PD CCSH

Společností zapomenuté svátky

j20Skutky apoštolské 2, 1 – 4 ; Janovo evangelium 20, 19 – 22
Písně ze Zpěvníku Církve československé husitské: 261, 263

Milé sestry a milí bratři,

Svatodušní svátky – vrcholem je právě dnešní neděle, Boží hod svatodušní – jsou třetími velkými svátky církevního roku. Na rozdíl od Vánoc jsou to svátky pohyblivé, stejně jako Velikonoce. Největší křesťanské svátky – Velikonoce – bývají od konce 2. století slaveny vždy 1. neděli po prvním jarním úplňku; mohou být již koncem března, ale také až koncem dubna. Svatodušní svátky neboli Letnice jsou vždy padesátý den po Velikonocích, tedy sedmou neděli po Božím hodu velikonočním; proto ani ony nejsou každoročně ve stejnou dobu, ale v rozmezí od poloviny května do poloviny června.

Svatodušní svátky jsou v dnešní době na okraji zájmu lidí světa nebo je i zaměňují s tzv. Dušičkami, svátky zemřelých, které mají své místo v kalendáři v prvních dvou dnech měsíce listopadu. Letnice se naproti tomu už dlouhá léta neoznačují v českých kalendářích, neváží se k nim žádné zvyky, ani kostely nebývají tak navštíveny jako o Vánocích nebo Velikonocích. Týkají se vlastně jen Církve, proto nejsou zcela srozumitelné lidem bez víry.

Jaké je poselství těchto svátků?

Z Knihy knih – z Písma svatého – se dovídáme, že po nanebevstoupení Páně se Ježíšovi učedníci vrátili do Jeruzaléma a scházeli se k modlitbám společně s Marií, matkou Páně, a s Ježíšovými bratry. Ačkoli už věděli, že Bůh vzkřísil Pána Ježíše z mrtvých, přece jen měli stále strach ze Židů a zavírali dveře do místnosti, kde byli. Ale padesát dní po Zmrtvýchvstání Páně nastala událost, která učedníky změnila a způsobila založení křesťanské církve.

Skutky apoštolské, líčící onu událost, která se odehrála v srdcích učedníků, mluví obrazným způsobem o zvuku větru, naplňujícího celý dům, a o ohnivých jazycích, které se ukázaly nad jejich hlavami. A závěr poselství: „Všichni byli naplněni Duchem svatým.“ (Sk 2,4)

Jinými slovy: Pán Bůh naplnil srdce učedníků živou vírou v živého Pána. A oni šli – nadále apoštolové (tj. poslaní) – a odvážně naplňovali poslání, které jim před odchodem k nebeskému Otci dal v Galileji právě vzkříšený Pán: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.“ (Matouš 28, 19 – 20)

Ze svědectví apoštolů se rodí první křesťanský sbor v Jeruzalémě, z něhož – jako ze semene – roste košatý strom Církve. Ve Skutcích apoštolských je velice výstižně líčen obraz prvokřesťanské jeruzalémské církve.

Především se tu zdůrazňuje, že první křesťané žili podle apoštolského učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a na modlitbách.

Další znaky prvokřesťanské církve byly: jednomyslnost, ochota pomáhat bližnímu v jeho nouzi, radostnost a uzdravování nemocných. Bohatší křesťané se rádi zříkali svých majetků, takže v prvotní církvi nebylo nuzných lidí. Celé společenství mělo jakoby jedno srdce a jednu mysl. Když lidé viděli u prvních křesťanů krásný život a lásku, oblíbili si je a přistupovali k nim, takže počet vyznavačů Pána Ježíše Krista rostl.

Prvokřesťanská církev v Jeruzalémě je vzorem křesťanům všech dob a národů.

Vězme, že svatodušní události v Jeruzalémě nám ale nemají být jen vzpomínkou na minulost; z Boží milosti jsou stále obnovovaným pověřením, aby křesťanská církev věrně sloužila ku setkání člověka s Bohem, jehož cílem je obnova lidských srdcí i světa. Má tak činit zvěstováním evangelia, vysluhováním svátostí, budováním církevního společenství a službou lásky světu ke spravedlnosti a ku pokoji.

Sjednoťme se tedy v dnešní Svatodušní neděli k modlitbě za takovou církev. Prosme za Boží církev po celém světě i za naši Církev československou husitskou, aby byla živou ratolestí na kmenu Boží církve, nesla dobré ovoce a „znala v každé době cestu / ke svatému, nebeskému městu, / kde je věčný domov uchystán / pro všechny, jimž Ty jsi Bůh a Pán.“ (Zpěvník CČSH, píseň 43) Amen.

Th. Paed. Mgr. Oldřich Mach

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Share

love uk

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

Bohoslužby

23.duben 2024, út, 16:30
Praha 4 - Nusle
23.duben 2024, út, 17:00
Praha 3 - Žižkov
24.duben 2024, st, 18:00
Benešov - večerní společná modlitba
24.duben 2024, st, 19:00
Praha 10 - Vinohrady - Studenstká bohoslužba
25.duben 2024, čt, 14:00
Praha 16 - Radotín
25.duben 2024, čt, 14:00
Praha 7 - Holešovice -DD "U studánky"
25.duben 2024, čt, 18:00
Praha 7 - Holešovice
27.duben 2024, so, 14:00
Nové Strašecí

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde