Biskup pražský

Kategorie: O nás
Zveřejněno 20. 7. 2011 13:52

biskup01Doc. ThDr. David Tonzar, Th. D.

16. února 2008 byl pražským diecézním shromážděním ve sboru Církve československé husitské v Praze 7 Holešovicích zvolen osmým pražským biskupem Církve československé husitské (šestým samostatným).

Intalován do služby biskupa byl 1. března 2008 v Chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v místě, kde bylo 10. ledna 1920 vyhlášeno založení Církve československé (husitské).

Záznam vybraných projevů a vystoupení

Doc. Tonzar studoval po absolvování gymnázia v letech 1991 – 1996 pregraduální a v letech 1996 – 2001 postgraduální studium na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2001, resp. 2002 byl na Univerzitě Karlově promován doktorem teologie (Th. D., resp. ThDr.). O čtyři roky později byl jmenován hostujícím docentem Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislavě a v roce 2009 úspěšně ukončil habilitační řízení a byl jmenován řádným docentem.

Od roku 1995 působil pod vedením br. faráře Mgr. F. Božovského jako kazatel v Příbrami a po přijetí kněžského svěcení 8. 1. 1997 jako duchovní v náboženských obcích Církve československé husitské v Praze, Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci a také jako spirituál Husitské teologické fakulty UK, kde zároveň vyučoval jako asistent, později jako odborný asistent. V roce 1999 byl povolán do služby ředitele úřadu Pražské diecéze Církve československé husitské. Od roku 2003 je ředitelem Husova institutu teologických studií, u jehož zrodu stál a na jehož dalším rozvoji se i nadále podílí.

biskup02Doc. Tonzar působil i ve významných akademických funkcích. V 90. letech 20. století byl zvolen místopředsedou Rady vysokých škol a předsedou její studentské komory, místopředsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy a předsedou senátu Husitské teologické fakulty UK. V současné době je např. členem Společnosti pro církevní právo, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

V církvi dosud pracuje v Naukovém a Legislativně-právním sněmovním výboru. Do roku 2007 byl předsedou Právní rady CČSH. Je řešitelem několika grantových projektů (Historie – paměť národa, Osobnosti zakladatelé – dílo K. Farského a K. Statečného ad.). Přednášel na mnoha teologických, historických i lékařských konferencích.

Vybraná publikační činnost:

Monografie:

Skripta:

Editor:

Dále je autorem či spoluautorem několika sborníků, desítek článků a odborných studií. Má mnoho citačních ohlasů v odborných časopisech a sbornících.

Vybrané bohoslužby a kázání bratra biskupa

2008

24.12.08 - Příbram
14.12.08 - Slaný
30.11.08 - Roztoky
05.10.08 - Praha - Staré Město
28.09.08 - Praha 2 - Nové Město
06.09.08 - Rudice
17.08.08 - Česká Lípa
06.07.08 - Praha 1
05.07.08 - Sázava
29.06.08 - Poděbrady
09.06.08 - Synoda Čelákovice
01.06.08 - Bratislava
29.05.08 - Praha - Radotín
2009

24.12.09 - Příbram
13.12.09 - Mladá  Boleslav
06.12.09 - Modřany
14.10.09 - Holešovice
20.09.09 - Poděbrady
03.09.09 - Železná Ruda
25.04.09 - Vršovice
05.04.09 - Holešovice
29.03.09 - Břevnov
08.02.09 - Vyšehrad
2010

25.12.10 - Staré Město
24.12.10 -  Příbram
28.10.10 - Hradec Králové
23.10.10 - Tmáň
26.09.10 - Votice
19.08.10 - Železná Ruda
25.06.10 - Hostomice
06.06.10 - Slané
30.05.10 - Roztoky
18.05.10 - Zlenice - Synoda
02.05.10 - Břevnov
25.04.10 - Vršovice
24.04.10 - Dejvice - Diecézní shromáždění
04.04.10 - Vzkříšení Příbram
07.03.10 - Holešovice

2011

28.09.11 - Čerčany
03.07.11 - Vršovice
25.05.11 - Synoda duchovních Zlenice
16.04.11 - Diecéz. shrom. Holešovice
27.03.11 - Spořilov
10.03.11 - Ustřední rada ČCSH
   

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 4.68 (14 hlasů)
Krátký odkaz na článek (shURL): http://www.ccshpraha.cz/