Mapa diecéze

Kategorie: O nás
Zveřejněno 15. 5. 2013 13:19

Základní organizační jednotkou je náboženská obec (jako právnická osoba). Je tvořena příslušníky majícími bydliště v jejím územním obvodu. (V jednotlivých případech může si příslušník zvolit členství v jiném sboru, pokud k němu chová užší osobní vztah jako sobě nejbližšímu společenství.) CČSH notlivých je převážně tzv. diasporní církví, s náboženskými obcemi zabírajícími často území zhruba jednoho dvou okresů.

Vyšší správní jednotkou církve je diecéze; tvoří ji soubor náboženských obcí jednoho či více krajů. Celek církve je tvořen všemi diecézemi na území státu, případně náboženskými obcemi nebo i diecézemi v zahraničí (aktuálně ve Slovenské republice).

PRAŽSKÁ DIECÉZE

V jednotlivé náboženské obci je nejvyšším orgánem tzv. shromáždění náboženské obce. Přijímá výroční zprávy duchovního správce a rady starších a pak jedná a rozhoduje o zásadních věcech své existence a činnosti, o majetku a hospodaření. Volí ze svých členů na funkční období šesti let radu starších s jejím předsedou, fi nanční činovníky i delegáty pro každoroční diecézní shromáždění a pro eventuální církevní sněm.

Náboženské obce určitého území tvoří diecézi; její vznik a územní působnost schvaluje církevní sněm. Diecézí je v současné době šest: pražská, královéhradecká, olomoucká, brněnská, plzeňská a slovenská. Každá z nich pomáhá náboženským obcím svého obvodu při plnění poslání církve a dozírá, aby v nich byla zachovávána Ústava a církevní řády; sleduje činnost farních úřadů há při náboženských obcích. Základními diecézními orgány jsou: diecézní shromáždění, diecézní rada a diecézní výbory (finanční, revizní a kárný). Zvláštní zasedání diecézního shromáždění volí na sedmileté funkční období biskupa, který pak plní v daném rámci úkoly duchovní správy a vykonává pastýřskou péči; je kompetentní vysluhovat svátost biřmování a s předchozím souhlasem ústřední rady církve světit kněze. Správní a organizační úkoly vykonává pod biskupovým vedením úřad diecézní rady.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (5 hlasů)
Krátký odkaz na článek (shURL): http://www.ccshpraha.cz/