PD CCSH

Životní situace - nejčastější dotazy

KŘEST
Co je to svátost křtu?

Svátost křtu je základní svátostí, která člověka spojuje s Ježíšem Kristem v Boží církvi.

Nahoru
Co potřebuji k tomu abych byl/a pokřtěn/a?

Vnitřním předpokladem je víra v Ježíše Krista jako Spasitele. Věřící musí projít přípravou s duchovním CČSH, která je individuálně dlouhá.

Nahoru
Jak vypadá obřad?

Obřad spočívá v lití vody na temeno hlavy nebo ponoření do vody a ve výroku “ Křtím tě ve jméno Otce, Syna a Ducha svatého.“

Nahoru
Křtíte i děti?

Ano, CČSH křtí nemluvňata i děti, neboť věří, že Bůh působí i v podvědomí a nevědomí lidí. Při křtu dítěte hrají zásadní roli rodiče a kmotři, kteří se zavazují k následné křesťanské výchově dítěte v církvi.

Nahoru
Chtěl/a bych nechat dítě pokřtít, co mám dělat?

Kontaktujte duchovního, který s vámi absolvuje přípravu.

Nahoru
Kdo může být kmotrem?

Dospělý pokřtěný, nejlépe člen CČSH.

Nahoru
VSTUP DO CÍRKVE
Jak se mohu stát členem Církve československé husitské (CČSH)?

a) Přijetím křtu.
b) Pokud jste již pokřtěn/a v jiné církvi, o vstup stačí požádat místního faráře, který vás seznámí s učením, zásadami a principy CČSH.

Nahoru
BIŘMOVÁNÍ
Co to je svátost biřmování?

Svátostné jednání otevírá nitro věřícího pro působení Ducha svatého a prostřednictvím Jeho darů upevňuje na cestě víry. Přijetí této svátosti pověřuje ke konkrétní službě ve společenství církve.

Nahoru
Jak svátost probíhá?

Svátost udílí biskup, který vkládá ruce na biřmovance se slovy: „Přijmi pečeť darů Ducha svatého”.

Nahoru
Co je potřeba k udělení svátosti?

Svátosti biřmování musí předcházet křest a příprava s duchovním. Dolní věková hranice pro udělení svátosti je zpravidla 13 let.

Nahoru
MANŽELSTVÍ
Jak pohlíží Církev československá husitská (CČSH) na manželství?

CČSH chápe manželství jako jednu ze svátostí. Muž a žena se navždy v lásce spojují před Bohem a svědky. Pod vedením duchovního si navzájem udílejí svátost a Bůh jim jejich svazek posvěcuje a uděluje jim požehnání.

Nahoru
Můžeme mít i my církevní svatbu?

Podmínkou udělení svátosti je členství v CČSH alespoň jednoho ze snoubenců.

Nahoru
Je třeba nějaká zvláštní příprava?

Jelikož na sebe snoubenci budou brát závazek na celý život, je nutná osobní příprava s duchovním. Ta obsahuje rozhovory o Bohu, o Kristu, Duchu svatém, o církvi, svátostech, Desateru, modlitbě, a současně též o výchově dětí, o životních hodnotách a o duchovní zralosti. Podrobně je probrán obřad svátosti manželství a objasněn jeho smysl. Doba přípravy je individuální, a proto neváhejte kontaktovat duchovního se svým záměrem co nejdříve a domluvte si následný postup.

Nahoru
Budeme se muset ještě nechat oddat na úřadě?

Nikoli. Pokud je svátost manželství i veřejnoprávním aktem, má stejnou právní platnost jako obřad na úřadě.

Nahoru
Co budeme potřebovat z právního hlediska?

Pouze platné Osvědčení o způsobilosti k uzavření církevního sňatku vydané matrikou příslušného obecního nebo městského úřadu a dva plnoleté svědky k obřadu.

Nahoru
A co když jsme oddáni a požadujeme pouze svátost?

V takovém případě vám bude stačit váš oddací list.

Nahoru
Co když už jsem rozvedený/á?

I rozvedení mohou mít církevní svatbu. Zde se volí individuální přístup. Je nutné, aby rozvedený/á ještě před vlastním obřadem vykonal/a svátost pokání – smíření. V takovém případě má svátost manželství v obřadu zahrnutu kající část.

Nahoru
Musí být církevní svatba v kostele?

Obřad tradičně probíhá v kostele nebo v modlitebně CČSH, ale po domluvě s duchovním lze vybrat i jiné vhodné místo.

Nahoru
Kolik to bude stát?

Za svátosti žádné poplatky nejsou. Manželé mohou poskytnout dar náboženské obci, ve které svátost přijali.

Nahoru
PASTORAĆNÍ PÉČE
Co je to pastorační péče?

Zjednodušeně je to péče o člověka k posílení víry, důvěry k Bohu a zvládání obtížných životních situací.

Nahoru
Komu je určena?

Určena je všem, kdo ji potřebují. Zejména lidem, kteří prožívají životní těžkosti, strach, jsou nemocní či osamělí.

Nahoru
K čemu mi může být pastorační péče dobrá?

Může vám prostřednictvím Božího působení pomoci ujasnit si životní cestu a nalézt úlevu a povzbuzení.

Nahoru
Jak samotná péče probíhá?

Většinou formou rozhovoru. Součástí může být i svátost pokání a u nemocných pak svátost útěchy nemocných.

Nahoru
Kdo ji vykonává?

Zejména duchovní, ale také křesťanští psychologové, sociální pracovníci či pedagogové.

Nahoru
Co je svátost pokání?

Svátost pokání je procesem uvědomění si a doznání vlastních chyb, projevení lítosti nad nimi a rozhodnutí k nápravě života. Udílí ji duchovní s kněžským svěcením.

Nahoru
Co mi může církev poskytnout, když jsem nemocný/á?

Může vás povzbudit návštěvou či modlitbou, duchovní pak udělením svátosti útěchy nemocných.

Nahoru
Kdo může svátost útěchy nemocných přijmout?

Svátost může přijmout každý pokřtěný. U nepokřtěných nejde o svátost, ale o modlitbu za nemocného.

Nahoru
Jak svátost útěchy nemocných probíhá?

Ke svátosti patří čtení z Písma, modlitby a znamenání nemocného křížem, které je spojeno s dotykem.

Nahoru
POHŘEB
Co mám dělat v případě, že bych chtěl/a zesnulému bližnímu vypravit křesťanský pohřeb?

Co nejrychleji kontaktovat místní náboženskou obec CČSH a ohlásit v pohřební službě, že požadujete církevní pohřeb.

Nahoru
Kde může být pohřební obřad vykonán?Kde může být pohřební obřad vykonán?

Pohřeb se může konat ve sboru (v kostele), na hřbitově nebo v obřadní síni krematoria.

Nahoru
Kdo může pohřeb vykonat?

Kněz, jáhen nebo kazatel.

Nahoru
Je možné pohřeb vysloužit i člověku, který nebyl členem církve?

Ano, jako služba pozůstalým.

Nahoru
Jaké formy křesťanského pohřbu CČSH vykonává?

Duchovní může vykonat církevní obřad jak při pohřbu žehem, uložení do země, ale také při uložení urny nebo rozptylu popela.

Nahoru
Koná se rozloučení též v náboženské obci?

Následnou neděli je součástí bohoslužby „vzpomínka na zesnulé“, při které se schází rodina a blízcí zemřelého, ale mohou se přijít rozloučit také všichni ostatní, kteří možná pohřeb nenavštívili.

Nahoru

love uk

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

Bohoslužby

18.červenec 2024, čt, 14:00
Praha 16 - Radotín
18.červenec 2024, čt, 14:00
Praha 7 - Holešovice -DD "U studánky"
18.červenec 2024, čt, 18:00
Praha 7 - Holešovice
19.červenec 2024, pá, 14:00
Týnec nad Sázavou
19.červenec 2024, pá, 18:00
Chomutov
21.červenec 2024, ne, 00:00
Lužná
21.červenec 2024, ne, 08:00
Kadaň
21.červenec 2024, ne, 08:45
Most

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde