Respirátory a roušky pro duchovní v pražské diecézi

Milé sestry a milí bratři,

pozdravuji Vás před Květnou nedělí a věřím, že vše s Boží i lidskou pomocí zvládáte. Píši Vám dnes ve věci praktické. Díky sestrám a bratrům především v NO Roztoky, máme na diecézi dostatek roušek (jak Vám již před několika dny psala ses. M. Hájková). Nově, díky bratřím ve vedení státu, máme pro duchovní, kteří se potřebují chránit při kontaktu s nemocnými respirátory třídy N95. Tyto respirátory (přestože vzhledově vypadají jako roušky), by měly být, pokud se skutečně důkladně utěsní, dostatečné i na koronavirovou infekci.

Pokud máte o tyto respirátory zájem, domluvte se se ses. M. Hájkovou, která bude na diecézi příští týden od pondělí do pátku.

Moc Vás zdravím, Pán církve Vás ochraňuj a opatruj!

D. Tonzar
biskup

P. S. Pro ty, kteří nevíte, měli bychom (CČSH) vysílat na Českém rozhlasu 3 - Vltava na Velký pátek v 18.00 hod. a na Vzkříšení ráno v České televizi.

Přání pražského bratra biskupa k blížící se Velké noci

Číst dál...Ž 27,5: "Pán mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě ve skrýši svého stanu."
2. K 12,10: "Rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný."

 

Vážené sestry a vážení bratři v Kristu, prátelé,

blíží se konec postní doby a přibližuje se nám tak zázrak a tajemství Velké Noci, noci, v níž náš Bůh ukázal, jak překonat smrt. Tento rok, kdy si naše církev připomíná 100 let znovuzrození husitské cesty k Bohu, poprvé v našich dějinách prožíváme v tento čas zcela nový půst: oddělení našeho života od nepodstatných a zbytných věcí a díky vnější izolaci mít možnost prožívat hluboké přilnutí k Bohu a pamatovat na člověka, na naše blízké.

Bůh je s námi, to je jistota, kterou máme! Nemusíme mít obavy, má nás rád a připravil nás na všechny útrapy a slabosti. Dá nám sílu, abychom všechno zvládli. Buďme s Hospodinem v každodenním vztahu, buďme se svými blízkými, když ne osobně, alespoň telefonicky či spojeni datovými přenosy tak, jako je každou vteřinu našeho života s námi Ježíš.

Opatruj a ochraňuj vás nás Pán!
Kristus je Vzkříšen, pro nás Vzkříšen! Radujme se!

Moc Vás zdraví, zdraví a pokoj přeje
David Tonzar
biskup pražský

Dopis duchovním a diecézi III.

Ž 57, 2: "Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se utíká duše moje. Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí."

Vážené sestry a vážení bratři, moji milí,

Číst dál...pátý den je celá země pro každodenní pohyb až na výjimky uzavřena. Jsme na farách, v kostelích i zde na diecézním úřadu a přemýšlíme, jak aktuálně pomoci. Díky vinohradskému sboru můžeme sledovat bohoslužby on-line, někteří z vás se pustili do šití roušek (u nás na úřadu jsme vybaveni od roztocké náboženské obce), jiní pomáhají s nákupy starým a osamoceným členům sboru i dalším. Telefonujeme těm, kteří jsou opuštěni a sami, snažíme se otevírat webové rozhovory, modlíme se za uzdravení celé země a se slovy žalmisty... utíkáme se do stínu Hospodinových křídel.

Milé sestry a milí bratři, chci Vám v tomto dopise sdělit, že od dnešního dne spustilo vedení církve nové webové stránky aktualne.ccsh.cz, na kterých jsou uváděny nové informace z života církve, ekumeny i světa v čase nouze. Pokud můžete, rozdejte, rozpošlete členům sborů kontakt na tyto stránky, aby nezůstali izolovaní a mohli se společně propojit se bratry a sestrami z církve alespoň touto formou.

Držte se dobrého, Pán Vás opatruj a ochraňuj i nadále!
David Tonzar
biskup

Organizace chodu DR

Žalm 57, 3: "Volám k Bohu Nejvyššímu, k Bohu, jenž za mě dokončí zápas."

Milé sestry a milí bratři,

pozdravuji Vás touto elektronickou formou v krátké době již podruhé. Možná jste již dostali informace o chodu ÚÚR a pokyny pro diecéze v souvislosti s krizovými opatřeními na základě usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 č. 215. Pokud ne, zasílám Vám je v příloze.

Děkuji Vám za včerejší službu v náboženských obcích, ať již formou slavení Večeře Páně, Pobožností F. Kalouse, modlitbami, prosbami, zpěvy. I tato možnost však novým opatřením padá.

Sestry a bratři, myslím na Vás a prosím Vás duchovní, kazatele i laiky, abyste vytrvali a ať už telefonicky nebo po emailech či jinými sociálními sítěmi byli nablízku těm z náboženských obcí, kteří Vaši pomoc potřebují, cítí se sami. Opuštění. Pokud jen trochu můžete, kontaktujte naše členy v domovech pro seniory, v nemocnicích, neboť v těchto místech jsou zcela osamoceni. Každý telefon jim udělá radost a potěší.

Opatrujte se. Až do odvolání se ruší všechna shromáždění církve (viz příloha). Zůstávejme pospolu v modlitbě a pomáhejme lidem slovem a může-li kdokoli i činem (např. v Praze magistrát registruje dobrovolníky z řad skautů ad. k roznášení nákupů, obědů ad.)

Pokud by kdokoli z církve potřeboval pomoci, dejte nám vědět, nakoupíme, zavezeme za dveře a obstaráme Vás. Dáváme k dispozici automobil na DR.

Co se týká chodu úřadu DR, je zde přítomen br. biskup, br. tajemník, ses. účetní a pers. odd. Ing. Hájková, br. Večeřa a v některých dnech i br. Burda, ostatní zaměstnanci jsou na mobilních telefonech.

Prosím sestry farářky a bratry faráře, aby, budou-li potřebovat jakoukoli pomoc kontaktovali prostřednictvím svého vikáře diecézi!

Pán Vás opatruj a ochraňuj!

Moc Vás všechny zdraví a zdraví přeje Váš

David Tonzar
biskup

Sváteční slovo

mt_ignoreV dnešní den, kdy na mnoha místech diecéze probíhaly bohoslužby, pobožnosti a modlitby za uzdravení a jinde s ohledem na karantény byly zavřené kostely přinášíme dnešní již 6. sváteční slovo v České telivizi s naším br. biskupem Davidem Tonzarem.


Česká televice, druhý program, neděle 15.3. ve 12:50. (předtáčeno)

Mimořádná výzva biskupů Církve československé husitské k omezení církevních shromáždění ve stavu nouze

Sestry a bratři,

vzhledem k situaci stavu nouze vyhlášeného dne 12. 3. 2020 vládou České republiky kvůli koronaviru a platného od 13. 3. 2020, biskupové Církve československé husitské vyzývají nekonat v neděli řádné bohoslužby a pravidelná shromáždění, kromě pohřbů, ale doporučují se konat modlitby, pobožnosti a mimořádné bohoslužby v malém společenství.

Vybízíme duchovní, aby v čase pravidelných nedělních bohoslužeb byli přítomni ve sboru a modlili se za uzdravení lidí a společnosti, za ochranu a pomoc v nouzi a ohrožení.

Jednou z možností zvěstování Božího slova je, aby duchovní a kazatelé prostřednictvím internetu rozesílali pravidelně členům sboru a dalším zájemcům svá psaná kázání k biblickým textům příslušné neděle podle Bohoslužebné knihy CČSH a zveřejňovali je na stránkách náboženské obce.

Ve sborech a modlitebnách a na dalších místech ať jsou konány osobní modlitby duchovních a laiků, pobožnosti, bohoslužby slova nebo s večeří Páně (liturgie) v malém společenství.

Povzbuzujeme členy církve k osobní četbě Písma svatého, duchovní literatury a sledování náboženských pořadů a přenosů bohoslužeb v rozhlase a televizi.

Vyzýváme duchovní, aby byli v kontaktu především s nejstaršími a nejohroženějšími členy církve, a zajistili jim v případě nouze pastorační i hmotnou pomoc.

Prosíme pro všechny o Kristovu blízkost i posilu Ducha svatého.

Dne 13. března L.P. 2020

pdfVýzva ke stažení

Podkategorie

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

16.duben 2020, čt, 18:00
Cyklus přednášek ke 100. výročí CČS(H)
19.duben 2020, ne, 19:00
Večerní bohoslužba na Zderaze
14.květen 2020, čt, 09:30 - 13:00
Konference České schizma

Vzhledem k omezení v možnosti shromažďování prosím během trvání stavu nouze ověřujte konání případných akcí vždy individuálně předem.

                          -- reklama --

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde