PD CCSH

1. neděle adventní, promluva

adventni nedele„V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vyrašil výhonek spravedlivý, a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V oněch dnech dojde Judsko spásy, Jeruzalém bude přebývat v bezpečí a takto jej nazvou: ‚Hospodin – naše spravedlnost‘.“ Jer 33, 15-16

„Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.“ L 21, 33

ADVENT V NÁS

Počátek nového liturgického roku je vždy obestřen tajemstvím. Začínáme znovu prožívat biblické události spojené s adventem, které se v mnoha případech podobají situacím okolo nás, s námi i v nás. Neznáme sice události, které nám bude dáno prožívat, ale přesto hledíme do budoucnosti s důvěrou.

Z Písma známe, a sami se o tom neustále přesvědčujeme, že co učinil a nadále činí náš nebeský Otec, Bůh, je dobré a člověku ku prospěchu, pomoci i záchraně. U pouze lidské činnosti shledáváme výsledek složitější. Jsou přítomná obě znaménka, plus i mínus. Veliká touha po dobru, která je v dalším sledu událostí často obrácena proti světu i člověku. Trháme ze stromu poznání a nedohlédneme následky. Zato o svém díle spokojeně, rádi a pochvalně mluvíme. Ale historie nás z tohoto rozdílu usvědčuje v plném rozsahu. Nebeský Otec přesto i nadále vstupuje do lidských osudů s úmyslem pomoci a zachránit. Od dob starozákonních až po současnost. Biblické knihy o tom vydávají svědectví.

 

Právě začínající advent je upomínkou na tyto děje. Na neuvěřitelnou Boží shovívavost, odpuštění a důvěru v člověka a možnost novém počátku. Zaslíbil příchod toho, který vše změní, narovná a obrátí, co bylo pokřiveno. Advent je očekáváním veliké a jedinečné proměny v historii celé země. Příchod Ježíše Krista na tuto zemi je i Jeho příchodem do lidského nitra.

Na počátku slyšíme naléhavý hlas Jana Křtitele volajícího k pokání a změně před příchodem Pána a Spasitele. Volá po lidské odpovědi na zaslíbení Boží. Volá ke křtu, připravuje čas přicházejícího Mesiáše.

Advent je začátek cesty dlouho toužebně očekávané proměny a nápravy k Božímu řádu. Sám Bůh, který v Ježíši Kristu jedinečně koná a člověk, který má jen přijímat a z celého srdce děkovat. Advent je časem otevřených dveří nových příležitostí a darů. Tyto otevřené dveře lze pro předvánoční shon minout, ale stejně tak je možné do nich tiše a s pokorou vstoupit. A vstoupit znamená potkat se „se slitováním a milosrdenstvím našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje“, jak prorokoval o Ježíši Kristu otec Jana Křtitele, kněz Zachariáš. (L 1,78-79)

Hospodin je spása, tak zní v překladu Ježíšovo jméno, jméno, které charakterizuje celou Jeho cestu do lidského světa. Od počátku, až po plné vítězství. A spása má velmi blízko k Boží spravedlnosti, slitování, pomoci i vysvobození. Betlémské dítě, Ježíš Kristus, může vstoupit do otevřeného a čekajícího srdce, pouze tam, kde je touha po změně upřímná a plná. Bez pýchy, za to ve spojení s Jeho láskou pak nese lidská činnost dobré ovoce a uspokojivé výsledky. Přicházející Ježíš Kristus nás učí, že v Duchu a v pravdě lze začít se skutečnou proměnou srdce a podílet se v Kristu na Božím díle, které by bylo Bohu milé.

R. Adamová

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 4.88 (4 hlasů)
Share

love uk

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

Bohoslužby

25.červen 2024, út, 16:30
Praha 4 - Nusle
25.červen 2024, út, 17:00
Praha 3 - Žižkov
26.červen 2024, st, 18:00
Benešov - večerní společná modlitba
26.červen 2024, st, 19:00
Praha 10 - Vinohrady - Studenstká bohoslužba
27.červen 2024, čt, 14:00
Praha 16 - Radotín
27.červen 2024, čt, 14:00
Praha 7 - Holešovice -DD "U studánky"
27.červen 2024, čt, 18:00
Praha 7 - Holešovice
30.červen 2024, ne, 08:00
Kadaň

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde