Sestrám a bratřím v pražské diecézi

Kategorie: Diecéze
Zveřejněno 14. 3. 2022 8:03

Žalm 26, 4 - 5: „Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine,
uč mě chodit po svých stezkách.
Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása.“

Sestrám a bratřím v pražské diecézi

Vážené sestry a vážení bratři v Ježíši Kristu,

pozdravuji Vás v čase příprav na Velkou Noc, v čase pokračujících bojů na území Ukrajiny, kde jsme právě v březnu před 4 lety kousek od Charkova, v Sokolově, vzpomínali na hrdinské boje našich vojáků ve 2. světové válce v čele s aktivním členem Církve československé a Sokolem kpt. Jarošem. Po té jsme vzdali čest památce zesnulým vojákům z "husitských pluků" 1. světové války u Bachmače, kteří hrdinně bojovali s nepřítelem a udrželi železniční uzel k cestě na východ. Zdá se to neuvěřitelné, že v těchto místech opět po letech míru přichází smrt na bojištích, ve městech, na vesnicích.

Vzpomínám také na naši první bohoslužbu k 90. výročí ukončení Velké války (1. světové války) a smrti našeho člena MUC. Jana Opletala, kterou jsme konali v listopadu 2008. Vzpomínám na každý listopad od tohoto roku, kdy si pravidelně připomínáme hrdinské činy našich předků, kteří nás chránili před zlem agresorů v každé době. Prosme našeho Pána za ochranu životů všech lidí, kteří se brání zlu, a to nejen na Ukrajině, ale ve všech konfliktech, které jsme si ne vždy za uplynulá léta všichni uvědomovali, když se boje odehrávali ve vzdálenějších místech světa. Prosme ho za to, abychom dokázali účinně a správně pomáhat tam, kde je to potřebné, abychom dokázali předcházet konfliktům a přispívali k míru, lásce, klidu a pokoji.

Sestry a bratři, moji milí, chtěl bych Vám při této příležitosti poděkovat za rychlou reakci a pomoc, kterou jste nabídli a nabízíte například i prostřednictvím naší Husitské diakonie, ať už formou finanční či hmotné pomoci nebo možností ubytování! Je neuvěřitelné, kolik míst k ubytování se i v naší diecézi našlo! Díky Vám všem.

Bůh Vás posiluj a připravuj na prožití Velké Noci, přemožení smrti a znovuprožití Vzkříšení našeho Pána Ježíše!

V úctě a s velkým pozdravem, 2. neděli postní Váš

David Tonzar, biskup

pdfDopis ke stažení

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)