NO Spořilov - III. Zahradní slavnost s bohoslužbou - fotoreportáž

Kategorie: Pozvánky
Zveřejněno 29. 6. 2012 21:53

zahradni_s.jpgA proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba, nepoddáváme se skleslosti.
(2K 4/1)
    Sobota 16. 6. 2012. Po poledni se shromáždili hosté a věřící obce na Spořilově. Nastal čas společného ztišení modlitby a chvály Otci za radost stvoření i Jeho přítomnost ve víře danou nám za dědictví.
   Pod širým nebem za jasného slunného dne jsme konali službu, kterou vedl bratr Pavel Kolář, liturg, teolog a pedagog Husovy bohoslovecké fakulty, kněz sloužící a působící v pražských Nuslích. Za původní Farského liturgie jsme s písní vešli do našeho stanu setkání, abychom Pánu s modlitbou odevzdali dík za jeho moc, která v Synu křísí svět.

   Chtěli jsme v podobě naší snahy vyjádřit obdiv a úctu pojící se ke vztahu, který k nám Hospodin chová. Předali jsme společně se sestrou Michaelou a bratrem Pavlem to, co jsme od Páně přijali. Sbor na Spořilově dostal nové kněžiště. Poděkování náleží bratru Mgr. Jaromírovi Jírovi za koncert i všem dalším, kteří se podíleli na přípravě zahradní slavnosti.
   Kéž Bůh požehná skrze Ducha Svatého nám všem společnou snahu služebníků, kteří svou prací i životem na jeho díle svědčí Pánu.
"Nechá-li národ a stát československý toto dílo padnout a zahynout, pak věru není hoden, aby proň vůbec pracoval. Avšak církev československá je tu, a ona už nezhyne. Nepřátel se jí báti netřeba; jen ať jí neubližují přátelé.
( "Z Pode jha", ThDr. Karel Farský, Nakladatelství reformního duchovenstva, Praha, 1920, str. 48)

Na setkání s Vámi se těší při čtvrtém roce setkání l. P. 2013 Rada starších a duchovní NO Spořilov.

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Krátký odkaz na článek (shURL): http://www.ccshpraha.cz/