PD CCSH

Nedělní kázání z Krče

izajasJr 1,4 – 10 1K 13,1 – 13 L 4,21 – 30 Ježíšovo kázání v Nazaretě
(možné jiné 1. a 2. čtení: 1Kr 17,8 – 16 a 2Kr 5,1 – 3. 9 – 14)

/poznámky k Jr 1,4 – 10: prorok Jeremjáš byl osloven – zasažen Bohem; „stalo se k němu slovo Hospodinovo“ – Boží slovo je činem; Bůh oslovuje člověka v určitém čase a na určitém místě – ve 13. roce kralování judského krále Jóšijáše, tedy v r. 627 – 626 př. Kr. – v době složité a závažné; na prorokovy obavy zní Boží slib: Já budu s tebou! Vysvobodím tě. Křesťanská církev vztahuje slova 5. verše také na Ježíše Krista./

Sestry a bratři,

Pán Ježíš v synagóze v Nazaretě četl ze starozákonního svitku Izajášovo proroctví o Mesiáši, který jednou přijde. A na to Ježíš řekl: „Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Jinými slovy – starozákonní proroctví se nyní naplnilo, já jsem ten dlouho očekávaný Mesiáš. Posluchači v synagóze mu nejprve přisvědčovali, než jim došlo, co vlastně řekl. Vždyť tohoto Ježíše z Nazaretu známe od jeho dětství! Což to není syn tesaře Josefa? Pochází z obyčejné, chudé rodiny Josefa a Marie. Cožpak může být tesař Ježíš Mesiášem?! Zde je výstižné Ježíšovo slovo: Žádný prorok není vítán ve své vlasti. Nebo: Prorok nemá vážnost ve své vlasti. (J 4,44) Ano, platí to obecně. Například učitel, lékař, farář by asi neměli působit tam, kde vyrůstali, kde je lidé znají odmalička. Všichni jim tykají – to je Pepíček nebo Jaroušek, toho znám, když byl takhle malý... Takový člověk potom v dospělosti nemusí mít takovou úctu a respekt jako nově příchozí.

To byl jeden nedostatek nazaretských obyvatel – neměli k Ježíšovi patřičnou úctu, když ho znali jako malého kluka; podceňovali jej. A druhý jejich nedostatek – toužili po zázracích. Ježíš však na prvním místě očekával víru – aby lidé uvěřili, že je od Boha poslaný Mesiáš, Zachránce. Tuto víru však zde v Nazaretě postrádal. Ježíš tady nechtěl dělat zázraky pro zázraky, to nechtěl nikdy a nikde. Když uzdravoval a křísil z mrtvých, dělal to tam, kde viděl lidskou bídu, utrpení a zoufalství; chtěl lidem pomáhat.

Ježíš dává Nazaretským za příklad víry známé starozákonní postavy, ovšem pohanského původu! Izraelci tyto příběhy znali, ale vadilo jim, v jaké souvislosti jim je Ježíš připomínal. Vdova ze Sarepty Sidonské a syrský generál Naamán nejprve uvěřili, že jim Hospodin pomůže, a potom se stal zázrak. Pán Ježíš sděluje Nazaretským: Pokud nebudete věřit, stanou se divy a zázraky jinde a třeba i u pohanů. Pohané vás zahanbují! Toto byl důvod hněvu, zloby a nenávisti vůči Ježíšovi. Ti, kteří se chvíli předtím v synagóze modlili, zpívali Hospodinu a naslouchali Starému zákonu, nyní vyhánějí „svého člověka“ Ježíše z města a dokonce ho chtějí svrhnout dolů z hory, chtějí se jej zbavit. Tento kopec – hora nenávisti se dnes ukazuje turistům v Izraeli u města Nazaretu. Z jedné strany má ta hora strmý sráz. Bůh však Ježíše ochránil, neboť ještě nepřišel čas jeho vykupitelské smrti.

Sestry a bratři, nejsou i současní lidé – nejsme často i my podobní těm Nazaretským? Netoužíme především po Božích zázracích? Bože, teď mě uzdrav, udělej něco, udělej zázrak, uzdrav mého blízkého.... Hlavně udělej zázrak! A potom uvěříme....

Sestry a bratři, přijměme Boží lásku v Ježíši Kristu, věřme evangeliu, důvěřujme Bohu, že je s námi i v těžkých situacích, nese náš kříž – naše těžkosti a bolesti s námi. A potom spatříme i ve svých životech zázraky! Pán Ježíš nám říká: „Blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží“ (Mt 11,6).

Amen.

Jindřiska Buttová
NO Praha 4 - Krč

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)
Share

love uk

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

Bohoslužby

13.červenec 2024, so, 14:00
Nové Strašecí
14.červenec 2024, ne, 08:00
Kadaň
14.červenec 2024, ne, 08:45
Most
14.červenec 2024, ne, 09:00
Benešov - bohoslužba
14.červenec 2024, ne, 09:00
Brandýs nad Labem
14.červenec 2024, ne, 09:00
Cítoliby
14.červenec 2024, ne, 09:00
Jílové u Prahy
14.červenec 2024, ne, 09:00
Benátky nad Jizerou

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde