3. ročník připomenutí "Bitvy na běhání"

Kategorie: Pozvánky
Zveřejněno 19. 5. 2022 9:12

ch3. ROČNÍK PŘIPOMENUTÍ SI UDÁLOSTÍ „BITVY NA BĚHÁNÍ“ - BOHOSLUŽBOU, SLOVEM A ZPĚVEM v neděli 12. 6. 2022 od 9,00 hod. u památníku

V roce 2020, kdy si Církev československá husitská připomínala 100 let svého vzniku, přišel nápad od členky náboženské obce CČSH v Ústí nad Labem Štěpánky Šolcové, aby se k tomuto výročí uspořádala akce u památníku „Na Běhání“. Spolu se farářkou Henrietou Neprašovou (tehdy Tresťanskou) oslovily pana starostu Chabařovic Mgr. Josefa Kusebaucha s návrhem uspořádat slavnostní bohoslužbu k události husitské bitvy, který památník připomíná.

V červnu 2020 tak proběhl 1. ročník slavnosti u památníku Bitvy „Na Běhání“ konanou městem Chabařovice a Církví československou husitskou. U památníků se sešlo několik členů Náboženské obce Církve československé husitské v Ústí nad Labem a občanů města Chabařovic. Slavnost uvedl krátkým slovem pan starosta Chabařovic Josef Kusebauch a pak proběhla bohoslužba pod vedením pražského biskupa Církve československé husitské Davida Tonzara a farářky Henriety Neprašové. Po bohoslužbě měly hudební a pěvecké vystoupení žáci ZUŠ Chabařovice pod taktovkou ředitelky ZUŠ Táni Karešové a učiteli. Žel do zahájení této akce zasáhly události související s Covidem-19. Toto setkání proběhlo v úzkém společenství a dle aktuálních nařízení. I přesto to bylo vydařené setkání a navázaly se nové vztahy a také se zahájila tradice scházení se a připomínání si bitvy související s husitstvím.

Druhý ročník se také udál pod tíhou covidových opatření a znovu toto setkání proběhlo v komorním duchu, ale o něco radostněji, protože mohli být na tomto pro husitství významném místě pokřtěni čtyři noví křesťané.

Tento rok se sejdeme již po třetí v neděli 12. 6. 2022 od 9,00 hod. u památníku. Tradičně setkání zahájí pan starosta Josef Kusebauch, který tuto akci zastřešuje a také spolu s občany Chabařovic organizačně zajišťuje. Po jeho slovech bude zahájena slavnostní bohoslužba, kterou budou sloužit pražský biskup David Tonzar, ústecký vikář Vladimír Volráb a farářka Náboženské obce CČSH v Ústí nad Labem Henrieta Neprašová. Novinkou tohoto ročníku bude účast lidí v dobovém oblečení a po pěveckém a hudebním vystoupení žáků ZUŠ Chabařovice budou tančeny izraelské kolové tance. Slavnost bude ukončena společným posezením u malého občerstvení. Jste všichni srdečně zváni.

Henrieta Neprašová

pdfPlakát ke stažení

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)