PD CCSH

4. ročník připomenutí si událostí „Bitvy Na Běhání“ - bohoslužbu, slovem i zpěvem

Číst dál...Tento rok se sejdeme již po čtvrté v neděli 11. 6. 2023 od 10,00 hod. u památníku Bitvy „Na Běhání“ k připomenutí si události husitské bitvy, který památník připomíná a to bitvy, kterou svedlo v roce 1426 husitské vojsko pod vedením Prokopa Holého s přesilou křižáckých vojsk.

Číst dál...

Výstava na Zderaze - LUKRÉCIE mandaly

Číst dál...Spolek Altán Art a Ateliér radostné tvorby zvou na výstavu 18. 5. – 31. 8. 2023 kostel sv. Václava na Zderaze.

Výstava je otevřena od 30.6. 2023: út, st, čt 13 – 17:00; ne 11 – 12:00

 od 1.7. 2023 se mění otvírací doba: út, čt 13 – 17:00; ne 11 – 12:00

 pdfPlakát ke stažení

Pouť na Sázave 2023

Číst dál...Každoročně pro Vás pouť koná Církev československá husitská ve spolupráci s městem Sázava. Letos bude pro všechny poutníky připraven duchovní a kulturní program s připomenutím Cyrila a Metoděje.

Kdy? v sobotu 27. 5. 2023 od 10.00 do 16.00 h.

Kde? na louce u hasičské zbrojnice na Sázavě a Sboru Církve čs. husitské opata Prokopa na Sázavě. Již po XXIII. se sejdeme na Pouti na Sázavě v městečku Sázava pod Sázavským klášterem, a to již poslední květnovou sobotu - 27. 5. 2023! Je to nejbližší termín, kdy si připomínají naši východní bratři a sestry příchod našich věrozvěstů Cyrila a Metoděje, jejichž 1160. si letos na Sázavě připomeneme.

Číst dál...

Katechetika v pražské diecézi - pracovní setkání

Milé sestry, milí bratři,

dovolujeme si Vás všechny, kdo máte zájem pracovat s dětmi, nebo již pracujete, pozvat na první pracovní setkání s br.biskupem, a to v pátek 9. června 2023, v 9:30 na úřadu pražské diecéze, V Tišině 3, Praha 6.

Rádi bychom vytvořili prostor ke vzájemné podpoře, komunikaci, sdílení se, inspiraci, výměně zkušeností z praxe – kladných, ale i záporných-vždyť přece víme, že všechny věci napomáhají k dobrému milujícím Boha...
Zajímá nás, jak se Vám daří či nedaří vstoupit do škol, co bychom mohli společně udělat pro snazší vstup a dobré působení tam. Případně jakým způsobem už s dětmi pracujete, zda máte své osnovy, materiály, co byste potřebovali... Každý názor je cenný.

Číst dál...

Oslavení (Nanebevstoupení) Páně - čtvrtek po neděli Rogate

Číst dál...Lukáš 24, 44-53

44Řekl jim: „To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech.“ 45Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. 46Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; 47v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem.48Vy jste toho svědky.49Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ 50Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim; 51a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe.52Oni před ním padli na kolena; potom se s velikou radostí navrátili do Jeruzaléma, 53byli stále v chrámě a chválili Boha.

Nanebevstoupením Páně se završuje velikonoční příběh, úspěšná cesta Ježíšovy spásy na této zemi. Své vítězství Kristus dokládá slovy: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi (Mt 28, 18). Má v rukou vše, není jediné místo, kde by nerozhodoval. Dostává mnohem víc, než mu může kdokoliv nabídnout. Především dávný ďáblův návrh při pokušení se zdá najednou nicotný. Vždyť se omezil jen na tento svět. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět“ (Mt 4,8–9). Přitom myšlenka více než lákavá. Jako vládce pozemského světa by přece Ježíš mohl udělat mnoho dobrého a získat na svou stranu většinu lidstva. Není to snadnější než se s malou partou nadšenců plahočit po izraelských vesnicích a městečkách a oslovovat jedince na okraji společnosti? Přitakáním ďáblu by Ježíš nemusel postoupit cestu na Golgotu. Jako svrchovaný pozemský panovník by zničil všechny své nepřátelé – římskou říši, Heroda i farizejskou veleradu. Ze židů mohl učinit vládnoucí národ a obnovit slávu Šalamounova království. Ale za cenu spojenectví s ďáblem. Ježíš zvolil jinou cestu, která se o Velký pátek nezdála příliš úspěšná. Přišlo však Zmrtvýchvstání a Nanebevstoupení a situace se výrazně změnila. Zrodila se církev a evangelium najednou získává posluchače ze všech koutů světa.

Číst dál...

Pondělí Svatodušní (Nu 11,24-29; J 3,14-21)

Číst dál...V rozdílení darů je Duch svobodný a nenechá se svazovat žádnými pravidly, jak je zaznamenáno i v příběhu Eldada a Medada v knize Numeri. Jozuovi se to zdálo nepatřičné, děje se něco, co nebylo dopředu domluveno, Eldad a Medad nemají na své prorokování žádné schválení od církevní autority. Na rozdíl od Jozua ale Mojžíš moudře rozpoznal, že na Boží dary nemá patent a vyslovil přání, ke kterému se vrátila později reformace, kéž by všechen Hospodinův lid byl proroky, kéž by na každém, kdo patří do Božího stáda, bylo vidět takové povolání a vyvolení ke svědectví a službě.

Číst dál...

Podkategorie

love uk

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

Bohoslužby

13.červen 2024, čt, 10:00
Rudná
13.červen 2024, čt, 14:00
Praha 16 - Radotín
13.červen 2024, čt, 14:00
Praha 7 - Holešovice -DD "U studánky"
13.červen 2024, čt, 18:00
Praha 7 - Holešovice
16.červen 2024, ne, 00:00
Lužná
16.červen 2024, ne, 08:00
Kadaň
16.červen 2024, ne, 08:45
Most
16.červen 2024, ne, 09:00
Benátky nad Jizerou

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde