PD CCSH

Rozhovor se ses. Hřebeckou, ředitelkou Církevní MŠ a ZŠ Archa

Foto Archa 21.Církevní MŠ a ZŠ Archa zřizená Pražskou diecézí Církve československé husitské je známá pedagogickými prvky J. A. Komenského či M. Montissoriové, kde probíhá model tzv. otevřeného vyučování. Měla jsem tu čest být přítomná na výuce, odcházela jsem plná dojmů. V čem podle Vás spočívá největší rozdíl mezi klasickou školou a alternativní školou?

Když na různých konferencích debatuji s odborníky a řediteli dalších alternativních škol, docházíme k závěru, že alternativní v naší zemi znamená, kladoucí dítě a jeho vzdělání opravdu na první místo. To není moc příjemné zjištění. Podle mého názoru by toto mělo být normální, ale v praxi často není. Různé alternativní školy na to jdou různými cestami, každá upřednostňuje jiné pedagogické způsoby. To je moc dobře, myslím, že to přesně odpovídá tomu, že každý z nás je jiný, očekává něco jiného, měl by mít možnost si vybrat svůj způsob vzdělávání.

 

2. Osobně mě velice překvapila silná vazba rodičů a školy, kooperace v edukačních vztazích, která je podle mého nadstandartní. Jak se Vám podařilo získat tak obrovskou přízeň a podporu?

Nevím, jestli na tuto otázku mohu dobře odpovědět právě já. Možná by k tomu mohli více říci naši rodiče. V každém případě bereme nejen děti, ale i jejich rodiče jako partnery. Společně se snažíme provést každé dítě cestou vzdělávání tak, aby děti intenzivně tuto spolupráci vnímaly. Mnoho našich rodičů mi říká: “Chci být u toho, když se moje děti vzdělávají“. Tohle je přesně to, co chceme i my. Když obě strany mají v tomto jasno, je spolupráce mnohem snažší. Debatujeme nad tím, co je pro děti nejlepší a když se shodneme, pak už se jen všichni snažíme to dětem umožnit. Máme společný zájem. Prostor na diskusi máme při častých setkáních. Jezdíme na společné výlety, rodiče, ale i prarodiče chodí do výuky, buď se jen podívat, nebo dle svých dovedností i pracovat s dětmi, představit jim svou práci. Pětkrát ročně se scházíme na celoškolních slavnostech, zpravidla jedenkrát měsíčně máme třídní schůzky. Je toho mnohem víc.

3. Archa je církevní školou. Co to v praxi znamená?

Děkuji za tuto otázku. Člověk, který nezná Archu zblízka, může někdy být nejistý, co to obnáší. Kromě několika viditelných aktivit, jako ranní chvalozpěvy, slavnosti kopírující liturgický rok, volitelný předmět Biblická pátrání, pravidelná účast na nocích kostelů či tříkrálové sbírce a podobně, je hlavní základ trochu jinde. Denně naši učitelé s dětmi ve víře žijí, svým příkladem jim ukazují cestu dobrých křesťanů, dávají dětem prostor pro projevení vlastní víry, pochybností, aktivně vyvolávají otázky v tomto směru a s dětmi o nich diskutují. Považujeme tuto cestu za mnohem smysluplnější a zároveň svobodnější než mnohé časově a tématicky ohraničené akce, které jsou zdánlivě čitelnější pro pozorovatele zvenku. Většina pedagogů v naší škole jsou aktivní křesťané, kteří nejen docházejí pravidelně na bohoslužby, ale často se aktivně sami věnují dobrovolné práci pro církev. Škola zaměstnává dva bratry faráře s naší Církve československé husitské, kteří jsou nám všem průběžně oporou a rádci v duchovních otázkách.

4. Česká republika je považovaná za jednu z nejateističtějších a nejsekularizovanějších zemí na světě. Křeštanská výchova se ve školách prosazuje velice obtížně. Dobrovolný kroužek "náboženství" se nepodařilo na škole mého syna ani zahájit, přestože byl jako jediný nabízen zdarma. Jak je to se zájmem rodičů v případě Archy?

Tento problém jsme v Arše zatím nezaznamenali. Na volitelný předmět Biblická pátrání, který vede náš husitský bratr vikář Wagner pravidelně dochází většina žáků prvního stupně. Od příštího školního roku už se nám uchazeči pravděpodobně nevejdou, budeme nuceni vypsat další skupinu. Velký zájem v nás probudil myšlenku na zavedení obdoby tohoto předmětu i pro druhý stupeň. Zatím o tom přemýšlíme, uvažujeme o náplni tohoto předmětu, aby oslovil žáky v období dospívání, byl pro ně zajímavý a přínosný. Čas ukáže, zda se nám to podaří.

5. Archa využívá podpory asistentů pedagogů, kteří jsou určeni žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejich působení v Arše musí dotovat i samotní rodiče, Vy osobně vynakládáte nadlidskou aktivitu, aby je škola udržela. Je možné přispět libovolným sponzorským darem i zvenčí? Respektive na co všechno je možné v případě zájmu přispět?

