PD CCSH

Kázání na 3. neděli postní

třetí neděle postní 2Milé sestry a milí bratři,

evangelium dnešní 3. neděle postní začíná zprávou o Pilátem násilně zabitých Galilejcích.

A náš Mistr a Pán to komentuje otázkou: „Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete.“ To bylo téma úmyslného usmrcení.

Pak pokračuje tématem usmrcení z nešťastné náhody: „Nebo si myslíte, že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete.“ Domýšlet se, co by Pán řekl do dnešní situace, je vždy ošidné, a proto Mu do úst nic nevkládejme, ale sami sebe se zeptejme:

„Myslím si, že ti Ukrajinci i Rusové a další, kteří padli ve válce na Ukrajině, byli větší hříšníci než já?“ ... „A myslím si, že ti, kteří v poslední době podlehli COVIDu-19 (nebo rakovině, nebo infarktu atd.) byli větší hříšníci než já? Já, který jsem to přežil/-a/? (Pro zatím přežil/-a/ ...)“.

Jak si odpovíme?

Jsme-li aspoň trochu moudří, rozumíme, že nejsme o nic menší hříšnici než Galilejci nebo Ukrajinci nebo oběti současné pandemie. Jsme hříšníci úplně stejní, ne-li ještě větší. To se ostatně jednou dozvíme veřejně na posledním soudu. Z podobenství o něm víme jistě jen jednu věc: všichni budeme překvapeni ! Jak ti co půjdou napravo se budou divit, tak ti co půjdou nalevo. Všichni se diví. (Mt 25,31nn) Zajímavé také je, i když to je na jinou úvahu, že v podobenství jsou zmiňovány výlučně skutky tzv. tělesného milosrdenství: sycení hladových, oblékání neoblečených atd., k čemuž se nám v současné krizi naskytuje nová záplava příležitostí.

Z toho dnešního evangelia ale plyne především naléhavé připomenutí, že náš pozemský čas, že můj pozemský čas, může být radikálně kratší než doufám. V dnešním evangeliu však naštěstí dostáváme srozumitelnou instrukci, co si počít. Tj. naše situace není beznadějná. (Viz i dnešní starozákonní text: Iz 55, 1-9)

Východiskem z ní jsou 2 body:

Za prvé: činit pokání. Tento bod nelze přeskočit. A nelze ho odbýt. Pokání zahrnuje:

  1. poznání vlastních vin. Bez vynechávek. (Přinejmenším v zrcadle Desatera Božích přikázání a Dvojího přikázání lásky.) A poznání bolestných následků našich vin na život náš či druhých.
  2. hlubokou lítost nad vinami. Tj. nad věcmi za které nesu odpovědnost: za to, že se staly, že jsem je vykonal/-a/, nebo za to, že jsem jim nezabránil/-a/, pokud jsem mohl/-a/. A nebo, že jsem nevykonal/-a/ dobré věci, ačkoliv jsme mohl/-a/ a měl/-a/.
  3. prosba o odpuštění mých vin od Boha i od bližních.
  4. odpuštění vin bližním, které oni spáchali mně (nebo nám) (Mt 6,15: „jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.“)
  5. Pevné rozhodnutí chyby neopakovat, a u těch starých, co můžeme, tak napravit.

Pak, a teprve až pak, sestry a bratři, se můžeme upnout ve víře a v naději k zástupné oběti Kristově za nás přinesené. Pokud pokáním projdeme, budeme z milosti Boží očištěni. To vše je ale jen první krok z naší lidské a duchovní pohromy. Nezbytný, neobejitelný, ale jen první. Z dnešního evangelia víme, že je pak ale na řadě ještě

krok druhý: nést dobré ovoce, jako ten fíkovník. A co je to dobré ovoce?

To by bylo na další samostatné kázání, a tak si aspoň naznačme: Je to ovoce, které se líbí Pánu. Což může být něco úplně jiného, než bych odhadoval/-a/. Minimum je znát a zachovat Boží přikázání, protože kdo „zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm.“ (1 J 3,24 ) „Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce,“ (J 15,10)

Koncem března si připomínáme také výročí narození J. A. Komenského, proto se na závěr našeho dnešního zamyšlení o naší situaci nechme inspirovat jeho myšlenkou:

„Všichni na jednom jevišti
velikého světa stojíme,
a cokoliv se tu koná,
všech se týče.“

A také ideou Jana Husa:

„Mír má tři různé stránky:

mír člověka s Bohem,
člověka se sebou samým
a člověka s bližním.

A celý tento mír má svůj základ v zachovávání Božích příkazů.“

Modleme se:
Hospodine, pokorně prosíme: proměň nás i celý svět, pokáním a mocným znovuzrozením.
Dej nám i celému světu mír.

Amen.

Mgr. Jan Kohout, Ph.D., Kolínský vikář

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Share

love uk

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

Bohoslužby

13.červenec 2024, so, 14:00
Nové Strašecí
14.červenec 2024, ne, 08:00
Kadaň
14.červenec 2024, ne, 08:45
Most
14.červenec 2024, ne, 09:00
Benešov - bohoslužba
14.červenec 2024, ne, 09:00
Brandýs nad Labem
14.červenec 2024, ne, 09:00
Cítoliby
14.červenec 2024, ne, 09:00
Jílové u Prahy
14.červenec 2024, ne, 09:00
Benátky nad Jizerou

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde