PD CCSH

Zamyšlení 12. neděle po Duchu sv.

Matouš 14, 22 - 33: „Já jsem to, nebojte se!“

Při čtení příběhu z Matoušova evangelia sledujeme plavbu učedníků na lodi po moři. Nastává večer, zesilují vlny i vítr. Navíc se zjevuje Ježíšova postava kráčeje po moři k učedníkům. Ti začnou zděšením křičet strachem. Ježíš na ně promlouvá slovy: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se (Mt 14,27)!“V tu chvíli reaguje Petr jako první. Přesto, že se někdy v evangeliích jeví jako slabý a váhavý, zde je to naopak. Jako první překonává strach, vystoupí z lodi, vykročí na vodu a jde k Mistrovi. Kdo by se toho z nás odvážil? Petr to dokázal. Ale ve chvíli, jak zafouká silný vítr, dostane strach, začne tonout a vykřikne: „Pane, zachraň mne (Mt 14,30b)!“

Číst dál...

Jan Křtitel

Číst dál...Lukáš 1,57-60

Milé sestry a bratři!

Jana Křtitele jsme v evangeliích poznali z různých stran. Známe ho jako muže, který ve vězení je zmítán pochybnostmi a otázkami. Je to ten, který ptá: „Jsi ten, který má přijíti, nebo máme čekat někoho jiného?“ Ale především ho známe jako proroka, jehož „ hlas volajícího na poušti“ zní až k nám. Když tento hlas poprvé zazněl na Jordánském břehu, vydali se za ním muži i ženy zblízka i daleka. Přišli za ním v celých zástupech. V litoměřické galérii je obraz Lukáše Cranacha staršího, který zachycuje Janovy posluchače. Malíř namaloval hlavu na hlavě, zástup tísnících se lidí. Jan je neoslovuje nějakým laskavým slovem, ale slovem opravdu tvrdým a zástupy si to dají líbit. „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: ‚Náš otec jest Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení.“

Číst dál...

10. neděle v mezidobí 11.6. 2023

Číst dál...Evangelium (A): Mt 9,9-13

Kristus přichází k celnici, kde se setkává s celníkem Matoušem. Celníci = výběrčí daní byli v tehdejší společnosti předmětem pohrdání, a to pro svou hamižnost, zkorumpovanost a kolaboraci s cizí mocí – vždyť daně se vybíraly pro nenáviděné Římany. Bohatli na úkor chudých tím, že vyžadovali víc, než měli stanoveno, a navíc porušovali zákony o kultické čistotě, protože zacházeli s penězi pohanů a byli ve spojení s „pronárodem“ Římanů.

Fakt, že Ježíš povolal mezi své učedníky celníka, byl skandální už sám o sobě. Natož, když slavný kazatel šel ještě na party s takovou sebrankou! Tento hlasatel nejrůznějších novot, se účastní večírků (a není to poprvé, ani naposled), co stoluje s pochybnými existencemi, jako jsou prostitutky, tuneláři, odpadlíci, zkorumpovaní kolaboranti... Svým liberálním postojem vůči hříšníkům jakoby Ježíš přilívá další olej do ohně. Vždyť účastnit se hostiny s takovými lidmi znamenalo stát se sám nečistým, protože společenství s hříšníky znečišťovalo (slovem hříšníci se v textu míní ti, kdo opustili zákon a odpadli). Nezapomeňme, že společenství stolu bylo jednoznačným znamením otevřenosti a důvěrnosti. To byl také důvod, proč Židé nemohli sedět u stejného stolu s pohany. Máme-li toto na paměti, pak nás otázka farizeů, strážců separace ve jménu čistoty a spravedlnosti, nemůže překvapit: „Proč váš Mistr jí s celníky a hříšníky?“

Číst dál...

Veliké tajemství - veliké požehnání

Číst dál...Neděle Nejsvětější Trojice
Matoušovo evangelium 28, 16 – 20

Milé sestry a milí bratři,

dnes čtené evangelium by vydalo na nesčetné množství zvěstování. Dotkněme se toho podstatného!

Evangelium je radostná zvěst a ta dnešní patří mezi nejradostnější. Je vlastně vyvrcholením svátků církevního roku. Proto závěrečný text Matoušova evangelia čtený na svátek Boží Trojice následuje po svátcích vánočních, velikonočních a svatodušních. Hned po oslavě Letnic přichází na řadu neděle svaté Trojice a s ní korespondující Ježíšovo vyznání na hoře v Galilei.

Nedělní bohoslužba začíná pozdravem: “Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.“ (2. Korintským 13, 13 ) Podobně i v jejím závěru duchovní zpívá: „Požehnání všemohoucího Boha Otce a mír Ježíše Krista i milost Ducha svatého nechť sestoupí na nás a zůstane nám i budoucím.“ – Při bohoslužbě se také modlíme k trojjedinému Bohu, zpíváme k Jeho oslavě písně, obracíme se na Něho i ve svém vyznání víry. Tak jako Bůh ve své trojjedinosti prostupuje celou bohoslužbu, podobně má být neustále přítomen v našem každodenním životě.

Číst dál...

Společností zapomenuté svátky

Číst dál...Skutky apoštolské 2, 1 – 4 ; Janovo evangelium 20, 19 – 22
Písně ze Zpěvníku Církve československé husitské: 261, 263

Milé sestry a milí bratři,

Svatodušní svátky – vrcholem je právě dnešní neděle, Boží hod svatodušní – jsou třetími velkými svátky církevního roku. Na rozdíl od Vánoc jsou to svátky pohyblivé, stejně jako Velikonoce. Největší křesťanské svátky – Velikonoce – bývají od konce 2. století slaveny vždy 1. neděli po prvním jarním úplňku; mohou být již koncem března, ale také až koncem dubna. Svatodušní svátky neboli Letnice jsou vždy padesátý den po Velikonocích, tedy sedmou neděli po Božím hodu velikonočním; proto ani ony nejsou každoročně ve stejnou dobu, ale v rozmezí od poloviny května do poloviny června.

Svatodušní svátky jsou v dnešní době na okraji zájmu lidí světa nebo je i zaměňují s tzv. Dušičkami, svátky zemřelých, které mají své místo v kalendáři v prvních dvou dnech měsíce listopadu. Letnice se naproti tomu už dlouhá léta neoznačují v českých kalendářích, neváží se k nim žádné zvyky, ani kostely nebývají tak navštíveny jako o Vánocích nebo Velikonocích. Týkají se vlastně jen Církve, proto nejsou zcela srozumitelné lidem bez víry.

Číst dál...

Přijměte Ducha svatého

Číst dál...J 20, 19 – 23

Vážené sestry a vážení bratři, moji milí,

po prožití Velké Noci a Ježíšova vzkříšení jsme si jako každý rok znovu prožili a uvědomili, že smrt nezvítězí. Ježíš vstal z mrtvých.

Dnes, v den slavení hodu svatodušního, si můžeme připomenout, jak píše autor evangelia podle Jana, že Ježíš dechl na učedníky a oni přijali Ducha svatého. Události „dechu“ předchází situace strachu. Učedníci jsou zavřeni z obav z pronásledování. Ježíš přichází skrz zavřené dveře a ukazuje rány po ukřižování. Je to skutečný, fyzický Ježíš, a přitom dokáže projít zavřenými dveřmi a sdělit všem: “Pokoj Vám“. Ježíš do chvíle zoufalství a strachu přináší pokoj a vyslání. Přijměte pokoj a přineste ho všude tam, kde není! Svým prostupem hmoty také učedníkům ukazuje, že fyzický, viditelný svět, je jen pomíjející kulisou, ve které prožíváme současné životy, ve které se učíme stále více a více přiblížit Božímu království. Ale není to konečný prostor, ze kterého není úniku.

Číst dál...

Podkategorie

love uk

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

Bohoslužby

16.červen 2024, ne, 00:00
Lužná
16.červen 2024, ne, 08:00
Kadaň
16.červen 2024, ne, 08:45
Most
16.červen 2024, ne, 09:00
Brandýs nad Labem
16.červen 2024, ne, 09:00
Benešov - bohoslužba
16.červen 2024, ne, 09:00
Jílové u Prahy
16.červen 2024, ne, 09:00
Cítoliby
16.červen 2024, ne, 09:00
Benátky nad Jizerou

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde