PD CCSH

Jablíčkový den v církevní MŠ a ZŠ Směrovka

Číst dál...Jablíčkový den se konal 1.10 2020 v bohoslužebném sálu ve Sboru Dr. Alberta Schweitzera v areálu ZŠ a MŠ Směrovka v Hostivici. Akce byla uspořádána MŠ a ZŠ Směrovka a NO Hostivice za účasti nově vysvěcené farářky Kristýny Mlýnkové.

Jablíčkový den, jako poděkování za úrodu.

Podzim je čas dozrávání a sběru nejrůznějšího ovoce, zeleniny a oříšků. Je již naší tradicí, za tyto dary přírody společně poděkovat. Proto, se ve čtvrtek 1.října sešla celá Husova ZŠ a MŠ Směrovka v nazdobeném kostelíku v Hostivici, kde nás přivítala naše farářka, Kristýnka Ptáčková se svým synem Timonem. Tam jsme mohli obdivovat různé plody, nejen z našich zahrádek. Za tak krásnou úrodu jsme velmi vděčni a proto jsme poděkovali Pánu Bohu. Společně jsme zpívali, recitovali, ochutnávali ovoce a zeleninu. Testovali poslepu naše chuťové pohárky a hmat. Ještě jednou děkujeme za příjemně strávené dopoledne. Paní farářka nám požehnala a prosila společně s námi Pána Boha, aby nám pomohl zdolávat veškerá úskalí školního roku.

Číst dál...

Zesnulé sestře Jarušce Bláhové

Číst dál...Sestra Jaruška Bláhová, zemřela v ranních hodinách dne 29.10 v požehnaných 86 ti letech. Mimo skutečnost, že je a byla kmotra bratra Miroslava Vrány, jehož uvedla do naší církve, byla především příkladnou dlouholetou členkou NO CČSH v Rakovníku, kde se prezentovala jak činy, tak i vírou. Byla rovněž členkou RS NO a ve funkci finančního zpravodaje se dlouhodobě starala o rozvoj NO v Rakovníku. Mezi další aktivity které vykonávala i ve velmi pokročilém věku byla i péče o hroby bývalých farářů CČSH a významných rodáků regionu Rakovnicka. V civilním životě působila v AČR a jako přísedící u okresního soudu v Rakovníku. Byla velmi aktivní v komunikaci s městem Rakovník a to zejména s odborem kultury a vedením města hlavně ve vztahu s NO CČSH. Bohužel Bůh jí děti nedal a tak svou lásku věnovala ostatním. Vzpomeňme na ni s láskou. Čest její památce.

ze členy NO CČSH Rakovník
Miroslav Vrána

Slavnostní BOHOSLUŽBA 28. 9. 2020 ve Tmani

Číst dál...Srdečně zveme 28. září 2020 na slavnostní odpoledne ve Sboru Jiřího z Poděbrad Církve československé husitské ve Tmani u příležitosti Státního svátku a oslav 100. výročí vzniku Církve československé husitské. (Státní svátek – Den české státnosti)

 

Program:

 • 13:30 Charlotta Garrique Masaryková Američanka, která se stala Češkou komponovaný pořad skupiny Česká Duše v režii historičky Marie Neudorflové host Jaroslava Kretschmerová a další
 • 15:00 Slavnostní bohoslužba Slavnostní bohoslužbu se SVÁTOSTÍ KŘTU povede pražský biskup David Tonzar s vikářkou Růženou Adamovou spoluslouží farářka Jana Šmardová Koulová hudební doprovod Stanislav Dušek hudební vstup- housle Štěpán Lauda
 • 17:00 Výstava Jan Amos Komenský a výtvarné práce dětí
 • 17:00 ZAHRADA DOKOŘÁN – tradiční pohoštění na zahradě *slavnost se koná při dodržení všech hygienických opatření platných v danou dobu*

XX. Pouť na Sázavě - ke 100. výročí CČSH - celocírkevní setkání "novokřtěnců"

Číst dál...Milé sestry, milí bratři,

Přijměte POZVÁNÍ na XX. POUŤ NA SÁZAVĚ - ke 100. výročí CČSH - "CELOCÍRVENÍ SETKÁNÍ NOVOKŘTĚNCŮ", které se uskuteční v sobotu 19.9.2020.

https://pout-na-sazave.webnode.cz/

Letošní jubilejní ročník s sebou nese hojnost novinek i osvědčených bodů programu. Začínáme v 10.00 přímo na louce Cyrila a Metoděje na Sázavě BOHOSLUŽBOU pod širým nebem - požádali jsme všechny bratry biskupy, aby se při této jedinečné příležitosti 100. výročí CČSH a současně XX. ročníku této celocírkevní poutě zúčastnili pod vedením bratra patriarchy a společně sloužili tuto bohoslužbu.

Číst dál...

Pište pro Husitu

Číst dál...Vážené sestry, vážení bratři,

všechny vás srdečně zdravím a ráda bych vás požádala o spolupráci a součinnost při tvorbě našeho diecézního časopisu HUSITA.

Periodikum vychází již od roku 2003 6x ročně a jeho obsahem a cílem je především informovat o životě v naší církvi a sdílet důležité aktuální události. Někteří z vás jsou pravidelnými přispěvateli, za což jim patří velký dík. Abychom byli objektivně, a co možná nejvíce, v obraze o dění v naší diecézi, zapojte se i vy a posílejte články a fotografie z akcí, které ve svých náboženských obcích pořádáte, co budujete, chystáte a čím se zabýváte. Texty nemusí být dlouhé, stačí maximálně stránka formátu A5 a pár fotografií. Pomůžete tím oživit a osvěžit obsah časopisu a pobavíte tak naše čtenáře, kterých není málo.

Pro případnou konzultaci o obsahu, délce či tématu příspěvku, mě můžete kontaktovat na tlf. č. 777 759 652 nebo e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Velmi vám všem předem děkuji a těším se na vaše texty a obrázky.

Renata Velíšková, pověřená redaktorka

Charlotta Garrique Masaryková Kulturní pořad ke 100. výročí CČSH a obnově života Náboženské obce CČSH v Říčanech

Číst dál...Náboženská obec Církve československé husitské v Říčanech pořádá ve spolupráci s Městem Říčany a skupinou Česká duše kulturní pořad ke 100. výročí Církve československé husitské a a k obnově života v Náboženské obci CČSH Říčany.

Srdečně zveme na komponovaný pořad v úterý 8. září 2020 od 17:00 do Koncertního sálu na Staré radnici, Masarykovo nám. 83, Říčany. VSTUP ZDARMA - rezervace vstupenek v infocentru ve Staré radnici

Komponovaný pořad z příběhů a dopisů Charlotty a Alice Masarykových, provázený lidovými písněmi a hudbou. Charlotta Garrigue se provdala za Tomáše Masaryka roku 1878 a po celý jejich život v lásce sdíleli dobré i zlé. Jejich velká rodina pro ni byla nejpřednější, ale účastnila se i veřejného života, který ji postavil před mnohé těžkosti, ba i tragedie, jež nesla s velkou statečností. Pořad připomíná ženu, na kterou se jako na českou vlastenku zapomíná.

Účinkují:

 • Marie Neudorflová — režie, příběhy
 • Eva Novotná — dopisy Charlotty Alici
 • Lenka Veselá — dopisy Alice Charlottě
 • Robert Střihavka, člen symfonického orchestru ND — viola
 • Leoš Valigurský — kytara
 • Jaroslava Kretschmerová, členka divadla Ypsilon
 • Jaroslava Kopecká — zpěv
 • Klára Zezulová — zpěv
 • Věra Matulíková — zpěv

pdfPlakát ke stažení

Slavnostní bohoslužba ke Dni české státnosti v Podbořanech

Číst dál...NO CČSH Podbořany zve  na slavnostní bohoslužbu ke Dni české státnosti, která se bude konat v pondělí 28.9.2020 od 16. hodin v kostele Božího Spasitele v Podbořanech, ul. Husova 37. Srdečně zveme všichni lidi dobré vůle.

Ivo Kraus
http://husiti-podborany.hys.cz

 

Pozvánka na literární pásmo na Zderaz

Číst dál...Jan Hus - Mučedník nebo zbytečná oběť? Na literární pásmo s divadelními prvky srdečně zveme do kostela sv. Václava na Zderaze 23.9.2020 od 17:00 hodin. Účinkují: Jan Potměšil (umělecký přednes), Petr Klíma (tenor), Václav Návrat (barokní housle) a Přemysl Vacek (loutna).

Jan Potměšil ztvárnil postavu Jana Husa v dramatickém příběhu o jeho životě a smerti s dobodvou hudbou. Vstupné 150,- senioři a studenti 100,-. (Vystoupení proběhne za spolupráce MČ Praha 2 a NO Praha 2 - Nové Město.

Pozvání br. biskupa na Novokřtěnce 2020

Číst dál...Ž 146, 1 - 2:"Chval, duše má, Hospodina!
Hospodina budu chválit po celý svůj život,
svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu.

Vážené sestry a vážení bratři, nově pokřtění husité,

pozdravuji Vás, některé z Vás poprvé a jiné podruhé, v čase dovolených a prázdnin a přeji Vám vše dobré od Pána církve i od lidí kolem Vás! V loňském roce, třetí sobotu v září, jsme se poprvé pokusili sejít s těmi, kteří přijali křest v Pražské diecézi Církve československé husitské v nedávné době. Společně jsme prožili krásný den na bohoslužbě v kostele sv. Mikuláše a poté na zahradě naší pražské diecéze v Bubenči.

Prošli jste, ať již Vy osobně, nebo zástupně za Vaše děti, přípravou ke křtu a svátostí křtu v Pražské diecézi Církve československé husitské. Někteří z Vás se již i aktivně zapojili do života v náboženských obcí naší diecéze (připomínám, že diecéze se rozprostírá od Děčína k Voticím, či od Rakovníka ke Kutné Hoře), jiní chodí do sborů nepravidelně. Všechny nás však spojuje víra a přijetí Ježíše jako Pána a Spasitele a touha naplňovat jeho přikázání lásky: Miluj Boha svého a bližního jako sebe sama! Rozhodli jsme se vydat na cestu, jak vyznáváme v našem Krédu: Dobra, Pravdy a Krásy. Sestry a bratři, přemýšleli jsme na diecézi, jak se vzájemně podpořit v našich životech, poznat radosti a sdílet se se starostmi druhých, poznat duchovní život na jiném místě, a nakonec jsme tentokrát zvolili možnost prožití jednoho společného dne.

Přijměte, proto prosím, pozvání do Sázavy (po husitsku v místě před Sázavským klášterem) v sobotu 19. 9. 2020 v 10.00 hod.

Číst dál...

Autorské čtení Kamily M. Lukasové v Lounech

Číst dál...Kamila Magdalena Lukasová (*1967) je farářkou Církve československé husitské v Táboře. Knížka "Život jako secondhand", kterou přijede představit do lounského sboru  CČSH 28. 8. 2020 v 17:00, nám dovolí nahlédnout do autorčiny duše prostřednictvím modliteb, básní a obrázků, které doplní dvě pohádky pro děti. Knížku si autorka sama ilustrovala a své vystoupení obohatí několika hudebními vstupy.

pdfPlakát ke stažení

Na Krakovci 5.7.2020

Číst dál...Naše církev – CČSH – dodržuje tradici, a zvláště tu, která sahá až do 15. a 16. století. Na Krakovci v létě 1414 se prý Mistr Jan Hus definitivně rozhodl, že se odtud vypraví do jihoněmeckého města Kostnice (Konstanz), aby se zde, na břehu Rýna, na církevním koncilu obhájil, aby vysvětlil své učení.

Bohoslužbu na Krakovci dne 5. července 2020 vedl Doc. ThDr. David Tonzar, Th. D., Dr. h. c., biskup pražský.

Také letos jsme poprosili Mgr. Jiřího Sobka, starostu a kastelána na Krakovci v jedné osobě, o pozdravné slovo.

(BK, jSk, RA, Náboženská obec Panoší Újezd)

Číst dál...

Letní slavnost v Rakovníku

Číst dál...600 let od Husitské revoluce – 100 let Církve československé husitské. Letní slavnost v Rakovníku se koná k příležitosti slavnostního otevření areálu Husova sboru a ke stému výročí  NO CČSH v Rakovníku.

Slavnost začíná 9. srpna 2020 v 9.30 v areálu Husova sboru v Havlíčkově ulici 2753 v Rakovníku.

 

 

Program:

 • od 09:30 hodin  bohoslužba pod vedením biskupa pražského Doc. ThDr. Davida Tonzara, Th.D
 • od 11:00 hodin  veřejné vystoupení biskupa pražského Doc. ThDr. Davida Tonzara, Th.D, vikářky Mgr. Růženy Adamové a faráře NO CČSH v Rakovníku Ing. Mgr. Jiřího Macouna
 • od 11:20 hodin  koncertní pásmo zpěvačky Viktorie Zimmermannové s klavírním doprovodem Radky Dědičové
 • od 12:30 hodin  divadelní představení loutkohereckého souboru v Rakovníku
 • od 14:00 hodin  koncertní pásmo zpěvačky Viktorie Zimmermannové s klavírním doprovodem Radky Dědičové

A na co se dále můžete těšit?

Po celou dobu slavnosti bude všem účastníkům umožněna prohlídka renovovaných prostor, ukázky nových 3D technologií v Akademii techniky 4.0, představení projektu 1. inovativní  ZŠ v Rakovníku. Během akce bude zajištěno občerstvení a pro děti budou připraveny ukázky netradičních kreativních výrobků z 3D tisku. Na závěr si děti mohou opéct vuřty na ohni.

Vstupné dobrovolné.

pdfPozvánka ke stažení

Podkategorie

love uk

Nejnovější zprávy z Aktuálně

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

Nově ve fotogalerii

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde