PD CCSH

Kulturní aktivity

Čemu nás připodobní Pán Ježíš?

Číst dál...Zacharjáš 9, 9–12; Římanům 7, 15–25a;

„Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy: 'Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste nelomili rukama. ´ Přišel Jan, nejedl, nepil – a říkají: 'Je posedlý. ´ Přišel Syn člověka, jí a pije – a říkají: 'Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků! ´ Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky." Matouš 11, 16–19

Číst dál...

Kázání ku památce apoštolů Petra a Pavla

Číst dál...Sestry a bratři v Kristu, kazatelé, šiřitelé Slova Božího, církvi Boží.

Na památku apoštolů Petra a Pavla sami sobě připomeňme, že Kristus, hlava církve, si sám volí ty, kteří se stávají jejím tělem. Je jedno, kdo je naším „učitelem“, jestli Petr nebo Pavel, pokud spolupůsobí člověk s Bohem. Oba byli obdarováni. Oba zakusili Boha svým vlastním způsobem a bylo to tak veliké, že tuto Pravdu a naději předávali dál za cenu vlastního života. Každý, kdo poznal Krista, koho se dotkl Duch Boží, v tu chvíli ví, že udělá cokoli, aby ostatní věděli, jaká mu byla dána milost. O radost a naději, kterou poznal, nesmí být nikdo ochuzen.

Číst dál...

Památka věrozvěstů Cyrila a Metoděje 2023

Číst dál...Evangelium: L 10, 1-9

Je to opravdu podivuhodné, že dva bratři, kteří se narodili zhruba před 1200 lety ovlivnili nejen vývoj Velké Moravy, ale dosah jejich díla má vliv až k současnosti. Jeden byl spíše politik, druhý profesor, jeden vůdce, druhý myslitel.

V evangeliu podle L 10,1-9 se píše "Pán určil ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám přijít." Bratři ze Soluně byli také dva a určitě to všichni známe, že ve dvou se to lépe táhne. Je docela možné, že pokud by se na misii vydal jen jeden z bratrů, tak by se asi možná nic převratného nestalo. Když tehdy přišli na území Velké Moravy, byli to úplně obyčejní misionáři. Nic zvláštního, žádné celebrity, nikdo je neznal a přesto nám dali základ k sebevědomému národu. Je až zvláštní a nepochopitelné, jak může být někdo tak obdarován, že jeho činy a chování se navždy zapíší do dějin.

Číst dál...

Kázání na 11. neděli v mezidobí

Číst dál...Matouš 9,35-10,8

Království kněží, královské kněžstvo

Málo dělníků, kteří by zvěstovali Evangelium, nadějnou zprávu o záchraně (spáse člověka). Stále se v církvi potýkáme s nedostatkem kněží. Jenže ono to Ježíšovo slovo nemluví jen o farářích. Když mluví Hospodin k Mojžíšovi, mluví o celém lidu izraelském, oni společně mají být pronárodem svatým, královstvím kněží. Onou žní je zvěstování spásy, ale já si také představuji, že církev a my v ní máme obrovská pole, lány možností a míst, kam je potřeba zasít. Jen vezměme svou náboženskou obec: školy, děti z nedělních setkání a kroužku během týdne, tábory, Domov na půl cesty Maják a Koruna, Domov pro seniory Sue Ryder, lidé bydlící v okolí sboru, nejbližší sousedé, sebe navzájem, včetně těch, kdo jsou „ztracené ovce ve své vlastní církvi“. Teprve tehdy se i pro každou a každého z nás stane žeň velká a pociťujeme nedostatek dělníků. Nejde jen očekávat vše od pastýřů-kněží, všichni jsme dělníci. Musíme prosit, aby nám Duch Kristův objasňoval, jaké že to máme od něj obdarování a tím sloužit. Někdo myslí během týdne při svých povinnostech na ostatní ze sboru - nemocné i zdravé a podporuje je modlitbou v jejich týdenní práci. Někdo přidává více finanční a hmotné obětavosti, jak mu bylo dáno porozumět Božím Duchem. Někdo začal více číst Písmo a další četbu (ČZ, křesťanskou literaturu), protože mu Duch vložil do mysli touhu prohloubit svou víru a vztah k Bohu, někdo navštěvuje a telefonuje s potřebnými, někdo organizuje a připravuje výdej potravin potřebným, někdo peče hostie, někdo uklízí tak, aby sbor a fara byla příjemným místem setkávání, někdo pracuje s dětmi, vede dětské tábory...

Číst dál...

Zamyšlení 12. neděle po Duchu sv.

Matouš 14, 22 - 33: „Já jsem to, nebojte se!“

Při čtení příběhu z Matoušova evangelia sledujeme plavbu učedníků na lodi po moři. Nastává večer, zesilují vlny i vítr. Navíc se zjevuje Ježíšova postava kráčeje po moři k učedníkům. Ti začnou zděšením křičet strachem. Ježíš na ně promlouvá slovy: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se (Mt 14,27)!“V tu chvíli reaguje Petr jako první. Přesto, že se někdy v evangeliích jeví jako slabý a váhavý, zde je to naopak. Jako první překonává strach, vystoupí z lodi, vykročí na vodu a jde k Mistrovi. Kdo by se toho z nás odvážil? Petr to dokázal. Ale ve chvíli, jak zafouká silný vítr, dostane strach, začne tonout a vykřikne: „Pane, zachraň mne (Mt 14,30b)!“

Číst dál...

Jan Křtitel

Číst dál...Lukáš 1,57-60

Milé sestry a bratři!

Jana Křtitele jsme v evangeliích poznali z různých stran. Známe ho jako muže, který ve vězení je zmítán pochybnostmi a otázkami. Je to ten, který ptá: „Jsi ten, který má přijíti, nebo máme čekat někoho jiného?“ Ale především ho známe jako proroka, jehož „ hlas volajícího na poušti“ zní až k nám. Když tento hlas poprvé zazněl na Jordánském břehu, vydali se za ním muži i ženy zblízka i daleka. Přišli za ním v celých zástupech. V litoměřické galérii je obraz Lukáše Cranacha staršího, který zachycuje Janovy posluchače. Malíř namaloval hlavu na hlavě, zástup tísnících se lidí. Jan je neoslovuje nějakým laskavým slovem, ale slovem opravdu tvrdým a zástupy si to dají líbit. „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: ‚Náš otec jest Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení.“

Číst dál...

Podkategorie

love uk

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

Bohoslužby

13.červenec 2024, so, 14:00
Nové Strašecí
14.červenec 2024, ne, 08:00
Kadaň
14.červenec 2024, ne, 08:45
Most
14.červenec 2024, ne, 09:00
Benešov - bohoslužba
14.červenec 2024, ne, 09:00
Brandýs nad Labem
14.červenec 2024, ne, 09:00
Cítoliby
14.červenec 2024, ne, 09:00
Jílové u Prahy
14.červenec 2024, ne, 09:00
Benátky nad Jizerou

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde