PD CCSH

Část pátá - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Článek 65 USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ (1) Do doby schválení nových řádů, na něž je v této Ústavě odkazováno (Organizační řád, Hospodářský řád, Řád duchovenské služby) se použijí ustanovení dosud platných řádů, která nejsou v rozporu s touto Ústavou; ostatní ustanovení nelze ode dne účinnosti této Ústavy použít. (2) Do doby schválení nového Kárného řádu církevním sněmem se zmocňuje církevní zastupitelstvo ke schválení novelizace Kárného řádu, a to nejpozději do tří měsíců po schválení této Ústavy. (3) Církevní zastupitelstvo je povinno formou novelizace uvést do souladu s Ústavou Organizační řád, Hospodářský řád a Řád duchovenské služby nejpozději do tří měsíců od schválení této Ústavy a nejpozději do jednoho roku schválit nové církevní řády zde uvedené. (4) Ústava je nejvyšším předpisem Církve československé husitské; ustanovení všech ostatních předpisů a řádů církve nesmí být v rozporu s Ústavou, jinak jsou taková ustanovení neplatná. Rozhodnutí o neplatnosti vydá Právní rada Církve československé husitské. (5) Pro účely účasti na diecézních shromážděních a na církevním sněmu se za duchovního považuje duchovní podle čl. 10 této Ústavy. (6) Okrsky a okrskové orgány podle Zřízení a Organizačního řádu platného před účinností této Ústavy se považují za vikariáty a vikariátní orgány podle této Ústavy. (7) V rámci působení církve ve veřejné sféře je oprávněna též diecéze nebo náboženská obec zřizovat a provozovat školy v souladu s příslušnými právními předpisy. (8) Zvolený člen církevního orgánu, popřípadě celý církevní orgán, může být před uplynutím funkčního období odvolán usnesením církevního orgánu, který jej zvolil; odvolání biskupa nebo patriarchy se řídí samostatnými ustanoveními této Ústavy (čl. 30 odst. 4, čl. 52 odst. 4) s výjimkou rozhodnutí Církevního kárného výboru podle Kárného řádu Církve československé husitské.

Článek 66 USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ (1) Tato Ústava Církve československé husitské byla schválena na 3. zasedání VIII. sněmu Církve československé husitské konaném dne 19. října 2002. Její novelizace byla schválena na 4. zasedání VII I. sněmu Církve československé husitské konaném dne 25. června 2005 a nabývá účinnosti okamžikem jejího vyhlášení v Úředních zprávách církve; tímto dnem pozbývá platnosti dosavadní znění Ústavy Církve československé husitské. (2) Všechny církevní řády a jiné církevní předpisy či jejich změny nabývají po svém schválení účinnosti dnem jejich vyhlášení v Úředních zprávách církve a vyvěšení na úřední desce s dálkovým přístupem na www.ccsh.cz. Podrobnosti stanoví Organizační řád.

ThDr. Tomáš Butta patriarcha

Ústava Církve československé husitské, schválena 3. zasedáním VIII. sněmu 19. října 2002 v Praze, novelizována 4. zasedáním VIII. sněmu 25. června 2005 v Praze a 5. zasedáním VIII. sněmu 26. ledna 200 8 v Praze

love uk

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

Bohoslužby

24.červen 2024, po, 10:00
Praha 4 - Spořilov
25.červen 2024, út, 16:30
Praha 4 - Nusle
25.červen 2024, út, 17:00
Praha 3 - Žižkov
26.červen 2024, st, 18:00
Benešov - večerní společná modlitba
26.červen 2024, st, 19:00
Praha 10 - Vinohrady - Studenstká bohoslužba
27.červen 2024, čt, 14:00
Praha 7 - Holešovice -DD "U studánky"
27.červen 2024, čt, 14:00
Praha 16 - Radotín
27.červen 2024, čt, 18:00
Praha 7 - Holešovice

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde