PD CCSH

Kázání 29. 1. 2023 (4. Neděle po zjevení - 4. v mezidobí) Kázání na hoře

na hore(první čtení: Micheáš 6, 1-4.8; druhé čtení: 1. Korintským 1, 26-31; Evangelium: Matouš 5, 1- 12)

Kázání na hoře je jednou z nejznámějších pasáží z Nového zákona. Je to poselství naplněné útěchou a nadějí pro všechny strádající. Zdůrazňuje, že původ, bohatství, vzdělání ani zdravotní či duševní stav není překážkou na cestě k Božímu království. Zároveň je to poselství výsostně morální.

Když Ježíš spatřil zástupy lidí, kteří k němu směřovali, vystoupil na vyvýšené místo a usedl. Tam ho následovali jeho učedníci i další příchozí.

Jeho slova vycházejí ze zásadních protikladů. V 1. listu Korintským se píše: „...co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné.“ Mnozí lidé v sobě nosí jistou povýšenost. Moudří se dívají svrchu na méně nadané, bohatí na chudé, vzdělaní na nevzdělané, nakonec máme u nás v Čechách i lidovou moudrost: sytý hladovému nevěří.

Ale Ježíš praví: „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.“ Označení „chudí v duchu“ si můžeme vykládat různě. Mohou to být lidé s duševním postižením nebo jenom tací, kteří se v duchu sami považují za chudé. Ať tak či onak, dnešní řečí jsou to outsideři. Ale právě oni jsou vyvoleni, nikoli ti bohatí a úspěšní, kteří se cítí nadřazeni a chybí jim jakákoli pokora.

„Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.“ Opět zde nacházíme naději pro lidi ztrápené a zoufalé. V současné době bohužel přibývá lidí v těžké životní situaci. Jsou zde zváni do utěšující náruče Boží, ve které je pro všechny dost místa.

„Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.“ Tichými se rozumí lidé nevýbojní, pokojní a pokorní, kteří se nikam netlačí, nikoho neodstrkují, naopak bývají přehlíženi a odstrkováni.

„Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“ Zajímavá metafora, která označuje lidi, jimž se spravedlnosti nedostává, lidi ukřivděné, ošizené, podvedené.

„Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.“ Zde Ježíš opouští výčet skupin, které jsou určitým způsobem handicapováni nebo jsou v nouzi či nedostatku. Hovoří o lidech s vlastností, kterou považuje za nejdůležitější. V knize Micheáš se píše: „Člověče, bylo Ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.“ Blahoslaveni tedy nejsou jen lidé v nouzi, ale i ti, jimž tato situace druhých není lhostejná, dovedou pomáhat, jinými slovy jsou milosrdní. A také ti, kdo mají čisté srdce, tj. nepřejí nikomu nic zlého, i ti, kteří kolem sebe šíří pokoj, nevyhledávají rozbroje. Přesto mohou být pronásledováni za to, že přejí spravedlnosti.

V závěru své řeči se Ježíš obrací ke svým učedníkům a připravuje je na úskalí, která je ve službě čekají. „Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.“

Ježíšova slova jsou i návodem pro nás, jak se máme chovat. Vždyť i my jsme Ježíšovými následovníky a učedníky a toužíme po Boží milosti. Blaze všem, kteří následují Ježíše Krista.

Amen

Kazatelka Bc.Vladimíra Petronilla Drdová, NO Břevnov

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 4.50 (2 hlasů)
Share

love uk

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

Bohoslužby

19.červen 2024, st, 18:00
Benešov - večerní společná modlitba
19.červen 2024, st, 18:00
Chomutov
19.červen 2024, st, 19:00
Praha 10 - Vinohrady - Studenstká bohoslužba
20.červen 2024, čt, 14:00
Praha 7 - Holešovice -DD "U studánky"
20.červen 2024, čt, 14:00
Praha 16 - Radotín
20.červen 2024, čt, 18:00
Praha 7 - Holešovice
21.červen 2024, pá, 14:00
Týnec nad Sázavou
21.červen 2024, pá, 18:00
Chomutov

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde