PD CCSH

Služme Pánu, žijme s vděčností i v různě pokřiveném světě

20220417 145401Skutky 9, 1 – 20, Jan 21, 1 – 19

Drazí a milí v Pánu Ježíši Kristu,

když se řekne 1. květen, vybaví se nám v mysli mnoho obrazů a vzpomínek. Od těch čistě lidských či politických až po nejrůznější biblické výjevy.

Víra, naděje, láska – co si tak pod nimi můžeme představit?

Víra v nás vzbuzuje radost z rozvíjející se jarní přírody. Bůh je s námi a stále se projevuje svými úžasnými zázračnými činy.

Naděje v nás vytváří pocit obnovující se síly. Máme radost z dobře vykonané práce a máme skutečně co slavit, protože bez vlastní činorodosti by byl člověk smutný a nešťastný.

Láska je pak završením všeho dobrého. Od nedávno připomínaného Kristova vzkříšení o Velikonocích přechází k „naší lidské“ květnové, tak jak kdysi v roce 1836 vyjádřil i básník Karel Hynek Mácha ve své lyrickoepické skladbě Máj:

„Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj...“

Naše existence v tomto světě se ve víře odvíjí ve službě Pánu a našim bližním. Jsme vystaveni různým nástrahám, někdy doslova extrémně vypjatým situacím a zkouškám. A je to dobře, i když nepěkné věci odmítáme. Pán nás zprubovává, posiluje naši víru, obdarovává nás vděčností. – Není den jako den, každý je nějakým způsobem zvláštní a výjimečný. Některý je však doslova mimořádný, skrývá v sobě hluboké tajemství, doslova nás obohacuje.

Známé úsloví praví: Čím hůř, tím líp. To platilo i pro biblického Saula z Tarsu – apoštola Pavla - a jeho obrácení. Naplnil se na něm Boží zázrak. Pán si ho vyhlédl ke své službě, k naplnění Božích představ a úkolů. Nelítostný, ba krutý Saul se stal milujícím „apoštolem národů“.

Jak jsme na tom my? Jsme ti křečovití, nesmiřitelní, neúprosní Saulové nebo obrácení, laskaví a milující Pavlové? Vyznáváme, že jsme uvěřili, že jsme dříve byli slepí a nyní skrze Boží milost jsme prohlédli. Ale když jsme „opět nabyli zrak“, nezůstali jsme jen u povrchního vidění? Hledíme skutečně do hloubky, necháváme se vést Duchem svatým? Nejsme pouze samolibí alibisté?

Záleží na tom, co jsme prožili a jakým způsobem naše nitro – srdce spolu s rozumem – zpracovalo vlastní životní zkušenosti. Když si však myslíme, jak dobře vidíme, že jsme prohlédli a duchovně vyzráli, buďme opatrní a v pokoře zkoumejme, zda tomu tak skutečně je.

„Po jejich ovoci poznáte je ...“ (Matouš 7, 16.20) Zde hledejme odpověď na svou otázku. A každý z nás by si měl přiznat svoji nedostatečnost. Naprostou nedostatečnost vůči svému Spasiteli a mnohou nedostatečnost vzhledem ke svým bližním. Jsme prostě křehcí, slabí, nedokonalí lidé, vytvářející rovněž křehký, nejistý, nedokonalý život v tomto světě, který je navíc ovládán zlými silami. – Jak toto vše zvládnout a neztratit zdravý rozum včetně pokoje srdce? Doslova řečeno: Nezbláznit se? Jak toto vše přijmout a nepropadnout zoufalství, marnosti a beznaději? – Sami nad sebou dokážeme zvítězit jedině plně otevřeni nabízené Boží pomoci - z nevýslovného Hospodinova milosrdenství, naplňováni Duchem svatým. Jen tehdy jsme schopni ono zlo umenšovat a překrývat dobrou vůlí, skutky lásky a žitými hodnotami Božího království.

Je to nesnadný, přečasto těžký, až neúprosný boj. Když nám připadá, že jsme v koncích, náhle se rozbřeskne – podobně jako Saulovi na cestě do Damašku – a my prohlédneme. Pán i nám podává záchranné lano, abychom ho mohli uchopit a vysvobodit se z vlastního zajetí. Je na nás, zda ho uchopíme a zda ho zachytíme včas. Pán nás neustále v životě chrání a vysvobozuje, aniž si to vůbec uvědomujeme. Pán dokonce přemáhá naši netrpělivost a „zná“ pro každého z nás pravý čas k obrácení. Jde o to, abychom tuto jedinečnou příležitost rozpoznali, nepropásli ji a nepromarnili.

Plně důvěřujme, že Ježíš každého z nás volá jménem a připravuje k onomu zázračnému obrácení. Třeba ne najednou, ale postupně. Nečekáme pouhé tři dny, ani tři týdny nebo měsíce. Čekáme možná celé roky. Ale cesta správným směrem stojí za to a vede ke šťastnému cíli.

Jan Amos Komenský, od jehož narození si v letošním roce připomínáme 430 let, ve svém mravoučném desateru nabádá: „Cvič se v trpělivosti jsa ještě mlád. Tak se staneš pánem svých časů, které často bez ustání v trudu a trpkosti běží.“

V tomto duchu i současná mladá olympijská skeletonistka Anna Fernstädtová pravdivě vyznala: “Když jsi dobrý člověk, máš respekt a chováš-li se hezky, budeš mít přátele.“

Dnes – 1. května 2022 – je tomu právě rok a měsíc, co si Pán k sobě povolal našeho mimořádného bratra, hluboce věřícího básníka Miroslava Matouše. Dokázal jedinečným způsobem vyjádřit životní pravdu a moudrost, ať už vlastními verši či překlady jiných autorů. Jak výstižně zní následující verše: „Kdo víru má, ten ví, že Bůh ho provází, a že je dobrem to, co zdá se nesnází.“ ( Daniel Czepko, 1655 )

Podobně na jiném místě osobně vyznal: „Bůh není zde či tam, kde hledáš, bláhový. Svou mysl otevři a On ti odpoví!“

A věřící sestra Jarka nádherně vystihla ve své básni „Kdyby nebyly kapky deště“ v knížce Splněný sen:

„Kdyby nebyly kapky deště,
nikdy by slunce duhu netvořilo.
Kdyby nebyla obyčejná hlína,
nikdy by na zemi nic nerašilo.
Kdyby bolest srdce nesvírala,
byla by v nich láska docela malá.
Kdyby člověk jen rájem šel,
zase by na Boha zapomněl,
protože k modlitbě ruce spíná,
jen když ví, že je pouhá hlína,
jen vánek, pouhý vzdech,
který oživil Boží dech,
jen když u kříže pokleká,
jen když vyhlíží zdaleka
Toho, kdo z prachu ho pozvedá,
a jinou útěchu nehledá ...“

Bůh nám dal dar života a po čase nás povolává do služby. Všechny bez rozdílu. Muže, ženy, děti, lidi různého věku i stupně vzdělání, a to ze všech konců světa. Všichni mu náležíme.

I nás, které si zvláště povolal ke službě – jako kdysi první učedníky – vyzývá: „Jděte lovit ryby!“ či na jiném místě: „Buďte pastýři mých ovcí!“ Milujeme-li Pána jako apoštol Petr, který třikrát vyznal: „Pane, ty víš, že tě mám rád...“, pak musíme přijmout i Jeho vyzvání: „Pas mé ovce!“ a „Následuj mne!“ (Jan 21, 17-19) Amen.

ThMgr. Krasava Machová

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Share

love uk

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

Bohoslužby

23.duben 2024, út, 16:30
Praha 4 - Nusle
23.duben 2024, út, 17:00
Praha 3 - Žižkov
24.duben 2024, st, 18:00
Benešov - večerní společná modlitba
24.duben 2024, st, 19:00
Praha 10 - Vinohrady - Studenstká bohoslužba
25.duben 2024, čt, 14:00
Praha 16 - Radotín
25.duben 2024, čt, 14:00
Praha 7 - Holešovice -DD "U studánky"
25.duben 2024, čt, 18:00
Praha 7 - Holešovice
27.duben 2024, so, 14:00
Nové Strašecí

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde