Podpora

Kategorie: O nás
Zveřejněno 13. 5. 2013 13:36

Svoji podporu můžete vyjádřit jakýmkoli způsobem uznáte za vhodné. Od vložení odkazu na své webové stránky, či stránky Vaší organizace, blogy, sociální sítě apod., zapojením se do diskuzí až po peněžitý příspěvek.

Disparitní fond

Příjmy získané při církevních úkonech (disparita) jako je např. křest, svátost manželství, pohřeb a dalších svátostných i mimosvátostných obřadech poukazuje náboženská obec po odečtení skutečně vynaložených nákladů na disparitní fond spravovaný diecézí. Ten je určen pro sociální potřeby duchovních pražské diecéze, zejména pro bezúročné půjčky a dary duchovním (např. při narození dítěte, při udílení svátosti manželství, při přijetí kněžského či jáhenského svěcení, při významných životních a služebních jubileích, při odchodu do starobního důchodu či při pohřbu).

Bratrská svépomoc

Příspěvky členů na činnost církve jsou hlavním zdrojem příjmů náboženské obce a současně se z nich vytváří vnitrocírkevní fond bratrské svépomoci, který je rozdělován náboženským obcím v rámci diecéze. Přednostně slouží k řešení havarijních situací objektů. Vznikl z důvodu, že všechny církevní jednotky nemají stejné možnosti uhradit svoje finanční potřeby.

Fond rozvoje

Diecézní fond rozvoje shromažďuje prostředky za účelem podpořit různé aktivity, a to zejména koupě nových objektů, realizace především kulturních a vzdělávacích projektů, pořádání kurzů, dětských táborů apod.

Fond bratrské pomoci

Jedná se o diecézní fond sloužící ke shromažďování prostředků na opravy, havárie a na chod náboženských obcí, které nemají žádné příjmy. Prostředky z fondu bratrské pomoci mohou být užity například na stavební rekonstrukce farních budov, úředních budov diecézních rad a ústřední rady. Rovněž na výstavbu nových církevních objektů, na opravy zařízení sborů, služebních místností, bytů či oprav majetku diecéze.

Budeme vděční za jakoukoliv formu podpory, ať již za modlitbu, dobrovolnou výpomoc nebo materiální podporu zaslanou na jeden z níže uvedených účtů.


Děkujeme!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 3.42 (6 hlasů)