Karel Bican Mgr.

Kategorie: O nás
Zveřejněno 18. 10. 2013 14:08

Mgr. Karel Bican

sedmý biskup pražské dicéíze Církve československé husitské (pátý samostatný) se narodil v Praze 25. dubna 1951. Po asbolvovní pražského gymnízia Na Kocábě (1972–1976) vystudoval Husovu československou bohosloveckou fakultu v Praze (1976–1982). Již během studia byl v roce 1978 ustanoven pomocným duchovním náboženské obce Dejvice. Po přijetí kněžského svěcení X?.X?.1980? by ustanoven farářem náboženské obce Mnichovice. V letech 1984–1985 sloužil jako farář v náboženské obci Hostivice. Zároveň byl v letech 1982–1984 ustanoven vikářem Benešovskéhop vikariátu. V letech 1994–1998 studoval na Husitské teologické fakultě UK obor psychosociální vědy a pedagogika. V letech 1989–1999 působil také jako vikář Kolínského vikariátu. Od roku 1985 spravuje jako farář náboženskou obec Kutná Hora.

bicanPražským biskupem Církve československé husitské byl poprvé zvolen 18. září 1999, do úřadu byl uveden 2. září téhož roku. Během svého působení ve funcki biskupa spoluzaložil Církevní základní uměleckou školu Harmonie, stál u zrodu Husitského centra, o.p.s., Dětského domu v Dubenci a podporoval i vznik Mateřské i základní školy Archa v Petroupimi. Podporoval činnost církve v sociálních, kulturních i obecně prospěšných aktivitách. Pro své druhé volební období byl zvolen X?. března 2006. Na svoji funkci po kontroverzní aféře rezignoval 18. listopadu 2007.

V současné době působí jako farář náboženské obce Kutná Hora, vyučuje jako pedagog na Husově Institutu teologických studií, na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej péče sv. Alžebety a jako externí pedagog na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. V rámci náboženské obce založil v Kutné Hoře intervenční psychologické centrum kde pracuje jako psychlog.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)
Krátký odkaz na článek (shURL): http://www.ccshpraha.cz/