PD CCSH

Praktické informace pro osoby v nouzi

Letáček ke stažení: pdfInformace pro potřebné(63.05 KB)

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ, DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

 • Úřady práce – příslušné pro každou městskou část (zde nejblíže pro Prahu 1 a 2– Bělehradská 214/86, Praha 2, tel.:950 178 111, provozní doba Po, St 8-17, Út, Čt 8-13, Pá 8-13 (pouze evidence nových uchazečů), spojení – metro, trasa C – I.P. Pavlova, tram 6,11 zastávka Bruselská
 • Česká správa sociálního zabezpečení – Informační kancelář ČSSZ, Křížová 1295/25, Praha 5, tel.: 257 062 860, provozní hodiny Po, St 8-17, Út, Čt 8-16, Pá 8-14.
 • Pražská správa sociálního zabezpečení – Centrální pracoviště Trojská 1997/13a, Praha 8, tel.: 283 104 111, tram 10,14,17 zastávka Hercovka.

PORADENSTVÍ PŘI HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

 • Informační a poradenské centrum ČSŽ – Nekázanka 887/18, Praha 1, tel.: 222 211 024, provozní doba Po, St, Čt 9-17, cílová skupina – uchazečky ze Středočeského kraje, osoby pečující o člena rodiny, podmínkou registrace na ÚP. Služby – sociální, právní, kariérové, psychologické.
 • Centrum sociálních služeb Praha – Job Klub – Ječná 1317/3, Praha2, tel.: 222 517 781, Po, St 8-12, 13-17, Út, Čt, Pá 8-12. Služby – podpora při hledání zaměstnání (PC, Annonce, telefon), poradenství sociálně právní, individuální.
 • Armáda spásy – Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Tusarova 1271/60, Praha 7. Tel.: 220 184 000. Služby – pracovní poradenství, pomoc s hledáním zaměstnání k dispozici PC, telefon. Po, Čt 15-17,30, Út 10-11,30, St 10-11,30, 15-17,30, Pá 10-11,30.
 • Projekt Integrace – Job klub – Moskevská 1464/61, Praha 10, tel.: 222 764 511, 776 81 80 81. Po-pá 9-14, služby – bezplatný přístup na internet, využití pevné linky, denní tisk, rekvalifikační kurzy. Zprostředkování zaměstnání – i pro osoby se zdravotním omezením.
 • Prodej časopisů – Nový prostor, o.s. Řeznická 656/14, Praha 1. Tel.: 222 233 309. www.novyprostor.cz Po-pá 8-11, 13-16, So 8-10.
 • Nabídky práce a brigád na internetu – www.jobs.cz, www.prace.cz, www.sprace.cz, www.portal.mpsv.cz, www.annoce.cz

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

 • Centrum sociálních služeb Praha KONTAKT- Ječná 1317/3, Praha 2. Tel.: 222 515 400. Provozní doba Po, st 8-12, 13-17, Út 8-12, 13-16, čt, pá 8-12. Služby – sociální poradenství, informací servis o sociálních službách, součástí i Job Klub – poradna pro nezaměstnané. Právní poradna Út, st 8-12, poradna pro ženy a muže ohrožené domácím násilím Čt 8-12 (na objednání). Poradna pro osoby se handicapem Po 8-12, 13-17, Pá 8-12.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – Na Poříčním právu 1 (přízemí), Praha 2. Tel.: 221 921 111, provozní doba St 14,30-17,30. Bezplatné poradenství v rámci působnosti resortu práce a sociálních věcí.
 • Poradna pro občanství, občanská a lidská práva - Ječná 548/7, Praha 2. Tel.:270 003 280. Sociální, právní poradenství, nutné se předem objednat.
 • Remedium Praha - Křišťanova 1698/15, Praha 3. Tel.: 272 743 360, 737 274 889. Povozní doba Po, St, Čt 8,30-11,30, 12,30-15,30. Služby – sociální poradenství v oblasti bydlení, pracovně právních vztahů, majetkoprávních záležitostech, ochrana spotřebitele, nutné se předem objednat.
 • Občanská poradna Proxima Sociale, o.s. – Rakovského 3138/2, Praha 12. Tel.: 775 610 452. Provozní doba Út, Čt 10-18. Služby – krizová intervence, poradenství, pomoc při komunikaci s úřady, doprovázení, zprostředkování kontaktu s návaznými a specializovanými službami, pobyt v bezpečném prostředí max. 5 dní, stravu v nezbytném množství.

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

 • Kontakt – Ječná 1317/3, Praha 2, tel.: 222 515 400. Út 8-12, St 9-12. Služby – poradenství sociální, informačníservis o sociálních službách. Tematické adresáře k dispozici.
 • Poradna při finanční tísni – Americká 508/22, Praha 2. Tel.: 222 922 240, zelená linka 800 722 722 – každé pracovní pondělí v provozu bezplatná linka v čase 8,30-12, 13-17,30. Provozní doba po-pá 8-18. Služby – bezplatné dluhové poradenství, návrhy na oddlužení. Služby jsou určeny pouze pro fyzické osoby.
 • Právní poradna pro Centru sociálních služeb Praha – Chelčického 841/39, Praha 3. Tel.: 222 581 290. Provozní doba Po 8-12, 13-16, Út 13,30-18, St 13,30-16. Služby – bezplatná právní poradna, poradna pro občany ve finanční tísni, nutno se předem objednat.
 • Právní poradna A. N. O. – Koněvova 1929/95, Praha 3. Tel.: 222 582 932. Služby – bezplatná právní poradna v oblasti drogové problematiky, osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě.
 • Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. – Korunní 880/101, Praha 3. Tel.:296 180 297, 739 470 408. Služby – poradenství pro osoby, které se dostaly do konfliktu se zákonem, právní konzultace, poradenství a doprovod při jednání s úřady, hledání zaměstnání a bydlení. Nutno se předem objednat.
 • Remedium Praha – Křišťanova 1698/15, Praha 3. Tel.: 272 743 360, 737 274, 605 284 737. Provozní doba Po, St, Čt 8,30-11,30, 12,30-15,30. Služby – sociálně právní poradenství v oblasti bydlení, pracovně právních vztahů, majetkoprávních záležitostech, ochrana spotřebitele.
 • Národní rada zdravotně postižených ČR sociálně právní poradna – Partyzánská 1/7, Praha 7. Tel.: 266 753 427, 739 771 700. Po 9-12, 13-16,30, Út 9-12, 13-16, St 9-12, 13-17, Pá 9-11. Pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

KRIZOVÉ PORADENSTVÍ, LINKY DŮVĚRY A POMOCI

 • Centrum krizové intervence Psychiatrické léčebny Bohnice, Linka důvěry – tel. 284 016 666 – nonstop.
 • Centrum sociálních služeb Praha, Pražská linka důvěry – tel.: 222 580 697 – nonstop.
 • Česká společnost AIDS pomoc – Linka AIDS pomoci, tel.: 800 800 980, nonstop bezplatná linka.
 • Drop-In – Poradenská linka, tel.: 222 221 431 – poradenství související s problematikou nealkoholových drog.
 • Elpida – Linka seniorů, tel.: 800 200 007, provozní doba Po-Pá 8-20, nabízené služby – linka pro seniory, osoby o seniory pečující a osoby v krizi.
 • Život 90 – Senior telefon, tel.: 800 157 157 – nonstop bezplatná linka.
 • ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy, SOS linka ROSA, tel.: 602 246 102, Po-Pá 9-18, pro oběti domácího násilí, jejich blízké a svědky.

KRIZOVÁ CENTRA – POBYTOVÁ

Zdravotnická zařízení poskytující komplexní péči o člověka v nejrůznějších obtížných životních situacích, které ohrožují jeho psychické zdraví. Služby jsou hrazeny zdravotnickými pojišťovnami. Lze přijít bez objednání a bez doporučení.

 • Centrum sociálních služeb Praha – RIAPS – krizové centrum – Chelčického 842/39, Praha 3. Tel.: 222 586 768 (8-16 hodin). Služby – krizová ambulance 24 hodin denně, pomoc je určena osobám v náročné životní situaci nebo v krizi, j možná krátkodobá hospitalizace na základě rozhodnutí lékaře.

KRIZOVÁ CENTRA – AMBULANTNÍ

 • Psychiatrická léčebna Bohnice – Centrum krizové intervence – Ústavní 91/7, Praha 8. Tel.: 284 016 666 – krizová linka – nepřetržitý provoz. Služby – pomoc je určena osobám v náročné životní situaci nebo v krizi.
 • Krizová pomoc Proxima Sociale, o.s. – Rakovského 3138/2, Praha 12. Tel.: 775 610 452. Provozní doba Út, Čt 10-18. Služby – krizová intervence, poradenství, pomoc při komunikaci s úřady, doprovázení, zprostředkování kontaktu s návaznými a specializovanými službami, pobyt v bezpečném prostředí max. 5 dní, stravu v nezbytném množství.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

 • Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – Centrum sociálních služeb Praha, Rytířská 406/10, Praha 1. Tel.: 224 211 352. Nutno se předem objednat.
 • Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, s.r.o.- Klánova 300/62, Praha. Tel.: 241 444 198. Provozní doba Po- Čt 8-18, Pá 8-16. Služby – psychologická a sociální pomoc, terapie, psychiatrická péče, rehabilitační pobyty, bezprostřední pomoc příchozímu nebo po objednání.

PORADENSTVÍ TÝKAJÍCÍ SE KRIMINALITY

 • Centrum sociálních služeb Praha – Informační a poradenské centrum VIOLA – Modřínová 1699/1, Praha 8. Tel.: 773 666 784. Po-Pá 10-14. Služby – poradenství a informace pro osoby od 18 let, které mají konfliktní vztahy se svými blízkými či byly vykázány ze společného obydlí.
 • Bílý kruh bezpečí – Poradna BKB – U Trojice 2, Praha 5. Tel: 257 317 100, nonstop linka 257 317 110. DONA linka 251 511 313. Služby – právní, psychologické poradenství a praktické informace pro oběti trestné činnosti. Nutno se předem objednat.

AZYLOVÉ DOMY A NOCLEHÁRNY

 • Středisko Naděje Praha – Na Slupi noclehárna, Na Slupi 1484/12, Praha 2. Tel.: 775 889 601. Provozní doba denně od 19,30 do 6,30 – nocleh předem dohodnout v nízkoprahovém centru Naděje. Nabízené služby – přenocování, hygiena (sprcha, holení), úhrada za nocleh – po dobu prvních 60ti dnů 25 Kč, dále 60 Kč.
 • Dům Naděje Praha – Žižkov, Azylový dům- Husitská 110/70, Praha 3. Tel.: 222 783 957, 775 868 862. Provozní doba nepřetržitá – ubytování předem dohodnout v nízkoprahovém denním centru Naděje. Nabízené služby – celodenní ubytování, sociální, psychologické poradenství, možnost praní osobního prádla, křesťanská duchovní služba. Úhrada za den – po prvních 90 dní 80 Kč, dále 110 Kč. Noclehárna – provozní doba denně 19,30 – 6,30, nocleh třeba předem domluvit v nízkoprahovém centru Naděje. Služby – přenocování, hygiena. Úhrada za nocleh – prvních 60 dní 25 Kč, dále 60 Kč.
 • Dům Naděje Praha – Záběhlice – Azylový dům pro muže a ženy, K prádelně 135/2, Praha 10. Tel.: 272 660 460, 775 868 864.Služby – celodenní ubytování (nutno předem dohodnout v nízkoprahovém denním centru Naděje). Sociální, psychologické poradenství, zprostředkování zdravotní péče, možnost praní osobního prádla, křesťanská duchovní služba. Platba 100 Kč / den. Podmínky služby – nárok na starobní nebo invalidní důchod, ztráta bydlení, zdravotní stav, který významně neomezuje soběstačnost.
 • Azylový dům Praha – Antonína Čermáka 85/4, Praha 6. Tel.: 224 321 873, 775 731 725. Služby – ubytování pro muže od 18ti let, kteří jsou ochotni aktivně řešit svou nepříznivou životní situaci. Sociální poradenství, stravování, materiální pomoc (ošacení, hygienické zázemí, pračka), k dispozici internet, platba 100 Kč / noc. Podmínky přijetí – osobní pohovor a posudek lékaře, po-pá 8-16. Kapacita 20 míst, zařízení není bezbariérové.
 • Centrum sociálních služeb Praha – Noclehárna pro osoby bez přístřeší – Loď Hermes – nábřeží kpt. Jaroše, Praha 7 (pod Štefánikovým mostem). Tel: 774 986 792. Provozní doba 19,30-20,30. Služby – nocleh (kapacita 230 lůžek), možnost hygieny, sociální poradenství, úterý – právní poradenství, zdravotní ošetření min. 1x týdně dle aktuálního rozpisu, platba 20 Kč/noc. Tram 8,14 stanice Dlouhá třída. Tram 12,17 Strossmayerovo nám.
 • Azylový dům Vinička městské části Praha 6 – Na Viničce 624/9, Praha 6. Tel: 220 189 613. Služby – azylový dům pro ženy a matky (i pro muže), s dětmi, páry, rodiny s trvalým bydlištěm na Praze 6. Délka pobytu max. 6 měsíců s možností prodloužení. Úhrada za měsíc – dle regulovaného nájemného podle plochy obývaného prostoru + zálohy na služby. Podmínky přijetí – schvaluje Komise pro bytové a sociální otázky při ÚMČ, Praha 6. (Dům není oficiálním azylovým domem podle zákona o sociálních službách, Praha 6 ho využívá podle vlastních pravidel pro dočasné bydlení svých potřebných občanů.)
 • Azylový dům pro matky s dětmi – Otevřené srdce – Za Papírnou 144/7, Praha 7. Tel.: 272 766 694, 602 455 573. Služby – ubytování a sociální služby pro matky s dětmi v krizové sociální situaci (týrané matky s dětmi, matky v krizové rozvodové situaci, matky dříve drogově závislé apod. Podmínky přijetí – trvalé bydliště Praha, matka musí mít v péči alespoň 1 dítě mladší 15 let (netýká se těhotných žen), s sebou občanský průkaz, rodné listy dětí, žádost a doporučení příslušného sociálního odboru, smlouva je uzavírána na dobu ¼ roku s možností prodloužení na 1 rok.

MATERIÁLNÍ POMOC

 • Naděje o.s., Středisko Naděje, Bolzanova – nízkoprahové denní centrum pro mladé lidi od 18 do 26 let – Bolzanova 1604/7, Praha 1. Tel.: 775 868 841. Služby – poskytnutí stravy, ošacení, možnost hygieny, sociální poradenství. Provozní doba – Po, St 7,30-15,30 (přestávka 11,30-12,30), Út, Čt 12-19,30 (přestávka 15,30-16,30).
 • Naděje o.s. – Středisko Naděje Praha – U Bulhara nízkoprahové denní centrum, U Bulhara 46 (pod severojižní magistrálou), Praha 2. Tel.: 775 868 860. Služby – poskytnutí stravy, možnost hygieny, sociální poradenství. Provozní doba – Po, St 7,30-15,30 (přestávka 11,30-12,30), Út, Čt 12-19,30 (přestávka 15,30-16,30).
 • Food not Bombs – každou sobotu od 16 hod na Nádraží Holešovice (mezi vlakovým nádražím a vstupem do metra), každou středu od 16 hod na Náměstí Republiky. Služby – poskytování veganské teplé stravy, služba je zdarma, od října do června.
 • Centrum sociálních služeb Praha – Terénní programy pro osoby bez přístřeší, Chelčického 39/842, Praha 3. Tel.: 605 351 332, 608 774 066. Služby – sociální poradenství, ošetřovatelská péče v upraveném sanitním voze.

 

ZÁVISLOSTI

 

 • AT poradna a psychiatrická ambulance pro závislosti, Palackého 720/5, Praha 1. Tel.: 224 947 711. Služby – ochranná léčba, první záchyt toxikomanů, individuální a rodinná psychoterapie.
 • Drop In, o.p.s nízkoprahové středisko, Karolíny Světlé 286/18, Praha 1. Tel.: 222 221 124, nonstop linka 602 317 173, 602 317 174. Provozní doba Po-Čt 9-17,30, Pá 9-16. Služby – výměna injekčního materiálu (kus za kus), poskytování harm reduction materiálu, do 12 hodin polévka, drobná zdravotní ošetření, konzultace a poradenství (vhodné se předem objednat), pomoc při kontaktování úřadů, sociálního kurátora, lékaře, hledání ubytování či brigád. Možnost anonymního využití služby. Evidence je podmínkou pro vstup do Centra metadonové substituce, pro získání doporučení k lékaři. Služby jsou bezplatné.
 • Sananim o.s. K-centrum, Na Skalce 819/15, Praha 5. Tel.: 283 872 186. Provozní doba Po 13-20, Út, St, Čt, Pá 9-20, víkendy a svátky 13-20.Služby – výměna injekčních stříkaček, poradenství (předléčebné, rodinné, právní, pracovní a sociální), testování na infekční choroby, zdravotní ošetření, telefonní poradenská linka pro uživatele, jejich blízké a odbornou veřejnost.. Platba – hrazeno zdravotní pojišťovnou.

POMOC Z BIBLE

Izajáš 43, 1-7 Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.
Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.
Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kúš a Sebu dal jsem místo tebe.
Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život.
Neboj se, já budu s tebou. Tvé potomstvo přivedu od východu, shromáždím tě od západu.
Severu poručím: ‚Vydej!' a jihu: ‚Nezadržuj!' Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery od končin země, každého, kdo se nazývá mým jménem a koho jsem stvořil ke své slávě, koho jsem vytvořil a učinil."

Matouš 11,28-30
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.
Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží."

Žalm 17
Hospodine, slyš při spravedlivou, věnuj pozornost mému bědování, dopřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů. Ty sám vynes nade mnou rozsudek; tvoje oči vidí, kde je právo. Zkoumal jsi mé srdce, dozíral jsi v noci, tříbil jsi mě, nic ti neuniklo, ani úmysl, jenž nepřešel mi přes rty.
Pokud jde o lidské činy, slovu tvých rtů věren vyvaroval jsem se stezek rozvratníka. Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly. K tobě volám a ty odpovíš mi, Bože, nakloň ke mně ucho, slyš, co říkám.
Ukaž divy svého milosrdenství, spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají.
Ochraňuj mě jako zřítelnici oka, skryj mě ve stínu svých křídel
před svévolníky, kteří zahubit mě chtějí, úhlavními nepřáteli, když mě obkličují. Tukem obrostlo jim srdce , jejich ústa mluví zpupně.
Kruhem svírají mě při každičkém kroku, slídí zrakem, jak mě dostat k zemi.
Můj nepřítel podobá se lvu, jenž lační po kořisti, je jak lvíče, které číhá vskrytu. Povstaň, Hospodine, předejdi jej, sraz ho! Kéž mi dá tvůj meč vyváznout z moci svévolníka a tvá ruka, Hospodine, z moci lidí, lidí věku tohoto, jejichž podílem je pouze život. Ty jim ze svých zásob plníš břicho, sytí se i synové a zbytek nechávají nemluvňatům.
Já však ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář, až procitnu, budu se sytit tvým zjevem.

Jako informativní leták vytiskla Církev československá husitská, NO Praha 1 – Staré Město, kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Letáček ke stažení: pdfInformace pro potřebné(63.05 KB)

Bike Tour Tábor - Kostnice 2013

od soboty 29.6. do neděle 7.7. 2013 cesta na kole Tábor - Kostnice

Policejní kaplani

Číst dál...Služba tzv. policejních kaplanů je spjatá s týmy Posttraumatické intervenční péče (dále „PIP“) Policie ČR. Každá krajská správa Policie ČR má jeden takový tým a jedním PIP týmem disponuje i Policejní prezidium.

Číst dál...

Armádní kaplani

Duchovní služba Armády České republiky (dále jen „AČR“) je ekumenická duchovní služba určená pro vojáky a jejich rodiny. V období mezi roky 1948 až 1997 byla tato služba zrušena. Jako obnovená součást armádní struktury existuje znovu od roku 1998.

Číst dál...

Klub Nuseláček

Číst dál...Klub Nuseláček byl založen na podzim roku 2010 s působností na faře n. o. Nusle u bratra faráře Mgr. Pavla Koláře, Th.D. S podporou grantu bavorské církve jsme upravili sborovou místnost pro práci s dětmi a jejich rodiči. Díky dalšímu grantu z Ministerstva práce a sociálních věcí spolufinancujeme projekt v Rodinném klubu Nuseláček, který umožňuje dětem a jejich rodičům trávit zde společně volný čas. Lektorky pracující v klubu pomáhají návštěvníkům při řešení různých problémů, poskytují jim poradenství z oboru psychologie, pedagogiky a ze sociální oblasti.

Číst dál...

Pouť na Sázavě

Číst dál...POUŤ NA SÁZAVĚ 2013

k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje, Sobota 22. 6. 2013, Celodenní program

Pouť na Sázavě 2013 má letos charakter setkání poutníků zejména ze tří církví s cyrilometodějskou tradicí: Pravoslavné církve, Římskokatolické církve a Církve československé husitské, která Pouť na Sázavě pořádá každoročně od r. 2001 ve spolupráci NPÚ – klášter Sázava a finanční spolupráci MK ČR.

http://poutnasazave.ccsh.cz/

Číst dál...

love uk

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

Bohoslužby

19.červenec 2024, pá, 14:00
Týnec nad Sázavou
19.červenec 2024, pá, 18:00
Chomutov
21.červenec 2024, ne, 00:00
Lužná
21.červenec 2024, ne, 08:00
Kadaň
21.červenec 2024, ne, 08:45
Most
21.červenec 2024, ne, 09:00
Benešov - bohoslužba
21.červenec 2024, ne, 09:00
Benátky nad Jizerou
21.červenec 2024, ne, 09:00
Brandýs nad Labem

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde