PD CCSH

Večerní bohosužba na Zderaze s br. biskupem

Číst dál...

Pravidelné večerní bohoslužby v kostele sv. Václava na Zderaze se konají vždy v neděli.

Tentokrát se večerní bohoslužba koná 28.4. od 19:00 hod., slouží bratr doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., dr. h. c. – biskup pražský

Kostel sv. Václava na Zderaze
Resslova 6, Praha 2 - Nové Město

 

Úmrtí br. emeritního biskupa René Hradského

Číst dál...Ko 1, 13: "On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna."

Vážené sestry a vážení bratři,

pozdravuji vás všechny z pražské diecéze a oznamuji vám všem, že Pán církve, života i smrti zavolal dnes k sobě br. em. biskupa Mgr. René Hradského. Vzpomeňme na něj, na jeho manželku i děti a celou rodinu v modlitbách a věnujme mu vzpomínku při nedělních bohoslužbách. Br. René byl ve službě diecézního biskupa v letech 1989 - 1999.

Na život a dílo br. Reného vzpomeneme také v pondělí při diecézní Synodě duchovenstva.

Za jeho život poděkujeme v pátek 26. dubna 2024 ve 13 hodin v Husově sboru v Čelákovicích.

Pán nás opatruj a posiluj v naší cestě s Kristem
David Tonzar

pdfSmuteční oznámení (parte)

Bohoslužba smíření

Číst dál...

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na oslavu

30. výročí Vězeňské duchovenské péče.

Uskuteční se 11. dubna 2024 od 9.30 hodin v kostele ČCE v Praze 8 - Kobylisy „U Jákobova žebříku“ v ulici U školské zahrady 1264/1. Součástí programu bude ekumenická bohoslužba vděčnosti, rozhovory se zajímavými osobnostmi, rekapitulování, vzpomínání a také pohoštění.

Číst dál...

Přednáška na téma „Křesťanské Velikonoce“ na ZŠ Libochovice

Číst dál...

Tradičně i tento rok proběhla přednáška na téma „Křesťanské Velikonoce“ na ZŠ Libochovice pro žáky šesté a osmé třídy. Dětí se naučily spoustu zajímavých věci ohledně toho, co znamenají, a jak jsou důležité Velikonoce pro křesťanství.

Přednáška byla přijata dobře a těšíme se na další setkání.

Mgr. Theodor Bogdan Bláha
farář

Číst dál...

Velikonoční přání br. biskupa

Číst dál...

Př 15, 23: "Člověk má radost, když může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas!"

Moji milí, vážené sestry a vážení bratři v Kristu, přátelé,

vybral jsem na připomínání překonání smrti při Velké noci trochu netradiční text. Víme ze zkušenosti našich životů, co dokáže dobré slovo v pravý čas. Víme také, jak dokáže ublížit zlé slovo druhému. My, věřící ve Vzkříšení si můžeme v těchto dnech připomínat, kdy jsme poprvé slyšeli slovo o vítězství nad smrtí a co tomu předcházelo. Byla to nejlepší zpráva našeho života? A dokázali jsme ji zprostředkovat těm, kteří jsou vedle nás? Nebo dokážeme alespoň slovem léčit, pomáhat, povzbuzovat, dávat naději? Neubližujeme, nepřispíváme druhým k šíření beznaděje a trápení?

Moji milí, jdeme dál, v dobrém i zlém, v čase míru i válek, a nevzdáváme to, dokud dýcháme a můžeme mluvit, jdeme za Dobrou zprávou. Ne za „tymolínovým“ umělým úsměvem, ale s vnitřní radostí, že život má smysl a směřuje k vítězství dobra nad zlem, Krista nad smrtí!

Přeji nám všem, abychom to dobré, co jsme dostali, dokázali předávat lidem kolem nás! Bůh nás veď.

David Tonzar
biskup pražský

pdfPřání ke stažení

Sebezkušenostní workshop v Horních Počernicích

Číst dál...

STROM ŽIVOTA - sebezkušenostní workshop a ochutnávka arteterapeutických technik. Propojení arteterapie a duchovního provázení. Využijeme autorskou sadu projektivních koláží Miroslava Huptycha a biblické příběhy o stromech a zahradách.

  • neděle 21.4 .2024 14 - 20 hodin (přihlášky do 15.4.) (Fara Horní Počernice)
  • neděle 12.5. 2024 14 - 20 hodin (přihlášky do 6.5.) (Fara Horní Počernice)
  • neděle 16.6. 2024 11 - 18 hodin (Fortna, Hradčanské nám.3, Praha 1)

Mgr. Eva Cudlín - farářka církve husitské a terapeutka
Ivana Hradílková - arteterapeutka a lektorka keramických kroužků

Číst dál...

Vernisáž výstavy na Zderaze

Číst dál...

Hudební motivy ve výzdobě kostela sv. Václava na Zderaze.

Výstava k Roku české hudby bude ke zhlédnutí v kostele sv. Václava na Zderaze. Barevnými fotografiemi přiblíží malby na jižní části kazetového stropu pod kůrem, které jsou věnovány hudbě a její roli v Písmu svatém. Autory maleb jsou augustiniánští mniši v době, kdy byl kostel součástí augustiniánského kláštera. Biblické scény na malbách vyfotografoval a výstavu připravuje fotograf MgA. Ladislav Hovorka. Předpokládaná vernisáž výstavy bude v neděli 3. března 2024 v 17.30 hod.

Číst dál...

Ohlédnutí za Dnem válečných veteránů 10.11.2023

Slavnostní shromáždění kde dni válečných veteránů, k 105. výročí ukončení 1. světové války a k 84. výročí úmrtí člena CČSH studenta Jana Opletala se konalo 10.11.2023 v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském Náměstí.

Vánoční přání br. biskupa

Číst dál...L 2, 10 – 11: Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost,
která bude pro všechen lid.
Dnes se vám narodil Spasitel,
Kristus Pán, v městě Davidově.

Moji milí, sestry a bratři, přátelé,

další rok je v našich životech za námi a my opět stojíme před branami vánočních svátků. Mnoho týdnů již ze sdělovacích prostředků bombardováni nabídkami na koupi toho či onoho potřebného. Mnoho měsíců přehledně informováni o bojích, zdražování, otravě nám svěřené planety. A nyní se máme přepnout do klidu, pohody a pokoje, tak to je naprogramováno, tak to má být...

Klid, pokoj, mír, nemáme se bát, nemáme mít úzkost. Krásně se to řekne, velmi těžce naplňuje. Lidí se strachem, úzkostí a obavami přibývá. Jak vrátit lidem radost ze života, ukázat jim, že Ježíš je tady, že je ten, který přichází se záchranou pro každého. To je náš úkol, úkol lidí, kteří ho znají. Nic z hrůz a strachů života nepomine, ale jsme-li vyzbrojeni zkušeností víry, naděje a máme-li lásku, zvládneme vše! A tak se radujme, že život, který nám byl dán, je s vědomím našeho zachránce
a naší zkušenosti s ním ten nejkrásnější!

Adventní čas 2023

David Tonzar
biskup

Koncertní provedení České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby

Číst dál...

Ve sboru Alberta Schweitzera, U Michelského mlýna 124/27, 140 00 Praha 4 – Michle v sobotu 16. 12. 2023 od 18 hodin

Účinkuje pěvecký sbor se svými sólisty. Na varhany hraje Dominik Renč.

Vstupné dobrovolné

pdfPlakát ke stažení

Rekordní vybraná částka na BENEFIČNÍM koncertě 20.11.2023

Číst dál...

Rekordní vybraná částka na dobrovolném vstupném na BENEFIČNÍM koncertě 20.11.2023!

V pondělí 20. listopadu 2023 pořádala Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí Benefiční podzimní koncert, na kterém padl rekord ve vybraném dobrovolném vstupném!!!

Na koncertě samotném se vybralo 11 993 Kč a po koncertě ještě diváci dodatečně přispěli 350 Kč. Tzn. celkem se vybralo 12 343 Kč, čímž byl překonán rekord z minulých koncertů, který činil 12 007 Kč.

Finance z vybraného dobrovolného vstupného byly po koncertě předány paní Zuzaně Mimrové – mamince malého Teodora Tomečka (věk 1,5 roku) a budou použity na léčbu a rehabilitaci malého Teodora, který se každý den pere s těžkou formou dětské mozkové obrny.

Záštitu nad koncertem převzal již tradičně pražský biskup CČSH doc. ThDr. David Tonzar, ThD. Velmi rád bych poděkoval všem divákům, kteří přispěli na dobrou věc, br. biskupovi za převzetí záštity nad koncertem, NO ČČSH Staré Město za poskytnutí kostela na koncert a v neposlední řadě skvělému týmu zaměstnanců z kostela sv. Mikuláše.

Marek Vávra – ředitel CH ZUŠ Harmonie, o. p. s.

Ekumenická slavnostní bososlužba k 50. výročí Leuenberského společenství

Číst dál...

Milé sestry a milí bratři,

21. 11. 2023 od 15.00 h. se uskuteční EKUMENICKÁ SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA K 50. VÝROČÍ LEUENBERSKÉHO SPOLEČENSTVÍ v Husově sboru CČSH v Dejvicích (budova ÚÚR CČSH, Wuchterlova 5, Praha 6)

Ekumenickou bohoslužbu povede předsednictvo LS v ČR - vedení liturgie: s. farářka Jana Křížová (ECM), kázání s. farářka Jana Hofmanová (ČCE), Večeři Páně budou vysluhovat představitelé členských církví LS v ČR.

Při bohoslužbě pronese slovo k 50. výročí Leuenberského společenství generální tajemník GEKE/CPCE Dr. Mario Fischer

Srdečně Vás zveme!

Za přípravný výbor předsednictva LS v ČR
Hana Tonzarová

pdfPlakát ke stažení

Podkategorie

love uk

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

Bohoslužby

23.duben 2024, út, 16:30
Praha 4 - Nusle
23.duben 2024, út, 17:00
Praha 3 - Žižkov
24.duben 2024, st, 18:00
Benešov - večerní společná modlitba
24.duben 2024, st, 19:00
Praha 10 - Vinohrady - Studenstká bohoslužba
25.duben 2024, čt, 14:00
Praha 16 - Radotín
25.duben 2024, čt, 14:00
Praha 7 - Holešovice -DD "U studánky"
25.duben 2024, čt, 18:00
Praha 7 - Holešovice
27.duben 2024, so, 14:00
Nové Strašecí

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde