykových, provázený lidovými písněmi a hudbou. Charlotta Garrigue se provdala za Tomáše Masaryka roku 1878 a po celý jejich život v lásce sdíleli dobré i zlé. Jejich velká rodina pro ni byla nejpřednější, ale účastnila se i veřejného života, který ji postavil před mnohé těžkosti, ba i tragedie, jež nesla s velkou statečností. Pořad připomíná ženu, na kterou se jako na českou vlastenku zapomíná.

Účinkují:

  • Marie Neudorflová — režie, příběhy
  • Eva Novotná — dopisy Charlotty Alici
  • Lenka Veselá — dopisy Alice Charlottě
  • Robert Střihavka, člen symfonického orchestru ND — viola
  • Leoš Valigurský — kytara
  • Jaroslava Kretschmerová, členka divadla Ypsilon
  • Jaroslava Kopecká — zpěv
  • Klára Zezulová — zpěv
  • Věra Matulíková — zpěv

pdfPlakát ke stažení

Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem. (Žalm 117,1)

Číst dál...Pojďte s námi uctívat Boha. Budeme se scházet ke společnému zpěvu, modlitbám a rozjímání nad Slovem každý druhý čtvrtek v měsíci (do konce roku to vychází na 12. 10., 9. 11., 14. 12.) Jste srdečně zváni připojit i svůj hlas! "Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista." (z listu Efezským)

Článek o aktivitách náboženské obce Praha 3 na serveru Romea.cz

Děkujeme serveru Romea.cz, že na svých stránkách informoval o sbírce pro rodinu stiženou tragédií ze žižkovské komunity a o plánované česko-romské bohoslužbě k příležitosti Mezinárodního dne Romů pořádané v žižkovském kostele Církve československé husitské.

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/pomoc-rodine-po-tragedii-sbirka-pri-prilezitosti-cesko-romske-bohosluzby

ČLOVĚK PŘED BOŽÍ TVÁŘÍ - POZVÁNÍ NA PREZENTACI KNIHY

Číst dál...Kniha obsahuje studie profesora Starého zákona Vladimíra Kubáče, vynikajícího hebraisty, překladatele Českého ekumenického překladu Bible a laskavého člověka. Prezentace se vzpomínkou na významného pedagoga fakulty proběhne v aule HTF UK (Pacovská 350/4) dne 23. listopadu 2016 v 17,00 (H 109) a bude možno si při ní novou publikaci koupit za příznivou cenu. Kniha přináší výběr prací Vladimíra Kubáče, profesora Starého zákona na Husitské teologické fakultě UK a jednoho z překladatelů Českého ekumenického překladu Bible.

Číst dál...

Podkategorie

love uk

Nejnovější zprávy z Aktuálně

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

Nově ve fotogalerii

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde