Svátost křtu a biřmování v NO Kladno

Kategorie: Ze společenství
Zveřejněno 14. 10. 2013 14:00

Křest v KladněPři bohoslužbě v neděli dne 23. června 2013 jsme v našem sboru zažili dvě slavnostní události – udílení svátosti biřmování a svátosti křtu. Bohoslužbu sloužil bratr biskup David Tonzar spolu s našimi bratry faráři - kladenským Phanuelem Oswetou a slánským Stanislavem Jurkem.

Nejprve byl pokřtěn malý Mikuláš Rendla. Se zájmem a s úsměvem přijal polití křestní vodou i nové jméno Kristián. S radostí jsme ho uvítali do církevní rodiny a věříme, že se s námi radovali i andělé v nebi.

Potom předstoupily naše mladé sestry Inka Jurková a Martina Vlková. Bratr farář Jurek, otec Inky, s radostí mohl před shromážděnou církví vyznat, že se dívky připravovaly k biřmování se vší vážností. Také jejich vybrané texty o tom svědčily – Inka o bázni před Hospodinem (Př 9, 10) a Martina o hledání Božího království (Mt 6, 33). A nová jména? Inka Rachab, Martina Alžběta.

Bratr biskup jim pak vkládáním rukou předal pečeť darů Ducha svatého. Kéž je Duch svatý pevněji spojuje s Kristem a s Božím lidem, kéž v nich rozmnožuje dary Ducha svatého a poskytuje sílu, aby žily jako opravdoví Kristovi svědkové.

                                               Křest v Kladně Biřmování v Kladně

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Krátký odkaz na článek (shURL): http://www.ccshpraha.cz/