Foto Archa 1Archa je škola založená na pospolitosti a podpoře bližních. Podařilo se nám vysvětlit rodičům, že integrace žáků s hendikepem může být přínosná pro všechny. Každá rodina se snaží dle svých možností školu podporovat. Od někoho dostáváme peněžní příspěvky, někdo pomáhá s dětmi, další rodiče ve svém volném čase vyrábí pomůcky do výuky, které bychom s dětmi vyrobit nezvládli a podobně. Místně nejbližší církevní organizace pro nás občas pořádají peněžní sbírku. Stále vyhledáváme další možnosti financování školy. Podáváme žádosti ve vyhlášených dotačních programech, grantových výzvách. Někdy se daří, jindy ne.

Takto intenzivní dění, jako je v Arše vyžaduje zvýšené úsilí všech zúčastněných. Mě osobně připadá jako malý zázrak, že se každé ráno ve vesničce Petroupim sejde 15 lidí, kteří tímto náročným způsobem pracují s dětmi jen za tabulkovou mzdu. Je to proto, že nám naše práce dává smysl. Vidět dětské oči, které září radostí z pochopení něčeho nového je opravdu nabíjející. V tom není rozdíl mezi dítětem mimořádně nadaným nebo dítětem s libovolnou vývojovou poruchou, zdravotním postižením nebo dítětem, které nemá žádnou diagnózu.

Financí je u nás stále málo. Učitelé pracují hodně nad rámec svých povinností. Pokud někdo bude chtít škole věnovat dar, budeme za něj velmi vděční. Pomůže tím mnoha dětem, které se denně musí prát se svým hendikepem a nemají to v životě právě jednoduché. Peníze vynaložíme na zajištění individuální péče. To znamená na výrobu, přípravu nebo zakoupení speciálních pomůcek, pracovních listů, učebnic a pracovních sešitů nebo školního nábytku a relaxačních pomůcek. Hodně peněz nám také stále chybí na financování již zmíněných asistentů. Pokud se někdo rozhodne nám přispět nebo uspořádat sbírku na naši podporu, může kontaktovat pražskou diecézi nebo přímo mě – kontakt je na webu školy www.skolaarcha.org

6. Jak se Archa připravuje na naše největší církevní svátky?

Právě skončil svátek narození Pána Ježíše. Tento svátek jsme v předstihu oslavili hlavně zpěvem. Rodiče na podzim zakoupili škole množství rozličných hudebních nástrojů a tak nám všem – včetně rodičů udělalo velkou radost společné vánoční hraní a zpívání.

Teď, těsně po Vánocích škola žije tříkrálovým průvodem. V Petroupimi ho pojímáme jako cestu darování, ne jako sbírku. Ve všech věkových skupinách teď zní povídání a čtení o prvních dnech po narození Ježíše. 6.1. budou menší děti obcházet jednotlivá stavení, zpívat a přát lidem požehnaný nový rok. Starší žáci naší školy se spolu s pedagogy už tradičně účastní známé charitativní Tříkrálové sbírky. Obvykle jsme vysíláni do některého z domů s pečovatelskou službou, kde obyvatelé už nedočkavě čekají nejen na dětský zpěv, ale také na požehnání bratra faráře Wagnera, který s námi každý rok spolupracuje.

Pak se po několika týdnech odpočinku začneme chystat na pašijové hry, které u nás už jsou tradicí. Děti je pojímají každý rok jinak. Sami, jen s dopomocí pedagogů sestavují scénář, tvoří kostýmy, kulisy, vybírají a nacvičují hudbu. Uvidíme, jak dopadnou letos.

7. Je možné se k vám přijet podívat?

Ano! Poměrně často k nám zavítají návštěvy, které zajímáme jako alternativní škola. Pedagogové nás navštěvují pro inspiraci, ředitelé pro radu, pomáháme začínajícím školám s tvorbou jejich vzdělávacího obsahu a podobně. Rodiče našich žáků už jako návštěvu nebereme, Ti přicházejí průběžně. Z církevních kruhů k nám návštěvy moc často nezavítají, vyjma pražské diecéze, která školu zřizuje. Pokud by kohokoliv zajímalo se k nám podívat, chtěl by vidět přímo, jak pracujeme, bude vítán. Stačí předem zavolat a domluvit se na termínu. Často s dětmi býváme mimo budovu, snažíme se dát jim možnost všechno, o čem se učí vidět na vlastní oči, zažít to.

Za rozhovor poděkovala
Maja Murínová

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Share
Krátký odkaz na článek (shURL): http://www.ccshpraha.cz/qru8

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

20.únor 2020, čt, 18:00
Cyklus přednášek ke 100. výročí CČS(H)
01.březen 2020, ne, 19:00
Večerní bohoslužba na Zderaze

                          -- reklama --

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde