PD CCSH

Večer poezie ve Voticích

Číst dál...Milí, nejen votičtí, příznivci kultury a umění, zveme vás ke kulturnímu odpočinutí v nelehkých časech – večeru recitace poezie a prózy v adventním duchu

Od Erbenova Štědrého večera k Čapkovým Apokryfům

Recitaci, neformální komentář a přiblížení životopisů autorů připravil Marek Feigl, farář Církve československé husitské ve Voticích. Uslyšíte texty českých básníků a spisovatelů 19. a 20. století s vánoční a předvánoční tematikou nebo přinejmenším atmosférou.

Čtvrtek 9. prosince 2021, 17.00 h, Husův sbor, Husova 287 Votice, Vstupné dobrovolné

Žádost o modlitební podporu

Vážené sestry a vážení bratři v Ježíši Kristu,

pozdravuji Vás v adventním čase radostného očekávání znovuprožití Ježíšova narození a věřím, že se s menšími či většími obtížemi snažíte nadále předávat radostnou zvěst, kterou nám předal náš Pán. Přeji Vám Boží blízkost, sílu a především zdraví!

Moji milí, již mnoho z nás postihl nový koronavir v různé intenzitě. Žel již týden bojuje v nemocnici v Kolíně s jeho nejtěžší formou náš duchovní a stavitel našeho nového kostela v Brandýse nad Labem bratr Václav Balek. Situace se ještě včera zkomplikovala a podle sdělení jeho nejbližších i ošetřujícího personálu je jeho stav kritický. Prosím Vás v tuto chvíli o modlitební podporu pro bratra Václava i pro jeho rodinu.

Modlitební spojení probíhá každý den ve 20.00 hod. a při pravidelných adventních bohoslužbách!

Bůh Vás opatruj a posiluj.

Hodně sil k duchovní službě
David Tonzar

Vánoční přání biskupa

Číst dál...L 2, 4 - 7: „Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.”

Moji milí, vážené sestry a vážení bratři, přátelé,

uplynul další rok a my opět budeme prožívat Kristovo narození. Josef a Marie se vydali na cestu, aby splnili povinnost sčítání lidu a v Betlémě se naplnil Mariin čas. Narodil se ten, který změnil tento svět, narodil se nám Ježíš, aby nám ukázal cestu k věčnému životu, ke spáse našich životů, k Božímu království. Najednou se před celým lidstvem objevila cesta života, kterou se může každý člověk vydat. Je jen na nás, kteří tu cestu známe, abychom našli způsob, jak tuto radostnou zvěst předat i lidem kolem nás. To je úkol každého křesťana.

Kéž se nám to daří!
Hospodin Vám žehnej a posiluj Vás i Vaše blízké, opatrujte se!

David Tonzar
biskup

Změny v opatřeních MZ ČR platné od 22. listopadu 2021

Číst dál...Informace pro náboženské obce a diecéze Církve československé husitské
Změny v opatřeních MZ ČR platné od 22. listopadu 2021

Na základě mimořádného opatření MZ ČR (příloha usnesení vlády z 18. listopadu 2021 č. 1028) dochází k následujícím změnám v opatřeních v boji proti epidemii Covid-19:

S účinností od 22. listopadu 2021 do odvolání:

  1. Podmínky pro konání bohoslužeb se zatím nemění – platí doporučení nosit ochranu dýchacích cest, dodržovat rozestupy a dezinfekce u vchodu.
  2. Jednání orgánů právnických osob jsou možná v režimu očkování, doklad o prodělání nemoci nebo PCR test (neplatí tedy již antigenní testy ani samotesty) ne starší než 72 hodin. Organizátor má povinnost splnění těchto podmínek aktivně kontrolovat.
  3. Pro ostatní akce kulturního a jiného obdobného charakteru (včetně těch, pořádaných církví mimo bohoslužby) platí, že již nejsou uznávány testy, ale pouze očkování nebo prodělání nemoci.
  4. Od 22. 11. platí také povinnost zaměstnavatelů pravidelně jednou týdně testovat zaměstnance, kteří nebyli očkováni (lze použít antigenní testy a samotesty). Nadále platí povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorách, včetně pracoviště, pokud zaměstnanec přichází do kontaktu s dalšími osobami.

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ústřední rady CČSH

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha

pdfUsnesení vlády č. 1028

Vyhledávací řízení na pozici katecheta

Číst dál...Pražská diecéze CČSH vyhlašuje výběrové řízení do služby katechety/katechetky diecéze.

Přijmeme na hlavní pracovní úvazek (HPP) katechetu/katechetku s cílem zajistit vstup do škol vybraným farářům Pražské diecéze CČSH a samostatnou výuku náboženství CČSH ve vybraných školách na území diecéze. Práce obsahuje samostatné jednání s řediteli/ředitelkami škol, motivace a vedení farářů/farářek a výuka ve školách v oblasti pražské diecéze.

Číst dál...

Křivoklát 2021, VII. ročník kastellologické konference k poctě Tomáše Durdíka

Číst dál...V pátek 29. října 2021 se konal, ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i., Katedrou archeologie a Fakultou filozofickou Západočeské univerzity v Plzni, Národním památkovým ústavem - Správou státního hradu Křivoklát, Náboženskou obcí Církve československé husitské v Křivoklátě, Pražskou diecézí Církve československé husitské a Společností přátel starožitností, VII. ročník kastellologické konference k poctě Prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSC.

Tradiční začátek konference proběhl v exkluzivním prostředí hradní kaple, kde se konala vzpomínková pobožnost na Prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSC. a jeho dceru Ing. Annu Durdíkovou. Pobožnost sloužili pražský biskup Doc. ThDr. David Tonzar Th.D. a berounská vikářka Mgr. Růžena Adamová. Poté účastníci konference využili možnosti navštívit areál proslulého křivoklátského Manského domu. Následně ve čtyřech přednáškových blocích zazněly příspěvky týkající se středověké archeologie, české kastellologie a památkové péče. Poděkování organizátorů konference patří především kastelánovi hradu Křivoklát Mgr. Petru Slabému a pražskému biskupovi Církve československé husitské Doc. ThDr. Davidu Tonzarovi Th.D., díky jejichž podpoře se mohlo pracovní setkání odborníků a zájemců, kteří byli osloveni a inspirováni dílem a osobností Tomáše Durdíka i v letošním roce realizovat.

Josef Hložek a Jana Kobrlová

Pozvánka do NO Holešovice

Číst dál...Náboženská obec Holešovice srdčně zve na VARHANNÍ KONCERT SE SÓLOVÝMI FLÉTNAMI, který se usuteční ve středu 17.11.2021 od 17:00 v Husově sboru v Holešovicích. Účinkují: Petr Tvrdek jr. -flétny; Iveta Tvrdková Karmazínová-varhany. Na programu budou díla J.S. Bacha, F. Mendelssohna, A. Vivaldiho, C. Orffa, G. Janoucha a dalších.

pdfPlakátek VARHANNÍ KONCERT SE SÓLOVÝMI FLÉTNAMI

1. neděli adventní 28.11.2021 od 15:00 hodin pak v Husově sboru v Holešovicích vystoupí Divadlo Říše loutek s barokní komedií o narození Syna Božího "Nám, nám narodil se".

jpgPlakát ke stažení

Slavnostní shromáždění ke Dni válečných veteránů

Číst dál...Ve středu 10.11. 2021 v 17 hodin patriarcha CČSH ThDr. Tomáš Butta, Th.D. a pražský biskup doc. ThDr. David Tonzar Th.D. společně s představiteli církví, armády, legionáři a dalšími významnými hosty připomněli při bohoslužbě v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze konec 1. světové války, Den válečných veteránů a smrt Jana Opletala.

Slavnostního shromáždění se zúčastnili:velvyslanec ČR v Afganistánu genpor.Jiří Baloun, hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková,  ZNGŠ - NŠ AČR  genpor. Miroslav Hlaváč, hlavní kaplan GŠ AČR plk. Jaroslav Knichal,  zástupce Pražské pravoslavné eparchie Jan Beránek, Synodní kurátor CČE Vladimír Zikmund, rektor ČVUT Vojtěch Petrášek, náměstek primátora hl.m. Prahy Petr Hlaváček, za společnost Rastislava Štefánika  Vojtěch Čelko, starostové obcí a další významní veřejní činitelé.

Číst dál... Číst dál...
Číst dál... Číst dál...

Pozvánka br. biskupa na DVV 2021

Číst dál...Vážené setry, vážení bratři, rok uplynul a blíží se čas, abychom si společně připomněli konec Velké války. Války, která změnila svět!

Máme za sebou již více než rok a půl života s covidovou pandemií. Bojujeme sice jiným způsobem, ale i tento boj nese s sebou smrt, vysílení, pláč, ale také život, pomoc druhému, lásku. Při tomto pandemickém boji slyšíme, že svět už nebude stejný, jako byl dřív. To slýchávali i naši předci, nespokojili se však s takovým konstatováním a po světové válce zahájili obnovu země, náboženskou a mravní obrodu národa Československého. Kam se vydáme jednou po pandemii my? Právě při takových duchovních shromážděních máme možnost se ztišit a zamyslet se nad našimi životy, poučit se ze života našich předků a nalézt dobrou cestu budoucnosti!

Moji milí, pozdravuji Vás tradičně v tento čas. Dovolte mi, abych Vás jako každý rok co nejsrdečněji pozval na slavnostní pobožnost, konanou u příležitosti konce Velké války a v předvečer Dne válečných veteránů v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze, která se bude konat ve středu 10. listopadu 2021 od 17 hodin.

Číst dál...

Zahrada s nadhledem - videoreportáž z Roudnice

Na YouTube kanálu Pražské dicéze přibyla nová reporáž, tentokrát ze slavnostního otevření farní Zahrady v Roudnici nad Labem.

Podrobnosti o Zahradě i vlastní akci najdete na stránkách NO Roudnice

Oslava 95. let od vybudování Sboru ve Tmani

Číst dál...Náboženská obec Církve československé husitské Vás všechny srdečně zve na oslavu 95 let od vybudování a otevření Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani. Prožijme společně krásný sváteční den - Den české státnosti. Slavnost se uskuteční 28. září 2021 od 10:00 hodin.

Program:

10:00 – 10:00 Slavnostní zahájení výstavy věnované Sboru
10:10 – 11:00 Zábavné dopoledne pro děti na farní zahradě – skákací hrad, kreslení, soutěže Výstava dětských prací „A to je ta krásná země,...“
11:00 – 11:40 „Tři čuníci“ pohádka pro celou rodinu, režie Zdeněk Turek
11:45 – 12:00 Průvod k pomníku obětí I. a II. světové války, zapálení svíčky, položení květiny a uctění památky padlých
12:00 – 12:00 Pravda vítězí! – Světlušky zvoní poledne na zvon
12:05 – 13:00 Pohoštění (pauza na oběd).
13:30 – 14:30 JUDr. Miroslav Houška, přednáška Neznámé husitské bitvy, zahájení výstavy
15:00 – 16:30 BOHOSLUŽBA se svátostí křtu slouží: pražský biskup doc. ThDr. David Tonzar, Th.D. vikářkou Mgr. Růženou Adamovou varhanní doprovod Ing. Stanislav Dušek hudební vstup – zpěv Adam Fiala
17:00 – 17:30 „O KNĚŽNĚ LUDMILE“ divadelní představení Dětského centra Světlušky „PŘÍBĚH POUTNÍKA“ báseň
18:00 – 18:00 Závěrečné posezení s hudbou – kytara, zpěv Zdeněk Turek

pdfPlakátek ke stažení

Číst dál...

Slavnostní shromáždění ke Dni válečných veteránů

Číst dál...Letošní slavnostní shromáždění kde Dni válečných veteránů, k 103. výročí ukončení 1. světové války a k 82. výročí úmrtí člena CČSH studenta Jana Opletala se uskuteční ve středu 10. listopadu 2021 od 17:00 hodin.

Účast přislíbili: zástupci Armády ČR, Československé obce legionářské, Společnosti M. R. Štefánika a další představitelé veřejného, společeneského a politického života. Při této příležitosti se bude tradičně konat pobožnost v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.

Bohoslužbu povedou ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha CČSH, doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., biskup pražský CČSH. Moderuje Ing. Jiří Werich Petrášek, účinkují: Martina Bauerová - soprán, František Bílek - trubka, na varhany doprovází Michal Hanzal.

V případě nemožnosti shromažďování ve vnitřních prostorách proběhne krátká modlitba a vzpomínka na schodech kostela sv. Mikuláše.

pdfPlakátek ke stažení

Podkategorie

love uk

Nejnovější zprávy z Aktuálně

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

Nově ve fotogalerii

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde