Úmrtí sestry Cath Moss

Kategorie: Ze společenství
Zveřejněno 5. 8. 2017 15:13

Vážené sestry a vážení bratři, přátelé,

oznamujeme, že sestra Cath Moss dokončila svůj životní běh a děkujeme Pánu Bohu, že byla vyrovnaná, smířená, pokojná a vyjadřovala se, že i šťastná. Starosti jí opustily, protože Pán Bůh její srdce naplnil vírou, pokojem a ujištěním, že vše a všechny tady může zanechat, protože i o ně se Pán postará. Rozloučení se bude konat v náboženské obci Michle, čas a termín bude náboženskou obcí upřesněn.

 Vzpomínáme na její velké aktivity a pomoc mládeži, budování ekumenické sítě mladých, na její velkou obětavou práci při povodni v České republice v roce 2002, její práci na projektech určených pro lidi ohrožené různou formou vyloučení.

Ž 84, 2-3: "Jak jsou milé tvé příbytky, Hospodine zástupů! Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu!

Eva Mikulecká
farářka NO Michle
David Tonzar
pražský biskup

pdfOznámení ke stažení

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Krátký odkaz na článek (shURL): http://www.ccshpraha.cz/