Přání bratra biskupa k Adventu

Číst dál...Mt 3,3: To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše: "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!"

Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, milí přátelé,

prožíváme další Advent našich životů v roce stého výročí znovuzrození husitské cesty k Bohu v nám drahé Církvi československé husitské. Prožili jsme zcela nový rok, v nové situaci. Přichází Advent, radostné očekávání znovuprožití Ježíšova narození. Narození naděje, víry a lásky. Ze tmy tohoto světa beznaděje a úzkosti přichází světlo a radost!

Radujme se, nám, nám se narodil Spasitel, který nás vysvobozuje ze smrti do života. On, malé děťátko v jeslích nakonec spasí celý svět! Každého člověka na zemi, tedy i nás. To je úžasná zpráva!

Bůh Vás posiluj a opatruj i v této zcela nové době, připravujeme cesty Páně!

David Tonzar
biskup

Pozvánka na ochutnávku z HT konference 2020

Číst dál...

Vážení účastníci a účastnice HT konferencí, milé sestry a bratři, přátelé,

tento rok je pro nás všechny jistě slavnostní, protože si můžeme připomínat 100. výročí CČS(H), a zároveň obtížný, protože nás zasáhla pandemie COVID_19 a moc to nevypadá, že bychom se v nejbližší době vrátili zase k volnému životu. Dlouho jsme jako přípravný tým přemýšleli jak a jestli 6. ročník konference k Husitské teologii uskutečnit. Vždy se snažíme, aby vedle části vzdělávací měla konference i rozměr osobních setkání, vzájemného obohacování a sdílení. Současná situace nám bohužel nedovoluje uskutečnit osobní setkání, a proto jsme se rozhodli konferenci přesunout na nejbližší možný termín (počítáme zatím s jarem 2021).

Abychom ovšem neztratili kontinuitu a snad Vás i trochu povzbudili v tomto neobvyklém čase, připravili jsme pro Vás online „ochutnávku z programu“!

Již ve čtvrtek 19.11.2020 od 14:00 - 17:00 si budete moci poslechnout 3 příspěvky, které později společně s dalšími nabídneme v prezenční formě HT konference.

A co pro to musíte udělat? Stačí se do 18.11.2020 zaregistrovat na stránkách konference. My Vám na základě této registrace v den konání "ochutnávky" zašleme email s odkazem, na který pak už jen kliknete a tím vstoupíte do virtuální konferenční místnosti (nebude třeba nic instalovat, stahovat, všechno na jedno kliknutí :) ).

Číst dál...

Slavnostní shromáždění ke Dni válečných veteránů 2020

Vzhledem k opatřením během nouzového stavu proběhlo letošní slavnostní shromáždění pořádané Církví československou husitskou ke Dni válečných veteránů jako neveřejné. Podle tradice se slavnostní bohoslužba konala v předvečer výročí 10.11.2020 v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.

Kalousovu pobožnost soužili bratr Tomáš Butta (patriarcha-správce církve), bratr David Tonzar (biskup pražský) a sestra Libuše Roytová (farářka Náboženské obce Staré Město - Praha 1). Na varhany doprovázel Michal Hanzal. Na závěr pronesli slavnostní projevy bratr patriarcha Tomáš Butta, mons. ThDr. Jan Balík generální vikář Arcidiecéze pražské, plk. gšt. ICLic. Mgr. Jaroslav Knichal hlavní kaplan AČR, JUDr. Alena Schillerová místopředsedkyně vlády a ministryně financí, MUDr. Zdeněk Hřib primátor hl.m. Praha, ing. Petr Hejma starosta městské části Praha 1 a PhDr. Vojtěch Čelko předseda společnosti gen. M. R. Štefánika.

 

Mariánský sloup v Praze: symbol tolerance, nebo znásilnění veřejného prostoru

Číst dál...Dne 3. 11. 1918 byl svržen tzv. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze. Zamyšlení nad důvody a historickými okolnostmi jeho vzniku přináší doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc,vědecký pracovník Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, který přednáší dějiny umění na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a zabývá se výtvarným uměním 15.–18. století, zejména vztahem výtvarných médií a zbožnost.

Pokud se nám zastánci obnovy sloupu snaží namluvit, že sloup byl postaven na památku obrany Prahy v roce 1648, uvádějí jen malou část skutečnosti. A stejně tak nemluví pravdu, když tvrdí, že nový mariánský sloup je kopií barokního originálu. Není – stačí si prohlédnout dochovaná těžce poškozená torza Bendlových soch v Lapidáriu Národního muzea a zamyslet se nad tím, zda je podle nich možné zhotovit věrné kopie. Nelze. Navíc – dochovaný dokumentační materiál z doby před devastací sloupu je natolik nepřesný, že jej nelze použít pro rekonstrukci detailu. Stejně pochybné (slušně řečeno) je tvrzení, že nový sloup bude symbolem tolerance. Jak se památník netolerance promění – zejména má-li být obnoven v původní podobě – v symbol s opačným znaménkem, to skutečně netuším. Urputným lpěním na tzv. kopii totiž zastánci novostavby sloupu vytěsnili možnost vzniku novotvaru, který by připomínal historii celé kauzy, a to včetně zániku původní památky, v němž by se nabízela i možnost začlenění torza originálu.

Číst dál...

Pozdrav a prosba Husitské diakonie na obsazení krizové linky a informace ke sbírce na Bejrút

Číst dál...Ž 18, 32:
"Kdo je Bůh krom Hospodina,
kdo je skála, ne-li Bůh náš!"

Vážené sestry a vážení bratři v Ježíši Kristu,

pozdravuji Vás u příležitosti 28. října, zrodu Československé republiky. Ani v těchto těžkých dnech bychom neměli zapomenout, že právě před 102 lety jsme se postavili proti tehdejší moci a založili vlastní demokratický stát, bez císařů a králů, bez spojení trůnu a oltáře. Díky zrodu republiky mohla za více než rok vzniknout svobodná Církev československá k mravní a náboženské obnově společnosti. My jsme potomky těch, kteří se nebáli zvěstovat Krista po tragédii 1. světové války i po tzv. španělské chřipce. Po smrti desítek milionů lidí ve světě!

Sestry a bratři, s ohledem na výše uvedené věřím, že se Vám v rámci možností daří překonávat všechny těžkosti a působit, být k dispozici všem, kteří pomoc potřebují a v rámci své služby jste schopni sloužit on-line nebo jiným způsobem. Držte se a kdybyste cokoli potřebovali, obraťte se na diecézní úřad.

Sestra ředitelka naší Husitské diakonie se obrátila na biskupy, zda by nezprostředkovali kontakty na ty, kteří mají praxi ve vedení telefonické pomoci - linka krizové intervence (mají vystudovanou psychologii, či kurz krizové intervence) a linka pastoračního poradenství (vystudovaní duchovní - faráři). Dopis sestry ředitelky br. patriarchovi a biskupům zasílám v příloze.

Prosím Vás tedy, abyste, máte-li zájem o pomoc např. 1 - 2 hodiny na telefonní lince týdně (došlo by k přesměrování na Váš telefon automaticky), ozvěte se na úřad diecéze na personální oddělení ses. Ing. Martině HÁJKOVÉ (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Sestra Martina pak připraví ses. ředitelce seznam duchovních, příp. past. as. k možnosti pohotovosti na lince.

Bůh Vás opatruj a posiluj!
David Tonzar

Číst dál...

Pastorační dopis se zamyšlením o mlčení, živé naději a pokoji

Číst dál...Sestry a bratři,

prožíváme neobvyklou situaci, kdy se pandemie znovu vrátila v nové intenzitě a mění životy lidí, společnosti a našeho státu. Každý z nás se s touto situací vyrovnává, i když jiným způsobem, jak zasahuje průběh pandemie do našeho pracovního i osobního života. Jako věřící křesťané prožíváme tuto situaci v celé její tíži lidského utrpení a bolesti. Přicházejí otázky, proč u někoho má nemoc tak těžký průběh, a dokonce umírá, a někdo nákazu nebezpečným virem ani tolik nepocítí.

V takových těžkých dobách, jako je ta současná, se naše pozornost soustřeďuje na ujištění apoštola Pavla z listu Římanům: „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha“ (Ř 8,28). V tomto povzbuzení apoštola se hovoří o milujících, tedy o těch, kteří milují Boha. Ale současně nelze milovat Boha bez lásky k člověku (1 J 4,20). Jestliže je v nás znovu probouzena a bude prohloubena láska k Bohu, k druhým lidem, ale i ke stvoření, pak toto těžké období pro nás má smysl.

Zasaženost pandemií nás přivádí ke snaze vysvětlovat ji a hodnotit ji, doprovází ji mnoho našich slov. Ano, je správné, když se různými cestami šíří evangelium a jeho kázání v době, kdy jsou uzavřeny pro věřící kostely a sbory. Ale nemáme tuto událost vnímat také jako výzvu ke zmlknutí, mlčení, ztišení se?

Číst dál...

Podkategorie

Nejnovější zprávy z Aktuálně

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Nově ve fotogalerii

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde